Nd Topics

Een Nd Topics (voorheen Café college) is een inhoudelijke, interactieve netwerkbijeenkomst waarin we een brug slaan tussen de theorie en de praktijk. Projectmanagers reflecteren vanuit hun eigen ervaring op thema’s die bij verschillende projecten spelen.

Omgevingsmanager Jacqueline te Lindert in gesprek tijdens Café College. Foto door Nina Albada

Deelnemers in gesprek tijdens een Nd Topics. Foto door Nina Albada Jelgersma.

Inspirerende sprekers, prikkelende onderwerpen, verrijkende discussies en een gezellige borrel: dat zijn de ingrediënten van onze Nd Topics. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor het volledige netwerk van Neerlands diep. De Nd Topics zijn altijd interactief, gericht op zo veel mogelijk delen van kennis en andere manieren om tegen het onderwerp uit de projectpraktijk aan te kijken.

Actief en interactief

De Nd Topics leveren een actieve bijdrage aan het kennisnetwerk van Neerlands diep. Naast informatie delen worden de deelnemers in de paar uur die het duurt vooral uitgedaagd om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ze verkennen de randen van hun vakgebied waarbij gastsprekers de deelnemers prikkelen om na te denken over hun vak. De onderwerpen zijn zeer divers, en variëren van innovatieve contractvormen tot bruggen bouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Aanmelden

Neerlands diep organiseert ongeveer vijf keer per jaar een Nd Topics. In de agenda op onze website staan de data voor de komende periode.

Meer informatie

Meer weten over de Nd Topics? Mail Alijd Bunge via alijd@neerlandsdiep.nl of bel haar op 06 – 13 26 88 35.