Nd Webinar over uitbesteden van omgevingsmanagement terugkijken

 • 15 december 2017
 • Steven van Luipen

Het Nd webinar op 27 november 2017 ging over het uitbesteden van omgevingsmanagement. De twee omgevingsmanagers die te gast waren, belichtten verschillende perspectieven op de vraagstukken die daarbij spelen: Lukas Meursing vanuit opdrachtgever Rijkswaterstaat die middenin de aanbesteding van project Afsluitdijk zit en Rob Gordijn van aannemerscombinatie OpenIJ die werkt in de realisatie van project Zeesluis IJmuiden.

Bekijk hieronder het integrale webinar of kijk op het YouTube-kanaal van Neerlands diep voor interessante fragmenten.

 

Het onderwerp ‘uitbesteden van omgevingsmanagement’ is steeds actueler. We besteedden er al een Working Dinner aan, waarvan de lessen zijn ingebracht in dit webinar. Lukas leidt het webinar in: ‘De vraag die mij bezighoudt: hoe komt het dat het niet altijd goed gaat in de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers? Er zijn opdrachtgevers die wellicht moeite hebben om los te laten en opdrachtnemers die moeite hebben om onvoorwaardelijk inzet te leveren en onderling daar goede afspraken over te maken.’

‘Het is zoals bij trapezewerk. Ik ben ervan overtuigd dat we een naadloze samenwerking nodig hebben.’

Een minder goede ervaring met het uitbesteden van omgevingsmanagement, komt van Francis Nauman. Hij vertelt op video over zijn ervaringen bij Spoorzone Delft, waar de bedoeling was om alle omgevingsmanagement bij de aannemerscombinatie te beleggen, maar waar uiteindelijk toch een groot deel teruggehaald is naar de opdrachtgever.

Product of proces

Belangrijke vraag bij het uitbesteden is of je omgevingsmanagement als product kunt zien. Daarover is niet iedereen het eens. De meeste mensen zien omgevingsmanagement in de praktijk als een dynamisch proces, dat ook als zodanig zou moeten worden aanbesteed, met bijpassende indicatoren. Bij de Afsluitdijk heeft Lukas in de aanbesteding een combinatie gemaakt van een vaste prijs met een flexibel deel, waarbij eisen werden gesteld aan functies, processen en producten.

Drijfveren van een aannemer (en een ingenieursbureau)

Wat drijft een marktpartij om omgevingsmanagement uit te voeren? In dit deel vertellen Sjoerd Haitsma van ingenieursbureau Witteveen+Bos (op video) en Rob over die drijfveren. Rob ziet drie redenen waarom aannemers beperkter (kunnen) inzetten op omgevingsmanagement:

 1. Als er niet expliciet om omgevingsmanagement wordt gevraagd of daarop wordt uitgedaagd in de EMVI, zoeken aannemers vaak naar een goedkopere oplossing dan het inzetten van een omgevingsmanager.
 2. De belangrijkste legitimatie voor een aannemer om een omgevingsmanager in te zetten is om voor voortgang te zorgen en om gedoe te voorkomen. Imago voor lange termijn is voor een aannemer veel minder van belang.
 3. De aannemer wordt vaak door de opdrachtgever beperkt in de mogelijkheden om (laagdrempelig) te communiceren en om zo aan zijn imago te bouwen, bijvoorbeeld omdat alleen de communicatiekanalen van de opdrachtgever gebruikt mogen worden.

Take-aways

Lukas bedankt Rob voor zijn openheid. Hij neemt uit het webinar mee dat opdrachtgevers beter moeten kijken naar de beweegredenen die de opdrachtnemers hebben om omgevingsmanagement in de tender goed mee te nemen. ‘Als wij een bepaalde ambitie hebben en die door een opdrachtnemer willen laten uitvoeren, dan moet onze uitvraag daadwerkelijk zo in elkaar zitten, dat de opdrachtnemer daartoe in staat is.’

Rob roept opdrachtgevers op er alert op te zijn dat aannemers scherp kunnen zijn in de prijsvorming, en zich vooraf af te vragen wat ze minimaal acceptabel vinden. En om de incentives die ze hebben te benutten, zoals EMVI, past performance en prestatiemeten. ‘Daarmee kun je de opdrachtnemer nog wat meer sturing geven.’

Het thema uitbesteden van omgevingsmanagement krijgt in 2018 een vervolg. Houd de website in de gaten voor nieuwe activiteiten.

Reageer

Ook interessant

 • Nieuws
 • Nd Webinar over samenwerking OG-ON terugkijken

In het Nd Webinar op 27 juni ging het over samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en in het bijzonder over de invloed van de (lijn)organisatie daarop. Vanuit de praktijk van de Noord/Zuidlijn deelden opdrachtgever Gerard Scheffrahn en opdrachtnemer Harold van Steeg hun ervaringen. Je kunt het hele webinar hieronder terugkijken, of in deze afspeellijst op ons YouTube-kanaal de interessantste fragmenten terugvinden. Gerard is […]

lees meer
 • Nieuws
 • Nd Webinar Tech terugkijken: Bruggen bouwen bij een tunnelproject

Ook bij het managen van een project met een grote ICT-component draait het vooral om de menskant. Dat bleek tijdens het webinar op dinsdag 5 september over de uitdagingen die tunneltechnische installaties (TTI) en industriële automatisering (IA) stellen aan een project. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat mensen met een civieltechnische en een ICT-achtergrond samenwerken met elkaar? Technisch manager TTI Ewald van Dorst van Rijkswaterstaat en zijn counterpart bij consortium IXAS Aris van Erkel vertelden over de aanpak bij het project A9 Gaasperdammerweg.

lees meer
 • Nieuws
 • Webinar beïnvloeden vanuit infraprojecten nu terug te kijken

Regelmatig organiseert Neerlands diep webinars. Afgelopen 13 september ging de Nd Webinar over effectief invloed uitoefenen in een complexe situatie. Aan het woord zijn twee sprekers: Louis Prompers (projectdirecteur A2 Maastricht) met een mooie praktijkcase en Rudolf Cremer Eindhoven (initiatiefnemer van Praktijk van de Macht).

lees meer