Jaarverslag Neerlands diep 2015

25-05-2016
Jenny Kamstra

Net als vorig jaar hebben we onze cijfers in een infographic weergegeven. We kijken terug op een inspirerend jaar van leren, ontwikkelen en kennisdelen binnen een netwerk van projectmanagers en projectteams in de wereld van grote infrastructurele- en bouwprojecten.

Meer met minder

De voordelen van de samenwerking die in 2014 leidde tot Neerlands diep, hebben zich in 2015 doorgezet. Daarnaast zien we dat we vrijwel over de gehele linie meer hebben gedaan met minder. Zo hebben we in 2015 meer bijeenkomsten gehouden dan het jaar ervoor, en als geheel werden die ontmoetingen ook beter bezocht. Dit leidde echter niet tot extra uitgaven.

Individuele en teambijeenkomsten

Het aantal deelnemers aan individuele programma’s kende een lichte groei, wat deels veroorzaakt wordt door de komst van deelnemers van waterschappen. In 2015 kwamen er 60 alumni bij, waarmee de teller van het totaal aantal deelnemers dat een opleiding bij Neerlands diep afrondde, op 160 staat. In de komende jaren gaan we meer aandacht schenken aan onze alumni.

Kijken we naar de gegevens over het aantal deelnemers vanuit het Neerlands diep-projectennetwerk, dan moeten we een lichte daling constateren. Het lijkt erop dat een lagere opkomst bij het doorgaans goedbezochte jaarlijkse Teamevent de hoofdoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen of dat zo is en wat we kunnen doen om de trend om te buigen.

De Zomerborrel van 2015 was met stip de drukstbezochte bijeenkomst van het jaar. Op deze jaarlijkse ontmoeting vierden we de opening van het academische jaar, verzorgde Anje Marijcke van Boxtel een interactieve sessie en ontmoetten de deelnemers elkaar op informele wijze.

6% minder uitgegeven dan begroot

Van de begrote 2,5 miljoen euro hebben we € 152.123,00 niet uitgegeven. Het betekent dat we 6% onder het budget zijn gebleven. Het overtollige bedrag van 2015 laten we naar rato terugvloeien naar de deelnemende projecten.

Online-ontwikkelingen in 2015

De groei van Neerlands diep vertaalt zich online in meer websitegebruikers, volgers op Twitter en aanmeldingen voor onze LinkedIn-groep. In 2015 introduceerden we Nd Nieuws, uit de cijfers blijkt dat de maandelijkse nieuwsbrief met hoogtepunten uit de afgelopen periode veel geopend en gelezen wordt, en ook maandelijks nieuwe abonnees trekt. De interesse in live-webinars blijven een punt van aandacht. Wat opvalt, is dat veel webinars op een later moment alsnog gedownload worden.

Meer informatie

Heb je vragen over het jaarverslag of de kwartaalrapportages, neem dan gerust contact op met onze directeur, Maarten Reinking, via maarten.reinking@neerlandsdiep.nl of 06-53946470.