21 februari 2018
Uitkomsten behoeftepeiling alumniprogramma (april-mei 2016)

Na een peiling onder alumni betreffende hun kennisbehoefte ontvingen we van 58 respondenten een reactie. Hieronder de resultaten.

Organisatie

  # % totaal %
Rijkswaterstaat 19 33% 91 21%
ProRail 16 28% 54 30%
G4 7 12% 35 20%
Rijksvastgoedbedrijf 5 9% 49 10%
Waterschappen 5 9% 14 36%
Anders 6 10% 17 35%
Totaal 58 100% 260 22%

 

Doorlopen programma

  # % totaal %
Brugprogramma 36 62% 123 29%
Kernprogramma 17 29% 92 18%
Topprogramma 3 5% 23 13%
Intern opdrachtgeverschap 2 3% 22 9%
Totaal 58 100% 260 22%

 

Jaar van afronding

  # % totaal %
2011 4 7% 12 33%
2012 3 5% 24 13%
2013 12 21% 68 18%
2014 13 23% 57 23%
2015 14 25% 69 20%
2016 10 18% 30 33%
Totaal 58 100% 260 22%

 

Thema’s

Welke van deze thema’s spreken jou het meest aan en waarin zou je je verder willen verdiepen?

  Alle Brug (n=36) Kern (n=17)
# % # % # %
Anders samenwerken met de markt 27 47% 14 39% 10 59%
Veerkracht en weerbaarheid 23 40% 15 42% 8 47%
Procesdenken en de impact ervan op je eigen handelen 18 31% 14 39% 3 18%
Resultaatgericht onderhandelen 17 29% 12 33% 4 24%
Lessen uit het buitenland 15 26% 8 22% 5 29%
Trends en ontwikkelingen 14 24% 9 25% 5 29%
Framing 14 24% 12 33% 2 12%
Jezelf effectief presenteren 12 21% 8 22% 3 18%
Spelen met taal 11 19% 7 19% 1 6%
De aannemerspiramide 10 17% 5 14% 5 29%
Regie over je IV 8 14% 4 11% 2 12%
Duurzaamheid in projecten 8 14% 4 11% 1 6%
Theorie en werking van UAV-GC 7 12% 4 11% 3 18%
De performance van speeching 6 10% 2 6% 3 18%

 

Te besteden tijd

Hoeveel dagdelen kan en/of wil je besteden aan leeractiviteiten van het alumniprogramma in 2016?

(n=41) # %
1 1 2%
2 10 24%
3 2 5%
4 16 39%
5 2 5%
6 6 15%
8 1 2%
10 1 2%
24 2 5%
Totaal 41 100%

 

 • Gemiddeld: 5 dagdelen.
 • Opmerking: twee uitschieters met 24 dagdelen, mogelijk was er verwarring tussen dagdelen en uren.

Co-creatie

Voor welke thema’s zou je in co-creatie mee willen denken over het vormgeven van leeractiviteiten?

33 alumni (57%) hebben een of meer thema’s gekozen.

(n=33) # %
Anders samenwerken met de markt 13 39%
Procesdenken en de impact ervan op je eigen handelen 8 24%
Lessen uit het buitenland 7 21%
Veerkracht en weerbaarheid 5 15%
Duurzaamheid in projecten 5 15%
Trends en ontwikkelingen 4 12%
Spelen met taal 4 12%
Framing 4 12%
Regie over je IV 4 12%
De aannemerspiramide 3 9%
Jezelf effectief presenteren 3 9%
Resultaatgericht onderhandelen 2 6%
Theorie en werking van UAV-GC 2 6%
De performance van speeching 0 0%

 

Opmerkingen bij geen keuze:

 • Vooralsnog niet vanwege zeer drukke agenda maar graag wel een oproep als er ‘nood aan de man is’. 

Losse modules of meerdaags programma

Gaat je voorkeur uit naar het deelnemen aan losse modules van een dagdeel of dag of ga je liever de diepte in door een meerdaags programma te volgen, bestaande uit een samenhangende reeks van meerdere modules rond een bepaald thema?

(n=57) # %
Losse modules 42 74%
Meerdaags programma 15 26%
Totaal 57 100%

 

Toelichting bij losse modules:

 • Het hangt well van het thema en onderwerp af. Ik kan me voorstellen dat een soort symposium gegeven wordt rondom een thema, zodat mensen kunnen kiezen of ze één onderdeel bijwonen of het gehele programma. Lijkt mij ideaal
 • Voor dit jaar geef ik de voorkeur aan losse modules
 • Lijkt me voldoende. Meerdaags geeft extra uitdagingen als inplannen en kosten
 • Mijn ervaring is dat meerdaagse programma’s zijn qua informatie inhoud meestal minder effectief dan losse modules.
 • Een (dag)deel intensief aan de slag, ontspannen met een maaltijd als afsluiting met OV goed bereikbaar.
 • Deelname zal afhangen van de ruimte die door management wordt geboden.
 • Daarmee kan je gerichter je eigen leerprogramma invullen. Een programma bevat niet voor iedereen de meest interessante onderwerpen.
 • Doordat ik vanuit het HWBP deelneem aan leertraject professioneel opdrachtgeverschap (meerdaags programma) spreekt mij losse modules in 2016 meer aan.
 • Geen specifieke voorkeur.

Toelichting bij meerdaags programma:

 • Verbinding met collega’s uit de bouwsector vind ik ook belangrijk en dat gaat beter in een meerdaagse sessie.
 • Met een groep de diepte in, levert behalve inhoudelijke verdieping op het onderwerp ook altijd een wereld van contacten en uitwisseling op. Dat is een absolute meerwaarde.
 • Liefst in de vorm van terugkomen dagen waardoor je langer met een onderwerp bezig blijft.
 • Op minder grote onderwerpen zou een dag(deel) volstaan.
 • Liever wat meer de diepte in.
 • Inhoudelijke onderwerpen is een losse module voldoende. Onderwerpen m.b.t. ‘het ik-zijn’ verdienen verdieping en een veilige omgeving en daardoor meerdaags om effectief te zijn.
 • Ik merk dat het goed is om af en toe een paar dagen uit de dagelijkse praktijk te zijn en dan heb je meer tijd om over het onderwerp na te denken en beklijft het beter. Bij losse modules kan waan van de dag overheersen. En dat vind ik zonde. Al kunnen er best onderwerpen zijn die zich lenen voor modules. En een ander pluspunt van meerdaags programma is je netwerk vergroten. Je leert deelnemers beter kennen denk ik.
 • De meerwaarde van een module ontstaat juist door een intensiever programma. Dat is voor mij ook de kracht geweest van het kernprogramma. Deelnemers moeten ook even ‘loskomen’ van hun daily business. Pas dan komt er ruimte voor verdieping. Van een losse module blijft vaak zo weinig ‘hangen’.

 

Collegiale consultatie

Heb je behoefte aan collegiale consultatie (kennisatelier) rond zelf ingebrachte vraagstukken, waarin vakgenoten uit het netwerk je van advies voorzien?

  # %
Ja 23 40%
Nee 35 60%
Totaal 58 100%

 

Toelichting bij ja:

 • Ik zie de diepgang bijeenkomsten op deze wijze.
 • Zoek dit nu zelf via o.a. intervisie.
 • Ik ben bezig met het opstellen van een PhD-research paper bij Marcel Veenswijk (VU). Als ik hier wat verder mee ben, kan ik mij voorstellen dat spiegelen van mijn plan met collega’s wederzijds interessant kan zijn. Op zijn vroegst zal dit echter in de 2e helft van 2016 zijn.
 • Op dit moment niet, maar ervaring met eerder (i.s.m. ND) georganiseerde kennissessies zijn zeer goed bevallen.

Toelichting bij nee:

 • Op dit moment niet. op dit moment heb ik voldoende aan de intervisiegroep, ook ontstaan uit het Brugprogramma
 • Dit organiseren we met een aantal alumni van Brug 8 in een Intervisiegroep.
 • Het kan altijd zijn dat dit op een later moment wel aan de orde komt.
 • Collega’s zoek ik sowieso wel op, als ik denk dat ik ze nodig heb.
 • Op dit moment niet echt, maar er kunnen omstandigheden ontstaan, waardoor dat wel handig is. Ik heb daarvoor mijn opleidingsnetwerk en ook binnen de huidige organisatie enkele mensen waarmee ik kan sparren.
 • Op dit moment heb ik zelf niet de behoefte, maar wil wel bijdragen bij consultaties van andere.
 • Het ligt er natuurlijk wel aan hoe dat kennisatelier ingestoken wordt. Maar bij vraagstukken ga ik eerder te raad in mijn eigen netwerk.
 • Nu op dit moment niet, maar wellicht in de toekomst wel.
 • Nee, na het Kernprogramma is er een intervisieclub van circa 8 personen ontstaan, die elkaar regelmatig ziet. Ik kan daar mijn vragen goed kwijt.

Opmerkingen of suggesties

 • Ik neem deel aan leerprogramma ICT met Guus Pieters.
 • Leiderschap en zelfbedrog: hoe komt het dat we onze logge, bureaucratische organisaties zo knap in stand houden?
 • Graag niet standaard alle activiteiten op donderdag (zoals de Café Colleges meestal zijn). Bij een vaste dag in de week sluit je een deel van de potentiële deelnemers standaard uit.
 • Mooi initiatief. Leuk dat jullie met concrete suggesties komen.
 • Goed dat jullie dit zo doen!
 • Ik heb lang getwijfeld of ik iets met het thema “trends en ontwikkeling” zou willen. Maar, ik zit in het onderhoud van wegen en ik heb het beeld dat het thema meer op aanleg (nieuw) is. Is dit niet zo, dan wil ik mogelijk het thema toevoegen voor later.
 • Goed initiatief!
 • Thema: aandacht voor de start van een proces, programma en/of project, hoe doe je dat effectief?