Mogelijke thema’s alumniprogramma

Thema’s

1. Veerkracht en weerbaarheid

De huidige maatschappij vraagt erom flexibel en adaptief in te spelen op voortdurende veranderingen en onzekerheden. Dat is niet altijd voor iedereen even gemakkelijk. Dat vraagt om persoonlijke veerkracht of weerbaarheid, zeggen we dan. Maar wat is dat eigenlijk en hoe kun je daar aan werken?

2. De aannemerspiramide

Het is een tendens binnen de aannemerij om steeds meer onderdelen van de organisatie én uitvoering van bouwprojecten uit te besteden. Soms zijn er wel vier of vijf lagen onderaannemers. De vele partijen tussen de opdrachtgever en de mensen op de bouwplaats die het eigenlijke werk uitvoeren, komt de kwaliteit van het werk en de flexibiliteit bij het doorvoeren van wijzigingen en optimalisaties niet ten goede. Wat kun je als opdrachtgever hier aan doen?

3. Resultaatgericht onderhandelen

In de projectenwereld moet je goed kunnen onderhandelen met marktpartijen, interne opdrachtgevers, bestuurders, et cetera. Hoe kun je dat op een constructieve manier doen? Hoe hanteer je belangentegenstellingen? Welke patronen doen zich voor en hoe kom je tot een goed onderhandelingsresultaat?

4. Theorie en werking van UAV-GC

Geïntegreerde contracten volgens UAV-GC omvatten verschillende typen contracten, die een verschillende structuur hebben en die leiden tot een andere verdeling van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Wat betekent dit voor jouw handelen als projectmanager? Hoe realiseer je kansen en ga je om met spanningen en vraagstukken in het werken met UAV-GC?

5. Anders samenwerken met de markt

Begin 2016 is de Marktvisie gelanceerd, een nieuwe stimulans om te werken aan houding en gedrag voor een betere samenwerking in de bouwsector. Maar wat is een goede samenwerking, hoe breng je die tot stand en hoe onderhoud je die? Binnen de Groep Anders Samenwerken trachten projectmanagers van opdrachtgevers- en opdrachtnemerskant deze vragen in een gezamenlijke dialoog vanuit hun eigen ervaring te doorgronden. Dit jaar wordt een tweede groep gestart.

6. Trends en ontwikkelingen

Vernieuwingen en innovaties komen in steeds hoger tempo op projecten en hun teams af. Demografische, maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen vragen van de projectprofessional een brede blik en een ver perspectief. Wat betekenen trends en ontwikkelingen voor jouw werk?

7. Lessen uit het buitenland

Bij Neerlands diep willen we voorkomen dat projectmanagers steeds zelf het wiel opnieuw uitvinden. Daarom brengen wij hen graag in verbinding met de kennis en ervaringen van vakgenoten. ‘Good practices’ zijn ook te vinden in het buitenland. Bijvoorbeeld in Zweden, waar Neerlands diep al kennis uitwisselt met Trafikverket. Zijn de praktijken van over de grens ook toepasbaar in jouw eigen projecten?

8. Duurzaamheid in projecten

Bijdragen aan een leefbare wereld, verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties, energie besparen of zelfs opwekken. Hoe maken we onze projecten duurzaam? Een hulpmiddel om van een business case naar een waardecase te komen is ELSIA (Energy, Life, Society, Individual en Actions), een model om op een gestructureerde en integrale manier duurzame oplossingen te ontwikkelen.

9. Spelen met taal

Mensen verwarren hun eigen interpretatie van gebeurtenissen vaak met de werkelijkheid. Als gevolg daarvan is er ook maar één mogelijke verklaring voor een gebeurtenis, één mogelijke probleemanalyse. Wat als we de werkelijkheid vanuit meerdere interpretaties beschouwen? Dat geeft niet alleen een meervoudige kijk, maar biedt ook een rijker repertoire aan mogelijke oplossingen. Een vrolijk taalspel dat in elke samenwerking veel misverstanden en onbegrip kan voorkomen.

10. Jezelf effectief presenteren

Als je communiceert met een doel of een boodschap moet je je bewust zijn hoe je dat moet doen. Hoe kom ik over? Wie zijn mijn toehoorders? Hoe krijg ik instemming? Dan gaat het niet alleen om wat je zegt, maar ook hoe je het zegt. Je stem, je lijf, het speelt allemaal mee. Hoe beter je weet wat jouw stijl en kracht is, en wat wel en niet voor jou werkt, hoe meer je kunt spelen met je boodschap, je publiek en je eigen wijze van presenteren.

11. Framing

Projecten kunnen plotseling onderwerp worden van het publieke debat. In dat debat wordt een spel gespeeld: het spel van framing en reframing. Wat is framing, wat doet framing en hoe spelen we het spel van framing mee?

12. De performance van speeching

Hoe houd je een goede, inspirerende speech, bij officiële gelegenheden, binnen je team of als je voor je mensen de zeepkist op moet? Hoe bouw je een speech op, hoe zorg je dat je toespraken authentiek zijn, hoe breng je je gedrevenheid over? Hoe straal je rust uit, ga je om met spanningen en gebruik je je lichaam om je speech te ondersteunen?

13. Procesdenken en de impact ervan op je eigen handelen

Organisaties en projecten worden meer en meer geregisseerd door processturing en steeds minder door lijnmanagers. De impact op het eigen handelen is groot. Sommigen zeggen dat de terreur van processen belemmerend werkt voor je eigen mandaat en je eigen invloed, anderen zeggen dat juist het klantdenken helpt stoornissen in denken en handelen te voorkomen. Maar hoe werkt het nu in de projecten? En welke procesinterventies kun je toepassen?

14. Ander vraagstuk of thema

….. (zelf in te vullen)