Toepassen van het IPM-gedachtegoed binnen Ingenieursbureau Amsterdam

Berichtgeving in de krant en op tv over de bouw van infrastructurele projecten in Amsterdam is regelmatig negatief. Veelal is hier een gegronde aanleiding voor. Realisatie van grote infrastructurele projecten …

Lees de vierde kwartaalrapportage van Neerlands diep

De vierde kwartaalrapportage van Neerlands diep is verschenen. In het document lees je wat de laatste drie maanden van 2015 het netwerk brachten. Met de rapportage leggen we verantwoording af …

Lees de derde kwartaalrapportage van Neerlands diep

De derde kwartaalrapportage van Neerlands diep is verschenen. Het document beschrijft wat juli, augustus en september 2015 het netwerk brachten. Met de rapportage legt Neerlands diep verantwoording af aan de …

Projectbeheersing in de praktijk

Moet je je als spoorbeheerder bezighouden met de ruimtelijke inrichting in een stad? Wat heb je aan instrumenten als probabilistische analyses als de werkelijkheid telkens anders blijkt te zijn dan …

Tweede kwartaalrapportage 2015

De tweede kwartaalrapportage van Neerlands diep is hier te downloaden. Hieronder alvast wat highlights. Leren en doorleren We zijn goed op gang met de opleidingen. Lopend in het tweede kwartaal: …

Eindrapport evaluatie allianties OV SAAL

Hoe kan ProRail in de toekomst bewuster kiezen tussen een alliantie en een andere contractvorm? En kunnen ProRail en marktpartijen het uitvragen, inrichten, bemensen en samenwerken binnen een alliantie verder …

Eerste Neerlands diep kwartaalrapportage 2015

Hier vind je de eerste kwartaalrapportage van Neerlands diep 2015. Na de introductie van Neerlands diep als academie van publieke bouw- en infraprojecten in 2014, zijn we in de eerste …

Welke breuklijnen bestaan er tussen project- en lijnorganisatie?

Het afstudeeronderzoek van Olga Poliakova aan de Rijksuniversiteit Groningen betrof de breuklijnen tussen projectteams en lijnmanagement en hoe deze breuklijnen kunnen worden geactiveerd. Daarnaast is er ook gekeken naar hoe de …

Vertrouwen vanuit de lijn vergroot de verandercapaciteit van een projectteam

Lucas van Leeuwen onderzocht voor zijn afstuderen aan de Rijksuniversiteit Groningen de vraag hoe het vertrouwen en de autonomie, gegeven vanuit de lijn naar het project team, van invloed is …

Rapportage Spiegel Rode loper

De Neerlands diep Spiegel bestaat uit vier dagdelen waarin een projectteam onder meer wordt geïnterviewd door collega’s uit het netwerk. Die collega’s geven terug wat zij zien en vervolgens bespreken …

“Je hoeft niet heel intensief samen te werken, het belangrijkste is dat je dezelfde verwachtingen hebt”

Sophie Vulink, studente Construction Management and Engineering aan de TU Delft, heeft haar afstudeeronderzoek verricht in samenwerking met Neerlands diep. Het onderwerp van haar onderzoek was de samenwerking tussen opdrachtgever …

Databank helpt het onverwachte beter voorspellen

Veel grote infrastructuurprojecten worden duurder opgeleverd dan ze gepland zijn. Om de achterliggende oorzaken daarvoor te onderzoeken, is volgens Thomas Neijenhuis een databank nodig. Hij schreef er zijn scriptie over …

Jaarverslag 2014, het eerste jaar Neerlands diep

Het eerste jaarverslag van Neerlands diep heeft de vorm van een infographic. In één oogopslag kun je zien wat we gedaan hebben in vergelijking met de jaren van King en …

“Projecten maak je alleen maar beter als je mensen erin betrekt”

In Elsevier Juist verscheen begin 2015 een uitgebreid interview met Marcel Hertogh. Hij is hoogleraar Integraal ontwerp en beheer van civiele infrastructuren aan de TU Delft, topadviseur bij Rijkswaterstaat en …

Asset op orde

De vraag naar het boek ‘Asset op orde’ werd steeds groter. Frans Hendrikx besloot het boekje te delen via de Neerlands-diep website. Zo zorgt het project Maaswerken voor een impuls voor het samenspel rond Oplevering en Overdracht.

Derde en vierde kwartaalrapportage 2014

In de derde en vierde kwartaalrapportage lees je in één document wat we de tweede helft van 2014 hebben gedaan. Met de rapportage leggen we verantwoording af aan onze Raad van Toezicht.

6 video’s over omgaan met het onverwachte

In het kader van ons jaarthema van 2015, ‘omgaan met het onverwachte’, hebben we zes korte video’s opgenomen. De eerste video is een introductie op het thema en de vijf …

Eindrapport Spiegel Tweede Coentunnel

Na oplevering van de Tweede Coentunnel zaten opdrachtgever en opdrachtnemer samen in een Neerlands diep Spiegel om het projectmanagementproces te evalueren en ervaringen te delen met het projectennetwerk. De Spiegel …

Neerlands diep video

Neerlands diep is de academie voor publieke bouw- en infraprojecten. En hét netwerk voor de projectmanagementteams die deze bijzondere bouwwerken realiseren. Sterkere projectmanagers in een sterker team, is ons doel. …

De Dokwerkers

Na achttien jaar plannenmakerij en bestuurlijke verwikkelingen namen vier overheden in 2012 een voorkeursbesluit voor de aanleg van het Zuidasdok. Het boek ‘De Dokwerkers’ van Bert van Eekelen, Remko Schnieders …