Conditionering, van planvorming tot evaluatie

31-05-2010
Jenny Kamstra

‘Conditionering omvat alle activiteiten die nodig zijn om een tracé juridisch en technisch bouwrijp op te leveren voor de uitvoeringsfase.’ Deze omschrijving duidt kernachtig het belang van conditionering aan. Je zou ook kunnen stellen dat een goed begin of een goede voorbereiding het halve werk is. Waarbij conditionering overigens niet alleen bij de start van een project een rol speelt. Wel is het zo dat conditionering altijd in een zo vroeg mogelijk stadium moet worden opgestart. Immers, al bij de afweging van varianten kan conditionering een bepalende rol spelen.

Conditionering

Grondslag

Het is belangrijk om bijtijds te beoordelen welke processen van belang kunnen zijn in een project. Conditionering schept immers de grondslag voor de uitvoering van een project. Zicht hebben op de doorlooptijden en weten welke processen kritisch kunnen zijn, is van groot belang. Conditioneren betekent ook dat je je thuis moet voelen om te werken binnen het vaak aanwezige spanningsveld van omgevingsbelangen, projecteisen en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Processen

Deze publicatie maakt inzichtelijk hoe het conditioneringstraject verloopt en welke processen daarbij een rol kunnen spelen. Het biedt projectmanagers en projectmedewerkers die een beter beeld willen krijgen van conditionering, een overzicht van het conditioneringsveld. Het schetst welke facetten een rol spelen, toont de onderlinge samenhang van de processen en geeft een aantal handreikingen.

Verschillen

Zestien conditioneringsprocessen worden verder toegelicht. Daarbij komen specialisten van zowel Rijkswaterstaat als ProRail aan het woord. Het mag duidelijk zijn dat de aanpak en uitvoering van sommige processen van opdrachtgever tot opdrachtgever kan verschillen.