Stakeholderstrategie bij vitale infraschakels

31-05-2013
Jenny Kamstra

Tunnels, bruggen, ecoducten. Het zijn de vitale schakels in grote infraprojecten. Pronkstukken bij succesprojecten, maar onherroepelijk doelwit wanneer er discussie ontstaat binnen een project. Daarnaast is het bouwen van tunnels en met name de Tunnel Technische Installaties de laatste jaren veel ingewikkelder geworden. In 2007 en 2008 liep een aantal van die discussies hoog op. Dit werd regelmatig breed uitgemeten in de landelijke media en kwam hoog op de politieke agenda te staan. Rijkswaterstaat besloot dat er meer uniformiteit moest komen in de manier waarop projecten Tunnel Technische Installaties toepassen en liet daarvoor een landelijke tunnelstandaard ontwikkelen.

Publicatie Handreiking stakeholderstrategie

Waarom een handreiking?

De landelijke tunnelstandaard zorgt voor eenheid en uniformiteit in de manier waarop projecten Tunnel Technische Installaties toepassen en zal daarom enorm helpen om discussies in de toekomst te voorkomen. Maar ook met een standaard blijft een goede stakeholder aanpak van belang.

Samenwerking

In opdracht van Landelijke Tunnelregisseur Hans Ruijter ontwikkelde Prof. Dr. Marcel Veenswijk, een handreiking stakeholderaanpak. Een handzaam boekje met praktische lessen, tips en ervaringen uit het veld. Samen met een vijftal projectdirecteuren van grote infraprojecten bij Rijkswaterstaat ontwikkelde hij een leertraject. In samenwerking met Neerlands diep zijn hieruit deze publicatie, een film, en een leermodule ontstaan die projectmanagers via Neerlands diep kunnen volgen. Daarnaast heeft Neerlands diep het kennistraject ICT opgezet waarvan het werk van prof.dr. Marcel Veenswijk een mooie opmaat vormt. Dit kennistraject wordt een zoektocht van inhoudelijk deskundigen naar antwoorden om dergelijke vraagstukken goed te kunnen managen.

Waar gaat het over?

De handreiking bespreekt verschillende elementen die belangrijk zijn bij het opzetten van de juiste stakeholderstrategie. Veenswijk beschrijft daarbij het nut van een projectverhaal en hoe je een dergelijk verhaal maakt. Hij bespreekt het belang van de setting en de omgeving waarin je project moet functioneren. Hoe je die kunt duiden en hoe je daar vervolgens je strategie op aan kunt passen. Ook geeft het boekje inzicht in de machtsverhoudingen in het speelveld van stakeholders en de rol en mogelijkheden van projectmanagers daarbinnen om die machtsverhoudingen in te zetten en te begrenzen. Het leert je hoe je de juiste vragen aan de juiste mensen stelt en vooral ook welke vragen niet.