Nd Tech

Nd Tech, het ICT programma, richt zich op alumni en projectmanagers in het netwerk van Neerlands diep. Onderken je het toenemende belang en integrale aandeel van de tech en ICT component binnen de gangbare bouw- of infra projecten en wil je dit beter begrijpen en kunnen sturen, dan is dit het programma voor jou.

“Het programma geeft je inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen IT en bouw en het verschillende taalgebruik. Binnen deze kennisvelden. Voor een effectieve projectmanager is het een must om dit te begrijpen en te kunnen sturen.” Jan Slager, projectmanager RWS

Opzet en inhoud programma

Nd Tech bestaat uit een gezamenlijk deel en een persoonlijke leerroute.

Gezamenlijk deel: leren, verdiepen, netwerken

Drie bijeenkomsten van 1,5 dag vormen het gezamenlijk deel van Nd Tech. In elke bijeenkomst staat één thema centraal. Je kunt onderwerpen verwachten als ‘ICT als enabler van processen’, de invloed van informatievoorziening en industriële automatisering (IV/IA) op het functioneren van objecten en de betekenis van managementmethoden zoals agile en scrum naast traditionele. Daarnaast onderzoeken we de rol en belang van data, informatieketens en invloed van technologische ontwikkelingen zoals smart city en smart mobility. Je versterkt je netwerk met collega’s uit andere opdrachtgevende organisaties.

pm• Impuls aan integratie ICT en bouw/infra
• ICT als enabler of kans
• Adaptief leiderschap
• Dynamisch (Agile) werken
• Vernieuwen en inspelen op veranderingen
• Experimenteren en toepassen
• 10% technologische ontwikkelingen
• 20% leren van ervaringen
• 70% dialoog over vraagstukken, dilemma’s

Persoonlijke leerroute: zelfstudie, praktijkopdrachten en onderzoek

Je werkt aan een eigen studieopdracht en spreekt met deskundigen en ervaren collega’s. Huiswerk dient vaak als voorbereiding en verdieping op de gezamenlijke bijeenkomsten.

“De tijd dat IT en data iets waren van de IT-afdeling is voorbij. IT en data vormen de verbindende schakel in onze infrastructuur netwerken en zorgen dat objecten functioneren. Infra projecten worden hierdoor geraakt en beïnvloed, niet alleen technisch, maar ook organisatorisch.” Michiel Engelsman, projectmanager bij CIV Rijkwaterstaat

Deelnemersprofiel

Om effectief deel te nemen aan Nd Tech en hier optimaal rendement uit te halen, zijn de volgende voorwaarden van belang:
• Je bent in dienst bij een van de projectorganisaties die aangesloten zijn bij het netwerk Neerlands diep, bent alumnus of deelnemer aan het projectennetwerk van Neerlands diep.
• Je hebt ervaring met het (succesvol) aansturen van een projectorganisatie/projectteam; bouw- of infra, of een ICT project.
• Je beschikt over voldoende tijd en betrokkenheid om te participeren gedurende de hele doorlooptijd van Nd Tech.
• Je hebt een open en reflectieve instelling en wilt leren van andere deelnemers.

Studiebelasting

In totaal telt het programma 100 contacturen, verdeeld over ca. zes maanden, wat neerkomt op een tijdsinvestering van twee dagen per maand. Nd Tech vraagt veel betrokkenheid van je en 100% aanwezigheid tijdens de zes gezamenlijke bijeenkomsten van elk twee dagen.

“Bouw en ICT zijn werelden die in projecten steeds meer verbonden zijn. En we moeten investeren om van die werelden de taal, cultuur en eigenaardigheden te verstaan om die verbinding succesvol waarde te laten genereren.” Jack Amesz, strategisch adviseur bij Gemeente Den Haag

Locatie

De groepsbijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties, bij verschillende organisaties of bedrijven verspreid over het hele land. De overnachting en verzorging is inbegrepen. Wat de locaties delen, is dat het plekken zijn waar je met de andere deelnemers van Nd Tech in alle rust en ruimte van gedachten kunt wisselen.

“Het is echt een verdieping van je kennis en het brengt je in een heel nieuw hoekje van je projecten. Neem deel. Laat je verrassen door wat er nog meer achter die wereld van ICT en automatisering zit.” René van der Haar, Projectmanager bij ProRail

Ervaring

Projectmanager René van der Haar heeft een achtergrond in elektrotechniek en werkt bij  ProRail vaak aan projecten met een combinatie van ICT met infrastructuur. Hij is alumnus van Brugprogramma 4. Koos Vrolijk is bij Rijkswaterstaat projectmanager van MOBZ, Modernisering, Object Bediening Zeeland waarin ICT en bouw samenkomen en deelnemer van het voormalige Kernprogramma. Beide mannen volgden het eerste ICT programma (pilot) van Neerlands diep en vertellen welke lessen zij mee naar huis namen. Lees hier het hele interview.

Aanmelden

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure. Je organisatie bepaalt of je Nd Tech gaat volgen. Daarbij wordt gekeken naar je vooropleiding, je projecten, je werkervaring, en de leervragen die je hebt. Aanmeldingen gaan via info@neerlandsdiep.nl.

Contact

Wil je meer weten over dit programma of over de deelname? Neem dan contact op met de programmamanager Guus Pieters via guus@neerlandsdiep.nl of 06-52461689.