Nd Kwartaalrapportage Q2 2016 is beschikbaar

21-10-2016
Janine van Oosten

De tweede kwartaalrapportage van Neerlands diep is verschenen. Elk kwartaal brengen we een kwartaalrapportage uit. De rapportage maakt niet alleen inzichtelijk hoe het netwerk ervoor staat, maar is ook een document waarmee we verantwoording afleggen aan onze Raad van Toezicht.

schermopname-3

Individuele opleidingen

Het Topprogramma 2016 – 2017 is van start gegaan en de eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Iedere bijeenkomst van het Topprogramma kent een mix van inspiratie van buitenaf, kennis en ervaring delen binnen de groep en zelfreflectie. In het tweede kwartaal waren er twee Kernprogramma’s die nog lopen. Voor twee Kernprogramma’s (2012-2014 en 2013-2015) zijn alumnibijeenkomsten geweest. Op 21 april ontvingen alle deelnemers van Brugprogramma 8 hun certificaat. Daarnaast lopen Brugprogramma 9 en 10 nog door. Het Programma Intern Opdrachtgeverschap is in het eerste kwartaal gestart en in kwartaal twee waren de eerste meer inhoudelijke bijeenkomsten. In de loop van het leerprogramma worden onder andere, aan de hand van theorie-U, kwesties uit eigen opdrachtgeverspraktijk uitgewerkt en verkend.

Kick off pilot ICT Leerprogramma

Op 21 juni was de start van de  pilot van het nieuwe ICT Leerprogramma van Neerlands diep. 10 projectmanagers onderzoeken in 3 modules van 1,5 dag de betekenis en consequenties van ICT en nieuwe technologieën op projectmanagement. De deelnemers zijn allen alumni van brug, kern of top programma. In het najaar is de kick-off van de tweede groep projectmanagers gepland.

Activiteiten voor teams

Dit kwartaal vonden diverse teamprogramma’s en interactieve teamactiviteiten plaats. Zo is er een begin gemaakt met de organisatie en ontwikkeling van het Teamleerprogramma voor projectteams. Aan dit programma gaan projectteams in hun geheel deelnemen en geen individuen zoals bij andere programma’s van Neerlands diep het geval is.

Netwerkbijeenkomsten

We organiseren regelmatig diverse bijeenkomsten voor ons netwerk. Zo was er een Café College over Integrale Veiligheid met Veiligheidsdeskundigen Robert Huisman (ProRail) en Peter Schoonderwoert (Gemeente Delft) van het project Spoorzone Delft. Daarnaast was er een Neerlands-diepgang dat zich richt op projectmanagers en projectdirecteuren die hebben deelgenomen aan het Topprogramma van Neerlands diep (alumni) en/of eindverantwoordelijke zijn of zijn geweest van een bij Neerlands diep aangesloten project. Centraal gespreksthema was de ´aannemerspiramide´.

Kennisuitwisseling Zweden

In de Task Force kennisuitwisseling met Trafikverket was in januari afgesproken twee keer per jaar een gezamenlijke sessie te organiseren. De eerste sessie vond plaats op 1 en 2 juni jl. Centraal stond het thema: the holistic approach of project management.

Communicatie

In het tweede kwartaal van 2016 is het activiteiten-programma van Neerlands diep gevisualiseerd in een aantrekkelijke poster. Zo laten we op een overzichtelijke manier zien wat Neerlands diep allemaal te bieden heeft.

menukaart-nd

Via de downloadknop hieronder kun je de rapportage als pdf downloaden en inzien.