Procedures doen niks, het zijn de mensen. Over het raakvlak tussen project- en beheersorganisaties

De eindopdracht voor het Kernprogramma 2013-2015 van Jacco Zwemer, projectmanager bij Rijkswaterstaat, betreft het raakvlak tussen project en beheer. Binnen Rijkswaterstaat wordt hieraan door middel van procesafspraken veel aandacht aan …

‘Schipper mag ik overvaren?’ Van crisismanagement naar assetmanagement

‘Als je onderhoud lang genoeg uitstelt, wordt assetmanagement vanzelf crisismanagement.’ In de eindopdracht voor het Kernprogramma 2013-2015 onderzoekt Bert Polak┬áde oorzaken en achtergronden van wijzigingen in prestatiecontracten en extra opdrachten …

Toepassen van het IPM-gedachtegoed binnen Ingenieursbureau Amsterdam

Berichtgeving in de krant en op tv over de bouw van infrastructurele projecten in Amsterdam is regelmatig negatief. Veelal is hier een gegronde aanleiding voor. Realisatie van grote infrastructurele projecten …

Belemmeringen en kansen voor de Rijksgebouwendienst

In de scriptie die Jan Mutsaers schreef tijdens zijn Kernprogramma was het doel van zijn onderzoek het bieden van een methode om de aanpak en resultaten van de projecten te …

Gedoe in projectteams

Scriptie van projectmanager Rik Hoogeveen voor Kernprogramma

Samenwerken bij grote projecten

Scriptie van projectmanager Frans Loman voor Kernprogramma

Samenwerken in infrastructuur corridors

Scriptie van projectmanager Ben Klaasman voor Kernprogramma

Procesdenken in de verkenningsfase als sleutel tot besluitvorming

Scriptie van projectmanager Geert Draijer voor Kernprogramma

De menselijke kant van kosten en budgetten

Scriptie van projectmanager Marco Bakermans voor Kernprogramma

Kennis is de deur naar morgen

Scriptie van projectmanager Luuk van Hengstum voor Kernprogramma

Behind the painted smile

Scriptie van projectmanager Erica de Jong voor Kernprogramma

Spreek elkaars taal zodat je samen je verhaal kunt vertellen

Scriptie van projectmanager Jacco van der Vegte voor Kernprogramma

Projecten-programma’s binnen de Rijksoverheid

Scriptie van projectmanager Dick van Klaveren voor Kernprogramma