Nd Collectieve veerkracht

Veerkracht is het vermogen van een projectmanagementteam om constructief om te gaan met spanning en tegenslag. Als een team te maken krijgt met een lastige vraag of situatie, een patstelling of een conflict, kan de eerste neiging van teamleden zijn om in de weerstand te schieten, in de verdediging te gaan of juist in de aanval. Hoewel begrijpelijk, leiden dergelijke reacties vaak af van de kern van het daadwerkelijke probleem en dus ook van de oplossing. Met een combinatie van (deels fysieke) oefeningen waarin toepassing in de praktijk centraal staat, kan de veerkracht binnen je team worden vergroot.

Meer informatie?

Meer weten over dit programma? Neem dan contact op met Maarten Kraneveld. Je kunt Maarten bereiken via maarten@neerlandsdiep.nl of 06-24104140