Jaarverslag Neerlands diep 2016

24-05-2017
Janine van Oosten

Het jaarverslag over 2016 is weer gereed. De inmiddels bekende infographic met de kerngegevens hebben we dit jaar aangevuld met onder andere een aantal quotes van mensen uit ons netwerk. Projectenwerk is tenslotte mensenwerk!

Vernieuwing en verrijking

We kijken wederom terug op een inspirerend jaar van leren, ontwikkelen en kennisdelen binnen een netwerk van projectmanagers en projectteams in de wereld van grote infrastructurele- en bouwprojecten. Veel tijd hebben we gestoken in het vernieuwen en verrijken van ons aanbod. Zo is er een extra module (veerkracht) ontwikkeld voor het Brugprogramma, zijn we gestart met het programma Teamleren en hebben we een pilot gedraaid met het ICT programma (Nd Tech). Hiernaast zijn we gestart om het aanbod voor het groeiende alumninetwerk te vergroten. Dit zal met name zijn effect gaan krijgen in 2017 en 2018.

Stabilisatie

Mede door de investering in de vernieuwing en verrijking van ons aanbod is de groei in aantallen van het afgelopen jaar gestabiliseerd. Het aantal deelnemers (174) en het aantal bijeenkomsten (74) zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Ook kwamen er weer 52 alumni bij waarmee het totaal aantal alumni op 213 is gekomen. De kosten zijn wel gedaald ten opzichte van vorig jaar: van 2.432.000 euro naar 2.390.561 euro.

Het jaarlijkse teamevent Nd fit was met 134 deelnemers de drukstbezochte bijeenkomst van het jaar. Naast de gevarieerde workshops wist onze gastspreker Bjorn Kuipers velen te inspireren. Daarnaast zijn er vijf nieuwe projecten toegetreden tot ons projectennetwerk, door het vertrek van een aantal afgeronde projecten blijft hiermee het aantal projecten in ons projectennetwerk ook op peil.

Meer informatie

Heb je vragen over het jaarverslag neem dan contact op met Maarten Reinking, directeur Neerlands diep. via maarten.reinking@neerlandsdiep.nl of 06-53946470.