De bestuurlijke alliantie als middel voor maatschappelijke waardecreatie

Dit artikel van de Dutch National Research Group in project management (DNRG) gaat over twee case studies van Rijkswaterstaat, waarbij de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) van Friesland is gehanteerd, een bredere aanpak …

Verschillende verhalen geven project Nieuwe Boulevard Scheveningen een identiteit

Rond grote projecten ontstaan vaak verhalen, die het project een gezicht geven. In projectteams ontwikkelen niet alleen projectteamleden hun verhalen over het project, ook bewoners, bestuurders en andere betrokken stakeholders …

Welke breuklijnen bestaan er tussen project- en lijnorganisatie?

Het afstudeeronderzoek van Olga Poliakova aan de Rijksuniversiteit Groningen betrof de breuklijnen tussen projectteams en lijnmanagement en hoe deze breuklijnen kunnen worden geactiveerd. Daarnaast is er ook gekeken naar hoe de …

Vertrouwen vanuit de lijn vergroot de verandercapaciteit van een projectteam

Lucas van Leeuwen onderzocht voor zijn afstuderen aan de Rijksuniversiteit Groningen de vraag hoe het vertrouwen en de autonomie, gegeven vanuit de lijn naar het project team, van invloed is …

“Je hoeft niet heel intensief samen te werken, het belangrijkste is dat je dezelfde verwachtingen hebt”

Sophie Vulink, studente Construction Management and Engineering aan de TU Delft, heeft haar afstudeeronderzoek verricht in samenwerking met Neerlands diep. Het onderwerp van haar onderzoek was de samenwerking tussen opdrachtgever …

Databank helpt het onverwachte beter voorspellen

Veel grote infrastructuurprojecten worden duurder opgeleverd dan ze gepland zijn. Om de achterliggende oorzaken daarvoor te onderzoeken, is volgens Thomas Neijenhuis een databank nodig. Hij schreef er zijn scriptie over …