Nd Estafette

Het uitwisselen van kennis en ervaringen lukt soms nog het beste in een kleinschalige, intieme setting. Neerlands diep bied je deze mogelijkheid. Met de Nd Estafette kan jouw team een onderwerp helemaal uitdiepen met collega’s van één of twee andere projectteams. Bij de Nd Estafette fungeert steeds één project als gastheer. De gastheer nodigt één of twee andere teams uit voor een sessie. Deze sessie gaat bijvoorbeeld over een thema dat actueel is. Of over een onderwerp waarbij het organiserende team voorop loopt.

De sessie kan allerlei vormen aannemen: een presentatie, een rondleiding, een kringgesprek, noem maar op. Belangrijk is dat het programma voldoende ruimte laat om wederzijds kennis en ervaringen te delen. Na afloop geeft de gastheer het stokje door aan een ander team voor de volgende ronde van de estafette.

“Jullie hebben nu al meer gezegd dan mijn opdrachtnemer in zeven maanden tijd.”
Deelnemer aan een Estafette over samenwerking met de markt

Positief over diepgang

De projecten Noord/Zuidlijn, A2 Maastricht, A4 Delft-Schiedam en Combiplan Nijverdal namen onder andere al deel aan de estafette. Zij gingen bijvoorbeeld het gesprek aan over de samenwerking met de markt, de relatie met de opdrachtgever en de omgang met de politiek-bestuurlijke omgeving van het project. De deelnemers waren positief over de diepgang die tijdens de werksessies werd bereikt. Neemt jouw team het estafettestokje over?

Meer informatie?

Meer weten over de estafette of een Teamestafette aanvragen? Maarten Kraneveld helpt je graag verder. Je kunt Maarten bereiken via maarten@neerlandsdiep.nl. De estafette is beschikbaar voor alle project-, programma- en contractteams die deel uitmaken van het projectennetwerk van Neerlands diep.