Jaarverslag Neerlands diep 2016

Het jaarverslag over 2016 is weer gereed. De inmiddels bekende infographic met de kerngegevens hebben we dit jaar aangevuld met onder andere een aantal quotes van mensen uit ons netwerk. …

Kwartaalrapportage Q1 2017 beschikbaar

De eerste kwartaalrapportage van 2017 is weer verschenen. Elk kwartaal brengen we een kwartaalrapportage uit. De rapportage maakt niet alleen inzichtelijk hoe het netwerk ervoor staat, maar is ook een document …

Webinar Programmamanagement

In het Nd Webinar op 20 april gingen Roeland Hillen en Ine Waterreus in gesprek over programmamanagement. Ine is alliantiemanager van de Markermeerdijken, een project dat onderdeel is van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2), met Roeland als programmadirecteur. In het webinar ging het over de wisselwerking tussen programma en project, en de dilemma’s die daarbij spelen.

Webinar Transformationeel leiderschap

Het leiderschap van projectmanager Benny Nieswaag van Rijkswaterstaat kun je transformationeel noemen, omdat hij zijn teamleden ruimte geeft en stimuleert en adviseert in hun ontwikkeling om samen succesvol te zijn. Op 13 februari ging …

Webinar Samenwerken in allianties bij OV SAAL

In het project OV SAAL wordt gewerkt in twee alliantiecontracten. In het webinar van 6 december 2016 gingen de twee alliantiemanagers vanuit ProRail, Christiaan Caan en Koen Ingels, in gesprek over hun ervaringen met …

Webinar Omgaan met weerstand

Er is altijd weerstand in projecten. Hoe hanteer je die weerstand en hoe gebruik je die op een goede manier? Communicatieadviseur Guido Rijnja deed onderzoek naar weerstand. Op 15 november 2016 ging …

Webinar Beïnvloeden vanuit infraprojecten

Op 13 september 2016 ging de Nd Webinar over effectief invloed uitoefenen in een complexe situatie. Aan het woord zijn twee sprekers: Louis Prompers (projectdirecteur A2 Maastricht) met een mooie praktijkcase …

Webinar Duurzaam samenwerken vanuit de Marktvisie

Op dinsdag 21 juni 2016 verzorgde Neerlands diep een webinar over de Marktvisie. Met als gasten Aline Arends, Manager Implementatie Marktvisie bij Rijkswaterstaat en Joris van Papenrecht, commercieel directeur bij BAM. Zij vertelden …

Nu beschikbaar Kwartaalrapportage Q4 2017

De vierde kwartaalrapportage van 2016 is weer verschenen. Elk kwartaal brengen we een kwartaalrapportage uit. De rapportage maakt niet alleen inzichtelijk hoe het netwerk ervoor staat, maar is ook een …

Kwartaalrapportage Q3 2017 nu online

De derde kwartaalrapportage van Neerlands diep is verschenen. Elk kwartaal brengen we een kwartaalrapportage uit. De rapportage maakt niet alleen inzichtelijk hoe het netwerk ervoor staat, maar is ook een …

Nd Kwartaalrapportage Q2 2017 is beschikbaar

De tweede kwartaalrapportage van Neerlands diep is verschenen. Elk kwartaal brengen we een kwartaalrapportage uit. De rapportage maakt niet alleen inzichtelijk hoe het netwerk ervoor staat, maar is ook een …

De bestuurlijke alliantie als middel voor maatschappelijke waardecreatie

Dit artikel van de Dutch National Research Group in project management (DNRG) gaat over twee case studies van Rijkswaterstaat, waarbij de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) van Friesland is gehanteerd, een bredere aanpak …

De Diepte in – een leergeschiedenis van de 3 diepe stations van de Noord/Zuidlijn

Hoe krijg je een vastgelopen project weer op de rails? Het is een simpele vraag van slechts tien woorden. Maar over het antwoord kun je een boek schrijven, zo bleek. …

Lees de eerste kwartaalrapportage van 2016 van Neerlands diep

De eerste kwartaalrapportage van Neerlands diep is verschenen. De rapportage maakt niet alleen inzichtelijk hoe het netwerk ervoor staat, maar is ook een document waarmee we verantwoording afleggen aan onze …

Pionieren met DBFM, eindrapport Spiegel bij project A15 Maasvlakte-Vaanplein

De bouwfase van het project A15 Maasvlakte – Vaanplein, een van de eerste DBFM-contracten van Rijkswaterstaat, is voltooid. Voor het projectteam reden om de wijze waarop het projectmanagementproces is verlopen …

Jaarverslag Neerlands diep 2015

Net als vorig jaar hebben we onze cijfers in een infographic weergegeven. We kijken terug op een inspirerend jaar van leren, ontwikkelen en kennisdelen binnen een netwerk van projectmanagers en …

Verschillende verhalen geven project Nieuwe Boulevard Scheveningen een identiteit

Rond grote projecten ontstaan vaak verhalen, die het project een gezicht geven. In projectteams ontwikkelen niet alleen projectteamleden hun verhalen over het project, ook bewoners, bestuurders en andere betrokken stakeholders …

Evaluatie ICT en systeemintegratie Spoorzone Delft

Op 28 februari 2015 reed de eerste trein door de spoortunnel in Delft. Jarenlang werkte het projectteam van Ad Broeders toe naar dit moment. Ze startte met het civiele werk, …

Procedures doen niks, het zijn de mensen. Over het raakvlak tussen project- en beheersorganisaties

De eindopdracht voor het Kernprogramma 2013-2015 van Jacco Zwemer, projectmanager bij Rijkswaterstaat, betreft het raakvlak tussen project en beheer. Binnen Rijkswaterstaat wordt hieraan door middel van procesafspraken veel aandacht aan …

‘Schipper mag ik overvaren?’ Van crisismanagement naar assetmanagement

‘Als je onderhoud lang genoeg uitstelt, wordt assetmanagement vanzelf crisismanagement.’ In de eindopdracht voor het Kernprogramma 2013-2015 onderzoekt Bert Polak de oorzaken en achtergronden van wijzigingen in prestatiecontracten en extra opdrachten …