De bestuurlijke alliantie als middel voor maatschappelijke waardecreatie

26-07-2016
Jenny Kamstra

Dit artikel van de Dutch National Research Group in project management (DNRG) gaat over twee case studies van Rijkswaterstaat, waarbij de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) van Friesland is gehanteerd, een bredere aanpak om aan de multifunctionele vragen in gebieden te voldoen. Na kleine pilots zijn dit de eerste twee grotere projecten die volgens GGA uitgevoerd worden. Ondanks dat de beide cases pas volgend jaar afgerond worden, trekken de onderzoekers al enkele conclusies: de scope was verbreed – wat verwelkomd werd – en de relatie tussen de partijen verliep steeds beter zonder dat er ingeboet was op de geplande voortgang. Wel signaleren ze het risico van een goede projectbeheersing. Tenslotte concluderen ze dat het belangrijk is dat organisaties leren van ervaringen in projecten en dat een verantwoordelijkheid is van de projecten en van de organisaties. Dat het leren van ervaringen in projecten lastig is en hot, blijkt wel uit de talloze publicaties op dit gebied.

Auteurs

Eén van de auteurs van dit artikel is Age Beuving, Alliantiemanager Traverse Harlingen en Knooppunt Joure en deelnemer aan het Kernprogramma van Neerlands diep. Hij schreef dit artikel samen met Prof.dr.ir. Marcel Hertogh, Hoogleraar Infrastructure Design and Management, TU Delft en Dr.ir. Jeroen Rijke, Lector Sustainable Flood Defense in River Systems, HAN.