Nd Asset op orde

“We beginnen meestal te laat en weten van elkaar niet wat we opleveren en overdragen. We bagatelliseren en schuiven Oplevering en Overdracht door naar het einde van het project met alle gevolgen van dien” aldus Frans Hendrikx, projectmanager bij Maaswerken. Bij het programma Maaswerken heeft Frans ervaren dat het op orde krijgen van assetinformatie tijdens de projectfase een klus op zich was. Exclusief voor projectmanagers & projectteamleden van complexe infra- en bouwprojecten en hun beheerder(s) en aannemer(s) heeft Neerlands diep nu samen met Frans Hendrikx en Multividuals een leertraject gemaakt waarin expliciet samenwerken aan de beheerste oplevering centraal staat.

Frans Hendrikx, Projectmanager Maaswerken. Foto: Jeroen Kuit

Frans Hendrikx, Projectmanager Maaswerken. Foto: Jeroen Kuit

Toevoegen van de O&O-rol

“In de driehoek beheer-projectorganisatie-aannemer moet je ervoor zorgen dat de gewenste eindsituatie gezamenlijk wordt onderzocht om een helder beeld te krijgen van wat er elkaar wordt verwacht en wat er speelt. Veel ervaringen met oplevering en overdracht kenmerken zich door een situatie waarin de projectorganisatie achter de feiten aanliep en de beheerder niet tevreden was met de overgedragen assets. Een werkwijze met een groot afbraakrisico en onnodige kosten, dat optreedt wanneer aan het einde van een project zaken richting de beheerder nog inzichtelijk moeten worden gemaakt, terwijl de aannemer al is verdwenen. Complexe projecten kenmerken zich ook door een toenemende informatievoorziening en documentatie die uiteindelijk in een Electronisch Overdrachtsdossier wordt verzameld en overgedragen. Het zou helemaal niet zo gek zijn om aan sommige projectteams van infrastructurele projecten een O&O-rol toe te voegen.” aldus Frans Hendrikx. “Daarnaast kunnen projectmanagers het onderlinge respect voor elkaars ervaring en deskundigheid bevorderen en besluiten laten nemen door hen die aan het O&O front werken, zodat verantwoordelijkheden bij de juiste persoon komen te liggen.”

Ervaringen Maaswerken

Bij het programma Maaswerken heeft Frans ervaren dat het op orde krijgen van assetinformatie tijdens de projectfase een klus op zich was. Daar waar verrassingen optraden, was de impact vaak groot. Denkend vanuit het principe ‘de klant centraal’ heeft dit project het belang van asset op orde vertaald in een Plan van aanpak om een efficiënte Oplevering en Overdracht ook echt waar te kunnen maken.

Leertraject

Exclusief voor projectmanagers & projectteamleden van complexe infra- en bouwprojecten en hun beheerder(s) en aannemer(s) heeft Neerlands diep samen met Frans Hendrikx en Multividuals een leertraject gemaakt waarin expliciet samenwerken aan de beheerste oplevering centraal staat. Leden van het Neerlands diep-netwerk krijgen de gelegenheid om een frisse kijk te ontwikkelen op het samenspel Asset op orde en dit te borgen voor toekomstig gebruik. Dit traject kent de volgende onderdelen:

1.

Clinic ‘Hoe het kan werken in de praktijk’: in deze clinic diepen we het thema en vaardigheden van opleveren en overdragen dat in het webinar Asset op Orde aan de orde is geweest, verder uit. Ervaringen van Maaswerken en Ruimte voor de Rivier-project Noordwaard worden gedeeld. Deze clinic is vrij toegankelijk voor ons volledige netwerk. Duur ervan is één dagdeel. Max. 15 p.

2.

Teamdag Bewust Expliciet Samenwerken aan beheerste Oplevering & Overdracht. In dit teamtraject, exclusief voor teams, gaan we in op de andere manier van samenwerken in de driehoek beheer-projectorganisatie-aannemer. Alle betrokkenen hebben elkaar nodig om succesvol te kunnen zijn. Maar wat is een goede samenwerking, hoe breng je die tot stand en hoe onderhoud je die? Neerlands diep ontwikkelt deze teamdag in co-creatie met de deelnemers. Aan deze dag kunnen ook de beheerder(s) en aannemer van het team deelnemen. Geschikt voor 1 team (of meerdere teams tezamen).

3.

Alle projecten van het Neerlands diep-netwerk hebben te maken met Opleveren & Overdragen. Ieder project kent zijn eigen specifieke vraagstukken. Neerlands diep biedt projectteamleden de mogelijkheid om in kleinschalige interactieve bijeenkomsten specifieke O&O vraagstukken centraal te stellen en ervaringen uit te wisselen. Neerlands diep ontwikkelt deze bijeenkomsten in co-creatie met de deelnemers. Geschikt voor teamleden die verantwoordelijk zijn voor O&O. Duur: één dagdeel. Max. 15 p.

4.

Teamtraject Toepassing game in eigen project. Projectteams kunnen de game ‘Asset op orde’ in hun eigen project spelen. Teams maken kennis met in de praktijk van Maasroute bewezen interventies en tools voor het bewust expliciet samenwerken zoals de OOSU (oplevering & overdracht start up), asset levenscyclus, de beheerstool Y-as en het Electronisch Overdrachtsdossier (EOD). Resultaat is een gedragen actieplan Opleveren & Overdragen. De begeleiding is in handen van Multividuals. Dit teamtraject kan op aanvraag en tegen bepaalde kosten worden doorlopen.

Meer informatie?

Meer weten over trajecten en bijeenkomsten voor Opleveren en Overdragen? Neem dan contact op met Marjan Lont of Guus Pieters. Je kunt Marjan bereiken via marjan@neerlandsdiep.nl of 06-13265328. Je kunt Guus bereiken via guus@neerlandsdiep.nl of 06-52461689.