Waarom is er nog geen licht aan het einde van de tunnel? – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Eelco Negen onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 de volgende onderzoeksvragen: Waarom blijven de problemen met Rijkswaterstaat tunnels op het gebied van Tunnel Technische Installaties (TTI) van de laatste 10 jaar (vertraging, storingen na openstelling) terugkomen en lijkt het dat er geen structurele oplossing is? Welke patronen zijn er te herkennen die er voor zorgen dat dit in stand gehouden wordt en hoe kunnen deze patronen doorbroken worden?

Evenwichtig in Balans – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Mark Eichner van Rijkswaterstaat onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 het volgende: Deze rapportage heeft als doel om de problematiek met feitelijke oorzaken te onderbouwen, en maatregelen voor te dragen die gaan helpen tot het geleidelijk in balans brengen van de onevenwichtige tijdsverdeling binnen de productielijn A-Wegen.

Capaciteit in realisatiefase DBFMO-contract – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Wouter Goossens van het Rijksvastgoedbedrijf onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 de volgende onderzoeksvraag: Hoe kunnen de verschillen van inzicht omtrent de benodigde capaciteitsinzet in de realisatiefase van een DBFMO-project worden verklaard en hoe kunnen deze verschillen worden opgelost? Lees hier de hele opgave.

Wat kan ík er aan doen? – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Gert-Jan Goelema van Waterschap Rivierenland onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 het volgende: De vraag is wat ik er als opdrachtgever aan kan doen om claims te voorkomen, zodat het gedoe na gunning minder wordt?

Het verkrijgen van Treinvrije Perioden (TVP’n) – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Hans van der Lit van ProRail onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 de volgende onderzoeksvragen: “Hoe het komt dat we jaarlijks een uitdaging hebben om de TVP’n vastgesteld te krijgen?”

Verbinding verzocht – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Amiranda Abbes van Rijkswaterstaat onderzocht voor de opgave van het Kernprograma 2014-2016 de volgende onderzoeksvragen: 1. Wat houdt de sturingsfilosofie in en op welke manier wordt die geoperationaliseerd? 2. Met welke interventies zou ik in mijn project A27/A1 het overdrachtsproces kunnen verbeteren? Lees hier de hele opgave.

Programmamanagement bij Rijkswaterstaat – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Christa Kempenaar van Rijkswaterstaat onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 de volgende onderzoeksvraag: Wat is er nodig voor een betere samenhang tussen programma’s en programmamanagers binnen Rijkswaterstaat?

Procedures doen niks, het zijn de mensen. Over het raakvlak tussen project- en beheersorganisaties

De eindopdracht voor het Kernprogramma 2013-2015 van Jacco Zwemer, projectmanager bij Rijkswaterstaat, betreft het raakvlak tussen project en beheer. Binnen Rijkswaterstaat wordt hieraan door middel van procesafspraken veel aandacht aan …

Toepassen van het IPM-gedachtegoed binnen Ingenieursbureau Amsterdam

Berichtgeving in de krant en op tv over de bouw van infrastructurele projecten in Amsterdam is regelmatig negatief. Veelal is hier een gegronde aanleiding voor. Realisatie van grote infrastructurele projecten …

Belemmeringen en kansen voor de Rijksgebouwendienst

In de scriptie die Jan Mutsaers schreef tijdens zijn Kernprogramma was het doel van zijn onderzoek het bieden van een methode om de aanpak en resultaten van de projecten te …

Gedoe in projectteams

Scriptie van projectmanager Rik Hoogeveen voor Kernprogramma

Samenwerken bij grote projecten

Scriptie van projectmanager Frans Loman voor Kernprogramma

Samenwerken in infrastructuur corridors

Scriptie van projectmanager Ben Klaasman voor Kernprogramma

Procesdenken in de verkenningsfase als sleutel tot besluitvorming

Scriptie van projectmanager Geert Draijer voor Kernprogramma

De menselijke kant van kosten en budgetten

Scriptie van projectmanager Marco Bakermans voor Kernprogramma

Kennis is de deur naar morgen

Scriptie van projectmanager Luuk van Hengstum voor Kernprogramma

Behind the painted smile

Scriptie van projectmanager Erica de Jong voor Kernprogramma

Spreek elkaars taal zodat je samen je verhaal kunt vertellen

Scriptie van projectmanager Jacco van der Vegte voor Kernprogramma

Projecten-programma’s binnen de Rijksoverheid

Scriptie van projectmanager Dick van Klaveren voor Kernprogramma