Innovatie, rem of drijfveer?

31-05-2009
Jenny Kamstra

Er zijn veel verschillende aanleidingen tot innovatie. En er zijn net zoveel manieren om met innovaties om te gaan. Innovaties zijn niet simpelweg een last voor projectmanagers omdat ze een efficiënte projectuitvoering in de weg staan. Innovaties zijn soms juist de motor voor een proactieve projectuitvoering. Ook voor grote infraprojecten.

Innovatie

Zoektocht

De vele mogelijke interpretaties rond het thema ‘innovatie’ zijn aanleiding geweest tot een zoektocht. Het domein kent veel vragen zoals: is er een patroon te herkennen ten aanzien van het gebruik van innovatie in projecten? En: in hoeverre is de toepassing van innovatie bestuurbaar? Of gaat het per definitie om een onbestuurbaar element? Veel vragen die roepen om helderheid.

Interviews

Die helderheid krijg je door de vragen in kaart te brengen en de antwoorden te inventariseren. Dit is gedaan door mensen die praktijkervaring met innovaties hebben naar hun bevindingen te vragen. In een samenwerking tussen Neerlands diep, Railforum en TU Delft is deze reeks interviews tot stand gekomen. De staalkaart aan meningen over innoveren, die in de interviews naar voren komt, levert een boeiend beeld op.