Nd Omgaan met het onverwachte

Elke individu heeft zijn of haar eigen kijk op de werkelijkheid. Niet iedereen is zich daarvan bewust. Binnen sommige projectmanagementteams blijven perceptieverschillen daarom onbenoemd. Of er is geen ruimte om ze uit te wisselen: liever alle neuzen dezelfde kant op. Uit onderzoek blijkt dat juist het omarmen van perceptieverschillen door meervoudig kijken veel informatie oplevert. Het is dan ook zinvol om hierover een dialoog te voeren. Door te oefenen met het stellen van deconstructievragen leer je als projectteam zwakke signalen te herkennen die helpen om te anticiperen op toekomstige situaties.

Meer informatie?

Meer weten over dit onderwerp of een sessie voor het projectteam organiseren? Neem dan contact op met Maarten Kraneveld. Je kunt Maarten bereiken via maarten@neerlandsdiep.nl of 06-241041