Intern opdrachtgeverschap

Dit individuele leerprogramma is bedoeld voor intern ambtelijk opdrachtgevers met een aantal jaar ervaring in de rol van intern opdrachtgever. Het programma geeft inzicht in de dynamiek van de functie of rol van intern opdrachtgeverschap.

Hoewel de Neerlands diep-partners – Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst, ProRail en de grote vier gemeenten – ervan overtuigd zijn dat goed opdrachtgeverschap essentieel is voor projectsucces, is er over de term zelf veel onduidelijkheid. In de literatuur is er weinig over te vinden en overal lijkt de positie anders te worden ingevuld. Daarom ontwikkelt Neerlands diep samen met de interne opdrachtgevers uit het netwerk een programma.

“Een goede opdrachtgever kan het verschil maken voor een projectmanager. Maar wat is goed opdrachtgeverschap? Welke kennis en vaardigheden heb je nodig om goed opdrachtgever te zijn? Is het een vak apart? Hoe gaat het in de praktijk? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er per organisatie en wat leren we daarvan? En daarna gaan we met hun dagelijkse praktijk aan de slag. Dus geen fictieve cases, maar urgente problemen waar ze in hun werk tegenaan lopen.” Jaap Verkade, programmamanager Neerlands diep 

Opzet en inhoud

In de opzet van het programma Intern opdrachtgeverschap staan de praktijk en de ervaring van de deelnemers centraal. De inbreng van deelnemers vertalen we naar een programma dat inzicht geeft in welke competenties nodig zijn, welke kennisvelden je verder helpen en aan welke instrumenten behoefte is. Met deze ‘co-creërende’ aanpak komt naar voren waaruit opdrachtgeverschap bestaat.

Thema’s

Het kader dat we vanuit Neerlands diep hanteren voor het programma, heeft thema’s zoals:

 • Hoe kom je tot strategie, focus en doel?
 • Leiderschap naar onder en boven. Volgen en leiden!
 • De omgang tussen project en organisatie: positie en verandering
 • ‘Zachte signalen’: waar haal je informatie vandaan?
 • Ruimte geven en nemen in rollen en verantwoordelijkheden
 • Conflict en onderhandelen, macht en invloed
 • Juridische en ethische verantwoordelijkheid

We brengen je in eerste instantie zelf verder in je rol als opdrachtgever. En daarnaast dragen we bij aan de ontwikkeling van het opdrachtgeverschap in je projecten en organisatie. We doen dat door diverse inspirerende perspectieven aan te reiken vanuit de wetenschap en de praktijk. Ervaringen uit de groep gebruiken we voor verdere verdieping. Je maakt zelf de vertaling naar wat dit voor jouw praktijk als opdrachtgever betekent.


“Ik vind het belangrijk dat het vak geprofessionaliseerd en verder ontwikkeld wordt. Dat duidelijker wordt wat het inhoudt en wat we van een opdrachtgever mogen verwachten. Welke kennis moet hij in huis hebben en wat vraagt dit van zijn houding en gedrag?” Guido Hagemann, intern opdrachtgever bij Rijkswaterstaat 

Deelnemersprofiel

Het programma richt zich op interne opdrachtgevers bij bouwopgaven van overheid en semioverheid met wie de projectmanager rechtstreeks zaken doet. Om effectief deel te nemen aan het programma is van belang dat:

 • Je als deelnemer over relevante actuele werkervaring als interne opdrachtgever beschikt
 • De vorm van leren aanspreekt. Het is een mix van kennis die gastsprekers inbrengen, leren van elkaars ervaring en verdieping die je in je eigen praktijk zoekt
 • Je er tijd voor wil en kan maken
 • Je bijdraagt aan het achterlaten van kennis/inzichten voor collega-opdrachtgevers
 • Er is plek voor twaalf tot vijftien deelnemers. We hechten aan een kwalitatief goede en diverse groep

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt circa 80 uur, dit is inclusief de bijeenkomsten. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten van één dag of twee dagen en heeft een looptijd van negen maanden. Vanwege de reflectie, intervisie en gezamenlijke ontwikkeling wordt van de deelnemers commitment en 100% aanwezigheid gevraagd.

Locatie

De bijeenkomsten in het programma duren een of anderhalve dag. Ze vinden plaats op verschillende locaties. Zo nodig zijn overnachting en verzorging inbegrepen. Wat de locaties delen, is dat het plekken zijn waar je met de andere deelnemers van het programma in alle rust en ruimte van gedachten wisselt.

Aanmelden

Elke organisatie draagt zelf de kandidaten voor het programma Intern Opdrachtgeverschap voor. De deelname is gelimiteerd tot 14 mensen. Neerlands diep nodigt de kandidaten, voorafgaand aan de definitieve inschrijving, uit voor een intakegesprek.

Contact
Jaap Verkade