Kwartaalrapportage Q1 2017 beschikbaar

2-05-2017
Janine van Oosten

De eerste kwartaalrapportage van 2017 is weer verschenen. Elk kwartaal brengen we een kwartaalrapportage uit. De rapportage maakt niet alleen inzichtelijk hoe het netwerk ervoor staat, maar is ook een document waarmee we verantwoording afleggen aan onze Raad van Toezicht.

Individuele programma’s

Alle individuele programma’s hebben bijeenkomsten gehad in het vierde kwartaal. Voor het Kernprogramma 2014-2016 was in dit eerste kwartaal de afronding met hun certificaatuitreiking.

Foto: Jorrit ‘t Hoen

Er zijn nog twee Kernprogramma’s bezig, de leergang 2015-2017 had in het seminar aandacht voor framing, media en beeldvorming. Die wereld doet er toe voor projectmanagers. Grote projecten zijn media-gevoelig en beeldvorming kan van grote invloed zijn op het verloop van het project. Bij de leergang 2016-2018 is alweer de 2e seminar geweest, hierin was er vooral aandacht voor reflectie op gelaagdheid hoe ‘de werkelijkheid’ is opgebouwd uit verschillende waarnemingen, beelden en interpretaties.

Het 10e Brugprogramma is al in de laatste fase, in Q1 was alweer de laatste module over Regie en Dialoogkracht. Brug 11 is nog in volle gang, er waren twee modules: jij en je project en jij en je team.

Uiteraard waren er ook verscheidene andere programma’s zoals leertraject professioneel opdrachtgeverschap, dit was alweer de laatste bijeenkomst. Hiervoor waren alle collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie van het programma Intern Opdrachtgeverschap, in de vorm van debat of meedoen in het spiegelteam van een opdrachtgeverspiegel, uitgenodigd. Met behulp van een interactieve werkvorm is met hen de opbrengst van dit programma voor de deelnemers en het vak intern opdrachtgeverschap gedeeld en besproken. En ook voor het leertraject professioneel opdrachtgeverschap van het HoogWaterBeschermingsProgramma was het alweer de laatste bijeenkomst.

De pilot van het ICT programma is in januari afgerond en vanwege het succes is er ook gestart met een opvolgend programma. Dit programma gaat verder onder de naam Nd Tech. In het eerste kwartaal is de kick-off en eerste module van Nd Tech 1 geweest.

Deelnemers ICT programma doen ervaring op met VR

Activiteiten voor teams

We zijn gestart met een nieuw leerprogramma speciaal voor projectteams uit het Nd projectennetwerk. Drie teams (Rotterdamsebaan van Gemeente Den Haag, De Knoop van Rijksvastgoedbedrijf en A6 Almere van Rijkswaterstaat) nemen aan dit leertraject deel zij wisselen in het leertraject uit hoe zij in hun praktijk de zaken aanpakken en er vindt reflectie plaats. Zij kwamen voor de tweede keer bij elkaar.

Voor het HWBP organiseerde we een teamspiegelestafette met een aantal projectteams. Het estafette idee houdt in dat het gespiegelde team weer een ander team binnen het HWBP gaat spiegelen, waarin de lessen en inzichten uit de eigen spiegel weer worden meegenomen.

Er zijn twee nieuwe teams toegetreden tot het Neerlands diep projectennetwerk. Dit netwerk bestaat gemiddeld uit 21 bouw- en infraprojecten van de overheid en semi-overheid. De toegetreden projecten zijn ERTMS (NS, ProRail en ministerie van I&M) en PHS Meteren-Boxtel (ProRail).

Netwerkbijeenkomsten

Voor ons netwerk organiseren wij veel diverse bijeenkomsten. Deels zijn deze open voor het hele netwerk, deels zijn deze besloten voor een specifieke doelgroep. Wij organiseren veel met en voor onze alumni, zoals de themagerichte activiteit gericht op programmamanagement. In maart vond een 24-uurs sessie plaats als vervolg op de startsessie van november vorig jaar. Deze sessie is in co-creatie vormgegeven met twaalf deelnemers uit vier organisaties. Daarnaast is er in navolging van Neerlands diepgang een Neerlands omgang gestart. Door middel van een co-creatieve aanpak waarbij de omgevingsmanagers van het projectennetwerk met elkaar een werkende en werkbare manier te verkennen om optimaal van elkaar te leren, elkaar te inspireren en uit te dagen. Resultaat hiervan is dat we gaan werken aan een “blend” van fysiek en online leren.

In januari was het teamevent van Neerlands diep Nd Teams. 28 projectteams namen deel aan Nd Teams 2017. Geïnspireerd door kunst, Wim Pijbes (oud-directeur van onder andere het Rijksmuseum) en vooral ook door elkaar, gingen ze in Utrecht in gesprek over hun projectmanagement paradoxen. Ook was er een webinar over transformationeel leiderschap met Benny Nieswaag (Rijkswaterstaat). En in maart was de eerste Nd Topics (voormalig Café College) van dit jaar over Organisaties in Beweging.

Wim Pijbes bij Nd Teams 2017 Foto: Jorrit ‘t Hoen