Voorkomen van (juridische) escalatie van de samenwerking OG-ON

  • 01 november 2017
  • Steven van Luipen

Nieuwe vormen van meervoudige samenwerking in projecten en veranderende rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vergroten de kans op gedoe. Op 28 november 2017 organiseren we een Nd Topics over het voorkomen van (juridische) escalatie van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We gaan in gesprek met projectmanagers over hun ervaringen met wanneer het moeilijk werd en met advocaat Remmert Sluijter die het anders wil en minder wil procederen.

De projectpraktijk

Op de Nd Topics delen projectmanagers hun verhaal en onderzoeken we de context van de samenwerking, de signalen die er waren en of zij het tij hebben weten te keren. Adrie Franken en Huib de Ridder van Rijkswaterstaat en Jan Derks van ProRail hebben toegezegd te komen. Vanuit de Gemeente Amsterdam doet Jiska Beelen mee.

Jiska werkt als projectmanager aan verschillende Amsterdamse projecten. Ze maakt vaak spannende periodes door. Als de druk wordt opgevoerd vanuit de aannemer over bijvoorbeeld meerwerk, is de neiging om terug te trekken in eigen posities, niet meer te praten en het over te laten aan de juristen. ‘Het wordt dan geen proces, maar standpunten verharden.’

In een project waarvoor Jiska nu werkt, stapelden de discussiepunten zich op en stokte het gesprek daarover, vertelt ze, ‘maar je wilt voorkomen dat je aan het eind van het werk toch nog met juristen om de tafel moet’. Een recente project follow-up (PFU) heeft daarbij veel goeds gedaan. ‘We hebben een spel gedaan in gemixte groepen van opdrachtgever en opdrachtnemer, helemaal losgekoppeld van de inhoud. De begeleider maakte van daaruit de link met het project, aan de hand van het model van teamsamenwerking van Lencioni. Er werden tijdens de PFU gesprekken gevoerd die we anders niet zouden hebben. Dat heeft opgeleverd dat we ook in het project weer het gesprek zijn aangegaan.’

Het juridische perspectief

Remmert Sluijter is advocaat en gecertificeerd mediator. Hij reflecteert tijdens de Nd Topics op de projectpraktijken. Hij denkt dat er in de bouw beter moet worden samengewerkt: ‘Het is mijn diepgewortelde overtuiging dat je problemen moet oplossen tijdens de bouw. Er lijkt daarin wel een kentering plaats te vinden, dat mensen net iets beter hun best doen om bepaalde patronen te doorbreken en meningsverschillen niet tot na de oplevering voor zich uit te schuiven.’

Remmert werkt als advocaat meestal voor de aannemer. ‘Ik zit vaak aan de achterkant van projecten en zie dat dat niet werkt, dat ik er net iets te laat bij betrokken raak. De advocaten komen er vaak pas bij als partijen niet meer met elkaar in gesprek zijn en er onderling geen oplossing is gevonden. Dan gaan we naar de Raad van Arbitrage of de gewone rechter. Partijen gaan er dan meestal vanuit dat andere manieren om een conflict op te lossen al een gepasseerd station zijn.’

Volgens Remmert zijn er drie fasen waar winst te halen is: aan de voorkant van een project, tijdens de realisatie en als het toch bij arbitrage of rechter terechtkomt. In de laatste fase zijn er verschillende procedures mogelijk, maar het beste is om de gang naar arbitrage of rechter helemaal te voorkomen. Instrumenten zoals projectcoaching, begeleid onderhandelen en mediation zijn daarvoor bewezen effectief.

Foto: Jorrit ’t Hoen

Nd Topics

In de Nd Topics op 28 november a.s. verdiepen we de praktijk van projecten waar gedoe in de samenwerking is geëscaleerd, of waar dat juist voorkomen is. Er is veel interesse voor dit onderwerp. Als je je nu aanmeldt, kom je op de reservelijst. Wil je op de hoogte blijven van wat we verder met dit onderwerp gaan doen, neem dan contact op met Steven van Luipen via steven@neerlandsdiep.nl.

 

Reageer

Ook interessant

  • Nieuws
  • Certificaatuitreiking Nd Brug 11: ‘Verlegt je grenzen en verrijkt je vakmanschap’

Op 29 maart was het zover. In het indrukwekkende Paushuize te Utrecht werden de certificaten uitgereikt aan de deelnemers van het 11e Nd Brug programma. Het was een feestelijke bijeenkomst, waar de deelnemers konden terugblikken op een energiek en grensverleggend trainingsprogramma van Neerlands diep. Verbinding, vertrouwen, samenwerking en loslaten zijn de kernbegrippen van deze editie van Nd Brug.

lees meer
  • Nieuws
  • Duurzaamheidsprogramma’s en de projectenpraktijk – Lerend netwerk

De vervolgbijeenkomst van het lerend netwerk Duurzaamheid in projecten op 9 maart 2018, ging over de relatie tussen overkoepelende duurzaamheidsprogramma’s en de praktijk van projecten. We lieten beleidsmakers en duurzaamheidsprogrammamanagers aan het woord over waar zij aan werken. Op basis daarvan maakten we een (beeldende) vertaling van wat het verduurzamen van bouw- en infraprojecten betekent voor het vak projectmanagement.

lees meer
  • Nieuws
  • Lessen van de bediencentrale Maasbracht

In Maasbracht staat een futuristisch gebouw van waaruit Rijkswaterstaat de scheepvaart op de Maas begeleidt vanaf de Belgische grens tot aan Venlo. Vanaf 1 januari 2015, zes maanden eerder dan gepland, worden er vanuit de centrale vijf sluiscomplexen bediend. In vijf korte films vertellen Frans Hendrikx en Henk van Duinen van Rijkswaterstaat hun verhaal.

lees meer