10 oktober 2018
Aftrap duurzaamheidschallenge voor publieke bouw- en infraprojecten

meld je aan ▾

Binnen het lerende netwerk duurzaamheid in projecten wisselen deelnemers van verschillende partnerorganisaties van Neerlands diep hun kennis en ervaringen uit bij het verduurzamen van bouw- en infra-projecten. Zij zien dat er al veel gebeurt op dit vlak, maar ondervinden in hun eigen praktijk dat het nog (te) veel moeite kost om verduurzaming van projecten daadwerkelijk te realiseren. Zij delen de ambitie om de verduurzaming te versnellen. Daarvoor is het noodzakelijk om de dialoog tussen de projecten, de beleidsmakers en het management over de organisaties heen verder te versterken om meer met en van elkaar te leren. Een jaar na de start van het lerend netwerk is het tijd voor de volgende stap: een systeemgerichte duurzaamheidschallenge.

Manifest verduurzaming projecten

Om hun boodschap kracht bij te zetten biedt een representatieve afvaardiging van het lerende netwerk op woensdag 10 oktober a.s. – de dag van de duurzaamheid – een manifest aan. Het manifest roept het gehele netwerk van Neerlands diep op tot lef en leiderschap om bij te dragen aan het versnellen van de verduurzaming van de projecten, met respect en begrip voor de huidige context waarin gewerkt wordt en met waardering voor de lopende initiatieven. Jan Hendrik Dronkers, loco-SG van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zal samen met een aantal directeuren van Rijkswaterstaat en ProRail het manifest in ontvangst nemen.

 “Leiderschap is nieuwsgierig zijn naar en herkennen van het moment waarop je toegevoegde waarde hebt voor het systeem en de moed en competentie hebben dat moment te pakken.”

Professor Jaap Schaveling, Nyenrode Business University

Systeemgerichte duurzaamheidschallenge

De aanbieding van het manifest vormt het startschot van de duurzaamheidschallenge. Dit is een traject, waarin vertegenwoordigers van projecten, beleidsmakers en management in gezamenlijke verbeterteams vanuit concrete praktijkvraagstukken op zoek gaan naar de bronoorzaken van systeembelemmeringen die (het versnellen van) de verduurzaming van projecten in de weg staan om van daaruit bestendige oplossingen te ontwikkelen voor het creëren van meer handelingsruimte om te kunnen doen wat nodig is (de opgave centraal!). Dit traject daagt de deelnemers uit om los te komen van abstracte beschouwingen en concrete verbindingen te leggen tussen beleidsmatige doelen en de daadwerkelijke praktijkrealisatie in de projecten.

Hoe kun jij bijdragen?

Deel jij ook de ambitie om de verduurzaming van de projecten te versnellen? Zie jij hier ook kansen en mogelijkheden voor? Meld je via onderstaand formulier aan en kom op 10 oktober naar het LEF future center. Je draagt namelijk al bij door de opstellers van het manifest moreel te ondersteunen door met jouw aanwezigheid te laten zien dat ook jij hier veel belang aan hecht. Bijdragen doe je ook door die middag deel te nemen aan een open dialoog. Aan de hand van een paar inspirerende praktijkverhalen gaan we in gesprek over de vraag hoe we met elkaar de condities kunnen creëren om binnen het huidige systeem, waar we allemaal deel van uit maken, een hefboomwerking kunnen bewerkstelligen om tot de gewenste versnelling te komen. Tijdens de bijeenkomst is het mogelijk om je in te schrijven voor de  duurzaamheidschallenge, waarover we je na aanmelding voor de sessie op 10 oktober a.s. nader zullen informeren.

Praktische informatie en aanmelden

Of je nu voor een project werkt, beleid ontwikkelt of een functie hebt in het management, je bent van harte welkom. Voel je vrij om collega’s mee te nemen die de versnelde verduurzaming van projecten ook van belang vinden. De aftrap van de duurzaamheidschallenge, met de aanbieding van het manifest verduurzaming projecten, vindt plaats op woensdag 10 oktober a.s. van 15.00 tot 17.00 uur, in het LEF, bij Rijkswaterstaat locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht.

Wil je deelnemen? Meld je dan aan via onderstaand formulier.

Aanmelden Aftrap Duurzaamheidschallange 10 oktober 2018
Sending