Procedures doen niks, het zijn de mensen. Over het raakvlak tussen project- en beheersorganisaties

31-03-2016
Jenny Kamstra

De eindopdracht voor het Kernprogramma 2013-2015 van Jacco Zwemer, projectmanager bij Rijkswaterstaat, betreft het raakvlak tussen project en beheer. Binnen Rijkswaterstaat wordt hieraan door middel van procesafspraken veel aandacht aan besteed. Toch gaat hier nog veel energie verloren aan procedures en work-arounds. De centrale vraag in het onderzoek van Jacco is: ‘Wat kunnen projectmanagers doen op het raakvlak tussen project en beheerder om het energieverlies te beperken?’

Onderzoek binnen Ruimte voor de Rivier Ontpoldering Noordwaard

Jacco Zwemer zoekt het antwoord op bovenstaande vraag aan de hand van een project dat hij en zijn team hebben opgeleverd en overgedragen: de gemalen binnen het project Ruimte voor de Rivier Ontpoldering Noordwaard. Uit dit voorbeeld trekt hij lessen die in een volgend project weer kunnen worden benut. Het doel is de werkwijze van Rijkswaterstaat op het raakvlak tussen project- en beheersorganisatie te verbeteren.