Interactieve teamreflectiebijeenkomsten

Projectmanagementteams uit ons netwerk bieden we diverse mogelijkheden om kennis en ervaringen te delen, maar ook om te leren en te reflecteren met collega’s van andere grote bouw- en infrastructuurprojecten.
In overleg met de projectmanager of het projectmanagementteam bepalen we welke vorm voor het kennisdelen, leren en reflecteren het beste is. De activiteiten zijn vrij toegankelijk voor de deelnemers en beschikbaar voor het netwerk zolang het binnen ons jaarbudget past.

Nd Spiegel

Collegiale bijeenkomsten waarbij een projectmanagementteam door zichzelf en door een team van collega’s uit het netwerk wordt beoordeeld. In het proces leidt de uitwisseling van waarnemingen en ervaringen tot inzichten over hoe verbeteringen bereikt kunnen worden.

Nd Atelier

Collegiaal advies of collegiale toetsing van een door een projectmanagementteam aangedragen vraagstuk. Ervaringsdeskundigen uit het netwerk delen gedurende een dagdeel met het team hun kennis, ervaringen en bevindingen.

Nd Teams

Jaarlijks netwerkevent rond een inhoudelijk thema, waarbij projectmanagementteams in wisselende verbanden met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen.