Nd Clinic

In een Nd Clinic diepen we met projectmanagers en teamleden een thema of een specifieke vaardigheid, dat in één van onze individuele programma’s of netwerkbijeenkomsten aan orde is geweest, verder uit. Een Nd Clinic is een workshop waarin met elkaar de verdieping wordt gezocht, vanuit een gedeelde behoefte.

Vanuit spontane nieuwsgierigheid

Zo breed als de vraag uit het netwerk kan zijn, zo op maat gemaakt is het aanbod. Door de interactie komen dikwijls vragen naar boven die een sessie een andere wending kunnen geven. Dat is één van de redenen dat we naast de bijeenkomsten van het Brug-, Kern- en Topprogramma Clinics van één dagdeel aanbieden.

Als deelnemer bepaal je de inhoud

De Nd Clinics worden in co-creatie vormgegeven. Dat betekent dat we samen met de deelnemers de inhoud en de vorm van de Nd Clinic bepalen.

Programmamanager Luc Boekesteijn: ” Tijdens het Kernprogramma rees de vraag: hoe krijg je beoogde verbeteringen daadwerkelijk ingevoerd? Dit werd voor een deelnemer en een begeleider van de opleiding de aanleiding om twee Clinics Veranderkunde te organiseren. “

Meer informatie

Wil je meer weten over de Nd Clinics? Of heb je een voorstel voor een onderwerp? Neem dan contact op met programmamanager Marjan Lont via marjan@neerlandsdiep.nl of 06 – 13 26 53 28