Kwartaalrapporage Q3 beschikbaar

De derde kwartaalrapportage van 2017 is verschenen. Elk kwartaal brengen we een kwartaalrapportage uit. De rapportage maakt niet alleen inzichtelijk hoe het netwerk ervoor staat, maar is ook een document …

Nd Webinar Tech: Bruggen bouwen bij een tunnelproject

Ook bij het managen van een project met een grote ICT-component draait het vooral om de menskant. Dat bleek tijdens het webinar op dinsdag 5 september over de uitdagingen die …

Kwartaalrapportage Q2 2017 nu online

De tweede kwartaalrapportage van 2017 is weer verschenen. Elk kwartaal brengen we een kwartaalrapportage uit. De rapportage maakt niet alleen inzichtelijk hoe het netwerk ervoor staat, maar is ook een document waarmee we verantwoording afleggen aan onze Raad van Toezicht.

Waarom is er nog geen licht aan het einde van de tunnel? – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Eelco Negen onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 de volgende onderzoeksvragen: Waarom blijven de problemen met Rijkswaterstaat tunnels op het gebied van Tunnel Technische Installaties (TTI) van de laatste 10 jaar (vertraging, storingen na openstelling) terugkomen en lijkt het dat er geen structurele oplossing is? Welke patronen zijn er te herkennen die er voor zorgen dat dit in stand gehouden wordt en hoe kunnen deze patronen doorbroken worden?

Evenwichtig in Balans – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Mark Eichner van Rijkswaterstaat onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 het volgende: Deze rapportage heeft als doel om de problematiek met feitelijke oorzaken te onderbouwen, en maatregelen voor te dragen die gaan helpen tot het geleidelijk in balans brengen van de onevenwichtige tijdsverdeling binnen de productielijn A-Wegen.

Capaciteit in realisatiefase DBFMO-contract – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Wouter Goossens van het Rijksvastgoedbedrijf onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 de volgende onderzoeksvraag: Hoe kunnen de verschillen van inzicht omtrent de benodigde capaciteitsinzet in de realisatiefase van een DBFMO-project worden verklaard en hoe kunnen deze verschillen worden opgelost? Lees hier de hele opgave.

Wat kan ík er aan doen? – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Gert-Jan Goelema van Waterschap Rivierenland onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 het volgende: De vraag is wat ik er als opdrachtgever aan kan doen om claims te voorkomen, zodat het gedoe na gunning minder wordt?

Het verkrijgen van Treinvrije Perioden (TVP’n) – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Hans van der Lit van ProRail onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 de volgende onderzoeksvragen: “Hoe het komt dat we jaarlijks een uitdaging hebben om de TVP’n vastgesteld te krijgen?”

Verbinding verzocht – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Amiranda Abbes van Rijkswaterstaat onderzocht voor de opgave van het Kernprograma 2014-2016 de volgende onderzoeksvragen: 1. Wat houdt de sturingsfilosofie in en op welke manier wordt die geoperationaliseerd? 2. Met welke interventies zou ik in mijn project A27/A1 het overdrachtsproces kunnen verbeteren? Lees hier de hele opgave.

Programmamanagement bij Rijkswaterstaat – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Christa Kempenaar van Rijkswaterstaat onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 de volgende onderzoeksvraag: Wat is er nodig voor een betere samenhang tussen programma’s en programmamanagers binnen Rijkswaterstaat?

Nd Webinar over samenwerking OG-ON

In het Nd Webinar op 27 juni ging het over samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en in het bijzonder over de invloed van de (lijn)organisatie daarop. Vanuit de praktijk van …

Jaarverslag Neerlands diep 2016

Het jaarverslag over 2016 is weer gereed. De inmiddels bekende infographic met de kerngegevens hebben we dit jaar aangevuld met onder andere een aantal quotes van mensen uit ons netwerk. …

Kwartaalrapportage Q1 2017 beschikbaar

De eerste kwartaalrapportage van 2017 is weer verschenen. Elk kwartaal brengen we een kwartaalrapportage uit. De rapportage maakt niet alleen inzichtelijk hoe het netwerk ervoor staat, maar is ook een document …

Webinar Programmamanagement

In het Nd Webinar op 20 april gingen Roeland Hillen en Ine Waterreus in gesprek over programmamanagement. Ine is alliantiemanager van de Markermeerdijken, een project dat onderdeel is van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2), met Roeland als programmadirecteur. In het webinar ging het over de wisselwerking tussen programma en project, en de dilemma’s die daarbij spelen.

Webinar Transformationeel leiderschap

Het leiderschap van projectmanager Benny Nieswaag van Rijkswaterstaat kun je transformationeel noemen, omdat hij zijn teamleden ruimte geeft en stimuleert en adviseert in hun ontwikkeling om samen succesvol te zijn. Op 13 februari ging …

Webinar Samenwerken in allianties bij OV SAAL

In het project OV SAAL wordt gewerkt in twee alliantiecontracten. In het webinar van 6 december 2016 gingen de twee alliantiemanagers vanuit ProRail, Christiaan Caan en Koen Ingels, in gesprek over hun ervaringen met …

Webinar Omgaan met weerstand

Er is altijd weerstand in projecten. Hoe hanteer je die weerstand en hoe gebruik je die op een goede manier? Communicatieadviseur Guido Rijnja deed onderzoek naar weerstand. Op 15 november 2016 ging …

Webinar Beïnvloeden vanuit infraprojecten

Op 13 september 2016 ging de Nd Webinar over effectief invloed uitoefenen in een complexe situatie. Aan het woord zijn twee sprekers: Louis Prompers (projectdirecteur A2 Maastricht) met een mooie praktijkcase …

Webinar Duurzaam samenwerken vanuit de Marktvisie

Op dinsdag 21 juni 2016 verzorgde Neerlands diep een webinar over de Marktvisie. Met als gasten Aline Arends, Manager Implementatie Marktvisie bij Rijkswaterstaat en Joris van Papenrecht, commercieel directeur bij BAM. Zij vertelden …

Nu beschikbaar Kwartaalrapportage Q4 2016

De vierde kwartaalrapportage van 2016 is weer verschenen. Elk kwartaal brengen we een kwartaalrapportage uit. De rapportage maakt niet alleen inzichtelijk hoe het netwerk ervoor staat, maar is ook een …