Magazine

 • Open Academy
 • Waarom is er nog geen licht aan het einde van de tunnel? – Opgave Kernprogramma 2014-2016
 • Open Academy
 • Evenwichtig in Balans – Opgave Kernprogramma 2014-2016
 • Open Academy
 • Capaciteit in realisatiefase DBFMO-contract – Opgave Kernprogramma 2014-2016
 • Open Academy
 • Wat kan ík er aan doen? – Opgave Kernprogramma 2014-2016
 • Open Academy
 • Het verkrijgen van Treinvrije Perioden (TVP’n) – Opgave Kernprogramma 2014-2016
 • Open Academy
 • Verbinding verzocht – Opgave Kernprogramma 2014-2016
 • Open Academy
 • Programmamanagement bij Rijkswaterstaat – Opgave Kernprogramma 2014-2016
 • Open Academy
 • Procedures doen niks, het zijn de mensen. Over het raakvlak tussen project- en beheersorganisaties
 • Open Academy
 • ‘Schipper mag ik overvaren?’ Van crisismanagement naar assetmanagement
 • Open Academy
 • Toepassen van het IPM-gedachtegoed binnen Ingenieursbureau Amsterdam
 • Open Academy
 • Belemmeringen en kansen voor de Rijksgebouwendienst
 • Open Academy
 • Gedoe in projectteams
 • Open Academy
 • Samenwerken bij grote projecten
 • Open Academy
 • Samenwerken in infrastructuur corridors
 • Open Academy
 • Procesdenken in de verkenningsfase als sleutel tot besluitvorming
 • Open Academy
 • De menselijke kant van kosten en budgetten
 • Open Academy
 • Kennis is de deur naar morgen
 • Open Academy
 • Behind the painted smile
 • Open Academy
 • Spreek elkaars taal zodat je samen je verhaal kunt vertellen
 • Open Academy
 • Projecten-programma’s binnen de Rijksoverheid