Nu beschikbaar Kwartaalrapportage Q4 2016

10-02-2017
Janine van Oosten

De vierde kwartaalrapportage van 2016 is weer verschenen. Elk kwartaal brengen we een kwartaalrapportage uit. De rapportage maakt niet alleen inzichtelijk hoe het netwerk ervoor staat, maar is ook een document waarmee we verantwoording afleggen aan onze Raad van Toezicht.

Foto: Jorrit ‘t Hoen

Individuele programma’s

Alle individuele programma’s hebben bijeenkomsten gehad in het vierde kwartaal. Voor het kernprogramma 2014-2016 was het alweer het laatste seminar, seminar 10, welke in het teken stond van de ‘De Opgaves’. Zoals een van de deelnemers haar ervaringen in dit Kernprogramma verwoord:

‘Het Kernprogramma heb ik beleefd als een cadeau. In mijn leiderschap ben ik enorm gegroeid waarbij mijn zelf vertrouwen flink is toegenomen. Bijna dagelijks maak ik in mijn werk maar ook zeker thuis gebruik van wat ik heb geleerd of wat ik heb gezien. Meervoudig kijken is onderdeel van mij geworden en geeft mij breder beeld van de ‘werkelijkheid’.’

Niet alleen is er een Kernprogramma bijna klaar, ook is er een nieuw Kernprogramma 2016-2018 gestart. In oktober was de kick-off en in november de eerste seminar. Die stond in het teken van elkaar en elkaars project beter leren kennen. Ook voor de deelnemers van het Brugprogramma 9 was er een mijlpaal, zij ontvingen in november hun certificaat. Voor de deelnemers van alweer het 11e Brugprogramma was het spannend, zij hadden in november hun eerste module met als thema ‘De spiegel’.

Uiteraard waren er ook verscheidene andere programma’s zoals Top, Leertraject professioneel opdrachtgeverschap Hoogwaterbeschermingsprogramma en ICT Programma (Pilot). Daarnaast er in oktober de derde seminar van het programma Intern Opdrachtgeverschap. Deze stond in het teken van omgaan met de markt. Het programma was voorbereidt met Aline Arends, zij is bij Rijkswaterstaat de implementatiemanager van de Marktvisie maar ook deelnemer aan deze editie van het programma Intern Opdrachtgeverschap.

Activiteiten voor teams

We zijn gestart met een nieuw leerprogramma speciaal voor projectteams uit het Nd projectennetwerk. Drie teams (Rotterdamsebaan van Gemeente Den Haag, De Knoop van Rijksvastgoedbedrijf en A6 Almere van Rijkswaterstaat) nemen aan dit leertraject deel zij wisselen in het leertraject uit hoe zij in hun praktijk de zaken aanpakken en er vindt reflectie plaats. In oktober kwamen zij voor het eerst bij elkaar.

Netwerkbijeenkomsten

Voor ons netwerk organiseren wij veel diverse bijeenkomsten. Deels zijn deze open voor het hele netwerk, deels zijn deze besloten voor een specifieke doelgroep. Er waren veel verschillende bijeenkomsten afgelopen kwartaal. Zo is er een tweede GAS (Groep Anders Samenwerken) gestart waarin projectmanagers van verschillende opdrachtgevende organisaties (RWS, ProRail, Amsterdam) en hun (soms voormalige) counterparts van de kant van de aannemer met elkaar in gesprek gaan. Wij organiseren ook veel met en voor onze alumni, twee themagerichte activiteiten zijn verkenning programmamanagement en de reflectiegroep project/lijn. Ook waren er twee webinars: omgaan met weerstand en samenwerken in allianties en verschillende bijeenkomsten voor ons netwerk waaronder een bijeenkomst over projectcommunicatie en een over lessen uit integrale projecten.

De vijf sprekers bij bijeenkomst over projectcommunicatie: Eric van der Meer, Hoite Detmar, Patrick Buck, Friso de Zeeuw en Marcel Veenswijk (vlnr) Foto: Sascha Luna