‘Schipper mag ik overvaren?’ Van crisismanagement naar assetmanagement

31-03-2016
Jenny Kamstra

‘Als je onderhoud lang genoeg uitstelt, wordt assetmanagement vanzelf crisismanagement.’ In de eindopdracht voor het Kernprogramma 2013-2015 onderzoekt Bert Polak de oorzaken en achtergronden van wijzigingen in prestatiecontracten en extra opdrachten voor onderhoud van wegen in het algemeen en in de regio Noord Nederland van Rijkswaterstaat in het bijzonder. Tevens onderzoekt hij wat de oorzaken zijn van het feit dat tot nu toe prestatiegerichte instandhoudingsplannen nog slechts in zeer beperkte mate van de grond zijn gekomen en onder welke condities deze prestatiegerichte instandhoudingsplannen wél tot stand zouden kunnen komen. Bert wil uiteindelijk komen tot een vermindering van de tijdsbesteding van het PPO(onderhoud) team A Wegen én de Regio Noord Nederland aan wijzigingen, extra activiteiten en ongeplande onderhoudswerkzaamheden. Hoe zijn onderzoek verloopt en wat het hem en Rijkswaterstaat oplevert, lees je in zijn eindopdracht die hier te downloaden is.