Nd Atelier

Je staat op het punt de markt op te gaan en kunt wel wat collegiaal advies gebruiken. Of je bent benieuwd hoe andere projecten het omgevingsmanagement aanpakken. In deze en andere situaties kan Neerlands diep je ondersteunen met het Nd Atelier. Ervaringsdeskundigen uit het netwerk van Neerlands diep delen dan tijdens een dagdeel hun kennis, ervaringen en bevindingen met jouw team.

Atelier A4 Delft - Schiedam, Noord/Zuidlijn en A2 Maastricht. Foto: Jorrit 't Hoen

Atelier A4 Delft – Schiedam, Noord/Zuidlijn en A2 Maastricht. Foto: Jorrit ‘t Hoen

Het Nd Atelier is een manier om in korte tijd een stap verder te komen met concrete projectvraagstukken. Onder andere de projecten Zuidasdok en het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 lieten zich al collegiaal adviseren én inspireren. Zij konden door het Atelier stappen zetten op het gebied van omgevingsmanagement, vergunningverlening en tunnel technische installaties. En Rijkswaterstaat maakte gebruik van het Atelier om te achterhalen over welke kennis en vaardigheden de projectmanagers van de toekomst moeten beschikken. Het is dus een instrument met veel mogelijkheden.

“Met specialisten kennis uitwisselen doen we eigenlijk veel te weinig. Enerzijds is er veel herkenning, maar je komt ook op nieuwe ideeën. We kunnen nog genoeg van elkaar leren. Het is leuk om te zien welke keuzes ze maken in andere projecten.”
Team Zuidasdok Amsterdam

Toegepast kennisdelen

Het Nd Atelier kan allerlei vormen aannemen. Het kan zijn dat een project dat veel ervaring heeft met het centrale vraagstuk een presentatie geeft. Of we vliegen een externe deskundige in die met verrassende inzichten komt. Vast onderdeel van het Atelier is in ieder geval een dialoog met ervaringsdeskundigen van andere projecten. Zij voorzien jouw team van tips, do’s en don’ts en waarschuwen voor valkuilen. Zodat jullie niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Een concretere vorm van toegepast kennisdelen is er niet. Hoe kunnen we jou van dienst zijn?

“We kiezen naar aanleiding van het Atelier voor een andere aanbestedingsstrategie en zijn die inmiddels aan het voorbereiden. De bijeenkomst gaf ons zowel nieuwe inzichten als nieuwe contacten met collega’s van andere projecten. Erg nuttig!”
Manfred Olgemöller, voormalig projectmanager stationsrenovatie Oostlijn bij de gemeente Amsterdam

Meer informatie?

Meer weten over het Nd Atelier of een Nd Atelier aanvragen? Maarten Kraneveld helpt je graag verder. Je kunt Maarten bereiken via maarten@neerlandsdiep.nl. Het Atelier is beschikbaar voor alle project-, programma- en contractteams die deel uitmaken van het projectennetwerk van Neerlands diep.

Behoefte aan een meer intensieve, collegiale audit? Dan is de Nd Spiegel wellicht iets voor jou.

“Ik vind het interessant om mee te denken op organisatorisch en technisch vlak. Ik heb ervaren dat het Team atelier een aardige formule is om op een compacte manier collegiaal advies te geven.”
Jaap Nijland, voormalig directeur Spoorbouw Noord/Zuidlijn bij de gemeente Amsterdam