Goed contracteren als basis voor succes

31-05-2009
Jenny Kamstra

Design & Construct (D&C) contracten worden vaak toegepast bij het aanbesteden van infraprojecten. Maar we zijn er nog niet: de sector is weliswaar volop in transitie, maar werkwijzen die al vele tientallen jaren zijn ingesleten, wijzigen niet van de ene op de andere dag.

boekje contracteren

Kennis delen

Daar is nu eenmaal niet alleen veel tijd voor nodig, ook het opdoen van ervaring met nieuwe werkwijzen hoort daarbij. En die ervaringen moeten met alle betrokkenen in de sector worden gedeeld. Door het analyseren en evalueren kunnen wij als sector leren en zo gezamenlijk de transitie verder op weg helpen.

Evaluaties

Deze publicatie gaat over de wijze van contracteren bij grote infraprojecten van Rijkswaterstaat en ProRail en is bedoeld voor iedereen die professioneel bij infracontracten betrokken is. De evaluaties zijn door PSIBouw verricht in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en vele marktpartijen. Belangrijke evaluaties met lessen die dan ook zeker niet verloren mogen gaan.

Lessen trekken

Het resultaat is een product dat de opgedane ervaring met geïntegreerde contracten helder uiteenzet. En uit de veelheid aan ervaringen zijn de nodige lessen te trekken. Lessen waar we iets mee kunnen en ook iets mee moeten: zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Want als het gaat om nieuwe contractvormen is er inmiddels al veel bereikt, maar kunnen we tegelijkertijd ook nog heel veel leren.