ICT Programma

Het ICT programma richt zich op alumni en projectmanagers in het netwerk van Neerlands diep. Onderken je het toenemende belang en integrale aandeel van de ICT component binnen de gangbare bouw- of infra projecten en wil je dit beter begrijpen en kunnen sturen, dan is dit het programma voor jou.

“Het programma geeft je inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen IT en Civiele bouw en het verschillende taalgebruik. Binnen deze kennisvelden. Voor een effectieve projectmanager is het een must om dit te begrijpen en te kunnen sturen.” Jan Slager, projectmanager RWS

Opzet en inhoud programma

Het ICT programma bestaat uit een gezamenlijk deel en een persoonlijke leerroute.

Gezamenlijk deel: leren, verdiepen, netwerken

Drie bijeenkomsten van 1,5 dag vormen het gezamenlijk deel van het ICT programma. In elke bijeenkomst staat één thema centraal. Je kunt onderwerpen verwachten als ‘ICT als enabler van processen’, de invloed van informatievoorziening en industriële automatisering (IV/IA) op het functioneren van objecten en de betekenis van managementmethoden zoals agile en scrum naast traditionele. Daarnaast onderzoeken we de rol en belang van data, informatieketens en invloed van technologische ontwikkelingen zoals smart city en smart mobility. Je versterkt je netwerk met collega’s uit andere opdrachtgevende organisaties.

pm• Impuls aan integratie ICT en bouw/infra
• ICT als enabler of kans
• Adaptief leiderschap
• Dynamisch (Agile) werken
• Vernieuwen en inspelen op veranderingen
• Experimenteren en toepassen
• 10% technologische ontwikkelingen
• 20% leren van ervaringen
• 70% dialoog over vraagstukken, dilemma’s

Persoonlijke leerroute: zelfstudie, praktijkopdrachten en onderzoek

Je werkt aan een eigen studieopdracht en spreekt met deskundigen en ervaren collega’s. Huiswerk dient vaak als voorbereiding en verdieping op de gezamenlijke bijeenkomsten.

“De tijd dat IT en data iets waren van de IT-afdeling is voorbij. IT en data vormen de verbindende schakel in onze infrastructuur netwerken en zorgen dat objecten functioneren. Infra projecten worden hierdoor geraakt en beïnvloed, niet alleen technisch, maar ook organisatorisch.” Michiel Engelsman, projectmanager bij CIV Rijkwaterstaat

Deelnemersprofiel

Om effectief deel te nemen aan het ICT programma en hier optimaal rendement uit te halen, zijn de volgende voorwaarden van belang:
• Je bent in dienst bij een van de projectorganisaties die aangesloten zijn bij het netwerk Neerlands diep, bent alumnus of deelnemer aan het projectennetwerk van Neerlands diep.
• Je hebt ervaring met het (succesvol) aansturen van een projectorganisatie/projectteam; bouw- of infra, of een ICT project.
• Je beschikt over voldoende tijd en betrokkenheid om te participeren gedurende de hele doorlooptijd van het ICT programma.
• Je hebt een open en reflectieve instelling en wilt leren van andere deelnemers.

Studiebelasting

In totaal telt het programma 100 contacturen, verdeeld over ca. zes maanden, wat neerkomt op een tijdsinvestering van twee dagen per maand. Het ICT programma vraagt veel betrokkenheid van je en 100% aanwezigheid tijdens de zes gezamenlijke bijeenkomsten van elk twee dagen.

“GWW en ICT zijn werelden die in projecten steeds meer verbonden zijn. En we moeten investeren om van die werelden de taal, cultuur en eigenaardigheden te verstaan om die verbinding succesvol waarde te laten genereren.” Jack Amesz, strategisch adviseur bij Gemeente Den Haag

Locatie

De groepsbijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties, bij verschillende organisaties of bedrijven verspreid over het hele land. De overnachting en verzorging is inbegrepen. Wat de locaties delen, is dat het plekken zijn waar je met de andere deelnemers van het ICT programma in alle rust en ruimte van gedachten kunt wisselen.

Aanmelden

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure. Je organisatie bepaalt of je het ICT programma gaat volgen. Daarbij wordt gekeken naar je vooropleiding, je projecten, je werkervaring, en de leervragen die je hebt. Aanmeldingen gaan via info@neerlandsdiep.nl.

Contact

Wil je meer weten over dit programma of over de deelname? Neem dan contact op met de programmamanager Guus Pieters via guus@neerlandsdiep.nl of 06-52461689.