Vertrouwen vanuit de lijn vergroot de verandercapaciteit van een projectteam

28-05-2015
Jenny Kamstra

Lucas van Leeuwen onderzocht voor zijn afstuderen aan de Rijksuniversiteit Groningen de vraag hoe het vertrouwen en de autonomie, gegeven vanuit de lijn naar het project team, van invloed is op hoe een projectteam omgaat met veranderingen. Kortom, hoe en waarom beïnvloeden het ervaren van vertrouwen en autonomie vanuit de lijn de omgang met veranderingen door het projectteam?

Autonomie en vertrouwen

Lucas deed 33 interviews binnen 5 verschillende infraprojecten, waaronder Rotterdamsebaan en Afsluitdijk. Uit de resultaten kwam naar voren dat zo goed als ieder project teamlid zowel een hoge mate van autonomie als een hoge mate van vertrouwen vanuit de lijn ervoer. De algemene resultaten tonen aan dat het ervaren van een hoge mate van autonomie leidt tot meer intrinsieke motivatie wat zich uit in een grote verandercapaciteit van het team. Het ervaren van veel vertrouwen van de lijn leidt tot zowel meer intrinsieke motivatie als ook meer zelfvertrouwen. Beide factoren leiden uiteindelijk tot een grotere verandercapaciteit van het team. Een interessant gegeven is dat bij zowel een hoge mate van autonomie als een hoge mate van vertrouwen, proactief gedrag wordt benoemd als een vorm van intrinsieke motivatie.

Communicatie

Aan de hand van de resultaten zijn er verschillende praktische implicaties voor zowel de lijnmanagers als de projectmanagers. Voor de projectmanagers is het van belang om een goede communicatie te onderhouden met de lijn. Met name in de beginnende fase van een project is dit van essentieel belang, maar ook later in het project blijft communicatie zeer belangrijk. Status-updates betreffende het project horen hier uiteraard ook bij. Door een goede communicatie, wordt ook het vertrouwen van de lijn in het project team gestimuleerd. Wat betreft de lijnmanagers is het van belang om vertrouwen te hebben in het project. Niet alleen communicatie helpt hierbij, maar ook het belonen van prestaties van het team. Autonomie van het projectteam kan door de lijnmanagers worden verhoogd door openheid te benadrukken wat betreft het invullen van een probleem of situatie en het eventueel uitnodigen van (leden van) het projectteam bij een situatie.