Pionieren met DBFM, eindrapport Spiegel bij project A15 Maasvlakte-Vaanplein

De bouwfase van het project A15 Maasvlakte – Vaanplein, een van de eerste DBFM-contracten van Rijkswaterstaat, is voltooid. Voor het projectteam reden om de wijze waarop het projectmanagementproces is verlopen …

Evaluatie ICT en systeemintegratie Spoorzone Delft

Op 28 februari 2015 reed de eerste trein door de spoortunnel in Delft. Jarenlang werkte het projectteam van Ad Broeders toe naar dit moment. Ze startte met het civiele werk, …

Projectbeheersing in de praktijk

Moet je je als spoorbeheerder bezighouden met de ruimtelijke inrichting in een stad? Wat heb je aan instrumenten als probabilistische analyses als de werkelijkheid telkens anders blijkt te zijn dan …

Eindrapport evaluatie allianties OV SAAL

Hoe kan ProRail in de toekomst bewuster kiezen tussen een alliantie en een andere contractvorm? En kunnen ProRail en marktpartijen het uitvragen, inrichten, bemensen en samenwerken binnen een alliantie verder …

Rapportage Spiegel Rode loper

De Neerlands diep Spiegel bestaat uit vier dagdelen waarin een projectteam onder meer wordt geïnterviewd door collega’s uit het netwerk. Die collega’s geven terug wat zij zien en vervolgens bespreken …

Eindrapport Spiegel Tweede Coentunnel

Na oplevering van de Tweede Coentunnel zaten opdrachtgever en opdrachtnemer samen in een Neerlands diep Spiegel om het projectmanagementproces te evalueren en ervaringen te delen met het projectennetwerk. De Spiegel …

Eindrapportage Spiegel Haringvliet en Volkerak Sluizen

De aanbesteding van de renovatie van de Haringvliet en Volkerak Sluizen was destijds één van de eerste die door Rijkswaterstaat als een Design, Build en Maintain contract werd neergezet. Al …

Eindrapportage Spiegel Afsluitdijk

In de periode dat de aanbesteding van het project Afsluitdijk werd voorbereid is het projectteam onderwerp geweest van een Spiegel. Samen met Nederlandse bouw- en infraprojecten bekijkt Neerlands diep hoe …

Eindrapportage Spiegel A4 Delft – Schiedam

Het verloop van een project valt moeilijk te voorspellen. Onenigheid met de aannemer, technische problemen: voor je het weet, zit je als projectmanager met de handen in het haar. Met …

Eindrapportage Spiegel OVT Utrecht

Het verloop van een project valt moeilijk te voorspellen. Onenigheid met de aannemer, technische problemen: voor je het weet, zit je als projectmanager met de handen in het haar. Met …