Nd Kwartaalrapportage Q2 2016 is beschikbaar

De tweede kwartaalrapportage van Neerlands diep is verschenen. Elk kwartaal brengen we een kwartaalrapportage uit. De rapportage maakt niet alleen inzichtelijk hoe het netwerk ervoor staat, maar is ook een …

De bestuurlijke alliantie als middel voor maatschappelijke waardecreatie

Dit artikel van de Dutch National Research Group in project management (DNRG) gaat over twee case studies van Rijkswaterstaat, waarbij de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) van Friesland is gehanteerd, een bredere aanpak …

De Diepte in – een leergeschiedenis van de 3 diepe stations van de Noord/Zuidlijn

Hoe krijg je een vastgelopen project weer op de rails? Het is een simpele vraag van slechts tien woorden. Maar over het antwoord kun je een boek schrijven, zo bleek. …

Lees de eerste kwartaalrapportage van 2016 van Neerlands diep

De eerste kwartaalrapportage van Neerlands diep is verschenen. De rapportage maakt niet alleen inzichtelijk hoe het netwerk ervoor staat, maar is ook een document waarmee we verantwoording afleggen aan onze …

Pionieren met DBFM, eindrapport Spiegel bij project A15 Maasvlakte-Vaanplein

De bouwfase van het project A15 Maasvlakte – Vaanplein, een van de eerste DBFM-contracten van Rijkswaterstaat, is voltooid. Voor het projectteam reden om de wijze waarop het projectmanagementproces is verlopen …

Jaarverslag Neerlands diep 2015

Net als vorig jaar hebben we onze cijfers in een infographic weergegeven. We kijken terug op een inspirerend jaar van leren, ontwikkelen en kennisdelen binnen een netwerk van projectmanagers en …

Verschillende verhalen geven project Nieuwe Boulevard Scheveningen een identiteit

Rond grote projecten ontstaan vaak verhalen, die het project een gezicht geven. In projectteams ontwikkelen niet alleen projectteamleden hun verhalen over het project, ook bewoners, bestuurders en andere betrokken stakeholders …

Evaluatie ICT en systeemintegratie Spoorzone Delft

Op 28 februari 2015 reed de eerste trein door de spoortunnel in Delft. Jarenlang werkte het projectteam van Ad Broeders toe naar dit moment. Ze startte met het civiele werk, …

Procedures doen niks, het zijn de mensen. Over het raakvlak tussen project- en beheersorganisaties

De eindopdracht voor het Kernprogramma 2013-2015 van Jacco Zwemer, projectmanager bij Rijkswaterstaat, betreft het raakvlak tussen project en beheer. Binnen Rijkswaterstaat wordt hieraan door middel van procesafspraken veel aandacht aan …

Toepassen van het IPM-gedachtegoed binnen Ingenieursbureau Amsterdam

Berichtgeving in de krant en op tv over de bouw van infrastructurele projecten in Amsterdam is regelmatig negatief. Veelal is hier een gegronde aanleiding voor. Realisatie van grote infrastructurele projecten …

Lees de vierde kwartaalrapportage van Neerlands diep

De vierde kwartaalrapportage van Neerlands diep is verschenen. In het document lees je wat de laatste drie maanden van 2015 het netwerk brachten. Met de rapportage leggen we verantwoording af …

Lees de derde kwartaalrapportage van Neerlands diep

De derde kwartaalrapportage van Neerlands diep is verschenen. Het document beschrijft wat juli, augustus en september 2015 het netwerk brachten. Met de rapportage legt Neerlands diep verantwoording af aan de …

Projectbeheersing in de praktijk

Moet je je als spoorbeheerder bezighouden met de ruimtelijke inrichting in een stad? Wat heb je aan instrumenten als probabilistische analyses als de werkelijkheid telkens anders blijkt te zijn dan …

Tweede kwartaalrapportage 2015

De tweede kwartaalrapportage van Neerlands diep is hier te downloaden. Hieronder alvast wat highlights. Leren en doorleren We zijn goed op gang met de opleidingen. Lopend in het tweede kwartaal: …

Eindrapport evaluatie allianties OV SAAL

Hoe kan ProRail in de toekomst bewuster kiezen tussen een alliantie en een andere contractvorm? En kunnen ProRail en marktpartijen het uitvragen, inrichten, bemensen en samenwerken binnen een alliantie verder …

Eerste Neerlands diep kwartaalrapportage 2015

Hier vind je de eerste kwartaalrapportage van Neerlands diep 2015. Na de introductie van Neerlands diep als academie van publieke bouw- en infraprojecten in 2014, zijn we in de eerste …

Welke breuklijnen bestaan er tussen project- en lijnorganisatie?

Het afstudeeronderzoek van Olga Poliakova aan de Rijksuniversiteit Groningen betrof de breuklijnen tussen projectteams en lijnmanagement en hoe deze breuklijnen kunnen worden geactiveerd. Daarnaast is er ook gekeken naar hoe de …

Vertrouwen vanuit de lijn vergroot de verandercapaciteit van een projectteam

Lucas van Leeuwen onderzocht voor zijn afstuderen aan de Rijksuniversiteit Groningen de vraag hoe het vertrouwen en de autonomie, gegeven vanuit de lijn naar het project team, van invloed is …

Rapportage Spiegel Rode loper

De Neerlands diep Spiegel bestaat uit vier dagdelen waarin een projectteam onder meer wordt geïnterviewd door collega’s uit het netwerk. Die collega’s geven terug wat zij zien en vervolgens bespreken …

“Je hoeft niet heel intensief samen te werken, het belangrijkste is dat je dezelfde verwachtingen hebt”

Sophie Vulink, studente Construction Management and Engineering aan de TU Delft, heeft haar afstudeeronderzoek verricht in samenwerking met Neerlands diep. Het onderwerp van haar onderzoek was de samenwerking tussen opdrachtgever …