Kwartaalrapportage Q3 2016 nu online

15-12-2016
Janine van Oosten

De derde kwartaalrapportage van Neerlands diep is verschenen. Elk kwartaal brengen we een kwartaalrapportage uit. De rapportage maakt niet alleen inzichtelijk hoe het netwerk ervoor staat, maar is ook een document waarmee we verantwoording afleggen aan onze Raad van Toezicht.

Individuele programma’s

Tijdens de bijeenkomst van het Topprogramma gaf Geert Teisman (hoogleraar bestuurskunde Rotterdam) de deelnemers inzicht in de ambidextrie van samenwerken; het vermogen van organisaties om zich tegelijkertijd te richten op exploitatie en exploratie.

‘Aangezien practise in een complexe wereld sterk tijd- en plaatsgebonden is,  spreek ik niet meer van best practise, maar van inspiring practise.’ Geert Teisman

Het kernprogramma 2014-2016 is onder andere in gesprek gegaan met de markt samen met dertien opdrachtnemers. Prof. André Dorée maakte een synthese van de dag waarin hij een onderscheidt maakt in de persoon, professional en functionaris. Deze synthese is terug te lezen op onze website. Het kernprogramma 2015-2016 kwam in september ook weer bij elkaar. Het trajectwerkstuk ‘De Opgave’, is het eindproduct van het programma en begint met de toelichting in dit seminar. Daarna wordt het traject in de opeenvolgende seminars in fasen uitgevoerd en begeleid. Voor het Brugprogramma 9 vond de zesde en alweer laatste module plaats. Brugprogramma 10 is nog in volle gang en de kick-off van Brugprogramma 11 heeft in september plaatsgevonden. In september is ook de pilot van het ICT programma gestart met 10 deelnemers. Het nieuwe ICT programma kent een mix van inspiratie van buitenaf, kennis en ervaring delen binnen de groep en zelfreflectie met een focus op de impact van ICT op ons werkveld.

Activiteiten voor teams

In september vonden twee introductiebijeenkomsten plaats met projectteams die zich recentelijk hebben aangesloten bij het projectennetwerk van Neerlands diep. Tijdens dergelijke bijeenkomsten maken we wederzijds kennis en gaan we op zoek naar kennisparels en kennisvragen. Deze teams zijn Knooppunt Hoevelaken en De Entree.

Netwerkbijeenkomsten

Er waren in september verschillende bijeenkomsten voor ons netwerk. De Neerlands diepgang was bij Paleis Soestdijk, over een passende bestemming voor deze locatie. Ook was er weer een webinar, ditmaal over macht en invloed. Er is een tweede Groep Anders Samenwerken opgestart. Daarvoor zijn zeven duo’s (projectmanager/contractmanager opdrachtgever & projectmanager opdrachtnemer) geselecteerd en wordt in Q4 gestart met de eerste bijeenkomst.

Zomerborrel

Onze jaarlijkse zomerborrel was dit jaar in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht, op 25 augustus waren hier zo’n 60 gasten bij aanwezig. Het thema van deze zomerborrel was: Technologie als gamechanger. Vier inspirerende sprekers namen ons in korte en krachtige techtalks mee. Zij gaven hun visie op hoe technologie impact heeft op projectmanagement in de bouw- en infraprojecten in Nederland. Alle video’s van deze techtalks staan nu op de website en het YouTube-kanaal van Neerlands diep.