Welke breuklijnen bestaan er tussen project- en lijnorganisatie?

28-05-2015
Jenny Kamstra

Het afstudeeronderzoek van Olga Poliakova aan de Rijksuniversiteit Groningen betrof de breuklijnen tussen projectteams en lijnmanagement en hoe deze breuklijnen kunnen worden geactiveerd. Daarnaast is er ook gekeken naar hoe de breuklijnen tussen project en lijn effect kunnen uitoefenen op de samenwerking binnen het projectteam. De samenwerking binnen het projectteam kan worden gedefinieerd als de mate van cohesie binnen het projectteam, dat wordt gemeten door het samen maken van de beslissingen, informatie uitwisselen met elkaar en samen werken.

 

Breuklijnen

Olga heeft in totaal 22 interviews en 22 vragenlijsten afgenomen binnen 4 bouw- en infraprojecten, waaronder Zwollespoort en Afsluitdijk. In deze 4 projecten werden zowel de project als de lijn leden geïnterviewd. Uit de resultaten kwam naar voren dat de belangrijkste breuklijn tussen project en lijn ‘verschillende belangen’ was. Uit de interviews kwam naar voren dat het projectteam vooral resultaatgericht was en de lijnorganisatie meer controle gericht. De belangen van het projectteam waren gericht op het succesvol afronden van het project, als dit met zich meenam dat zij langer door moesten werken om alle deadlines te halen of de meest ervaren mensen in hun team wilden, dan was dit in hun belang. De belangen van de lijn waren voornamelijk gericht op de gehele organisatie, het was in hun belang dat alle mensen in de organisatie een kans kregen in het projectteam, ervaren of niet ervaren. Een andere breuklijn was ‘fysieke afstand’. Omdat de lijnorganisatie en het projectteam op afstand van elkaar zaten, was hun contact formeel en alleen via de email of telefoon. Dit zorgde ervoor dat de lijn niet goed op de hoogte was van de samenwerking binnen het projectteam, zolang de resultaten maar goed waren. Als laatste kwam naar voren dat de breuklijnen tussen de lijn en het project ervoor zorgden dat de samenwerking binnen het projectteam groot was. Projectteams gaven aan dat het hun een gevoel gaf dat ze allemaal in hetzelfde schuitje zaten. Dit zorgde voor meer cohesie binnen het team.

Implicaties voor managers

Olga concludeert dat het voor de projectmanagers belangrijk is om de lijn op de hoogte te houden van de gebeurtenissen binnen het project en de lijn er meer in te betrekken, met name in het begin van een nieuw project en bij risico’s die met het project meekomen. Voor de lijnmanagers is het belangrijk om niet al te ver van het projectteam te zitten, het is belangrijk dat er ‘binnen kan worden gelopen’ zodra er vragen zijn. Door het contact minder formeel te maken zullen de belangen meer op één lijn komen, hiermee zal de breuklijn ‘verschillende belangen’ afnemen. Wanneer de lijnmanagers een verandering moeten invoeren waar het project mee te maken krijgt, is het belangrijk dat het project wordt meegenomen bij de implementatie van de verandering. Zo kunnen de belangen naast elkaar worden gelegd en kunnen de beide groepen een middenweg vinden. Als laatste is het belangrijk voor zowel lijn- als projectmanagers om te werken aan cohesie binnen de relatie ‘lijn en project’, zo kunnen zij ervoor zorgen dat de breuklijnen tussen de twee worden verkleind en de samenwerking wordt vergroot.