Leren van programmamanagement

30-03-2017
Steven van Luipen

Programmamanagement is een actueel thema bij Neerlands diep. Er is een reflectiegroep over programmamanagement van alumni uit het Neerlands diep-netwerk en op 20 april organiseren we een Nd Webinar over het onderwerp. Maar is het managen van een programma nu echt zo verschillend dan dat van een project?

Markermeer (Hoogwaterbeschermingsprogramma)

Programma’s bij Neerlands diep

Bij het projectennetwerk van Neerlands diep zijn diverse programma’s aangesloten, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Ruimte voor de Rivier. Bij die programma’s zie je dat waterveiligheid het hoofddoel is, maar dat er gebiedsgerichte opgaven bij kwamen: een gebied mooier maken. Dit zorgt voor verbinding tussen de projecten. Bij deze en bij andere programma’s, zoals Renovatie stalen bruggen en het Sluizenprogramma, is de programmastructuur ook onder meer geschikt om onderliggende projecten van elkaar te laten leren, innovaties te delen en resources op elkaar af te stemmen.

Het doel centraal

Volgens Roeland Hillen, programmadirecteur van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2), heeft een programma wel als basiskenmerk dat er een achterliggend doel moet zijn. Zonder dat doel heeft een programma nauwelijks meerwaarde. Als er wel aan die eis is voldaan, biedt dat ook kansen voor de organisatie zo zegt hij: ‘Vaak stelt het je organisatie in staat om echt beter te worden, te leren en zich te ontwikkelen.’ In onderstaande filmpje gaat hij hier dieper op in.

 

Dillema’s van de programmamanager

De programmamanager is niet ‘de baas’ over de projecten die onder het programma vallen. Het vraagt volgens Roeland om een programmamanager die verbindt en kan verleiden. Ook in de reflectiegroep is de consensus dat een programmamanager de uitdaging heeft om te ‘sturen zonder macht’, vanuit de helikopterview van programmadoelstelling. De vraag is vaak ook in hoeverre de organisatie waaronder het programma valt, ingericht is op het faciliteren en controleren van programma’s. De programmamanager moet dan vaak binnen de eigen organisatie als verbinder optreden. En wat betekent het voor een project dat onder een programma valt? De sturing en/of hulp die je als programma biedt, hangt af van de situatie.

In het Nd Webinar vertelt Ine Waterreus, alliantiemanager van project Markermeerdijken, onderdeel van HWBP-2, over haar ervaringen daarmee. Zo stelt zij dat andere projecten van haar kennis kunnen profiteren over innovatieve samenwerking en zij op haar beurt heeft geprofiteerd van eerder opgedane kennis over dit thema bij programmabureau.

Programmamanagement in ontwikkeling

Wat is jouw ervaring of dilemma met programmamanagement? Deel het hieronder in de reacties. Of stel jouw vraag aan Roeland Hillen en Ine Waterreus in het Nd Webinar over programmamanagement op donderdag 20 april om 20.00 uur. Wil je erbij zijn? Meld je hier aan.

 

Als je meer informatie wilt over de reflectiegroep programmamanagement, neem dan contact op met Marjan Lont (marjan@neerlandsdiep.nl of 06 13 26 53 28) of Alijd Bunge (alijd@neerlandsdiep.nl of 06 13 26 88 35).

Geef je reactie

Nd Teams 2018 – Het geheim van een gelukkig huwelijk: het recept voor meervoudig samenwerken?

3-12-2017

Het is steeds gebruikelijker om met meerdere partijen samen te werken om de opdracht voor elkaar te krijgen. Dat is mooi maar ook best ingewikkeld. Elke partij heeft zijn eigen kijk op de wereld, eigen belangen en achterban en toch moet je het samen doen. Net als in een huwelijk. Wat is nu het geheim van een goed huwelijk en wat kunnen wij daar in onze professionele praktijk van leren? Dat gaan we gezamenlijk verkennen tijdens Nd Teams 2018 op donderdag 25 januari.

Update – Ontwerpatelier lerend netwerk Duurzaamheid in Projecten

1-12-2017

Op 13 oktober was de eerste co-creatieve sessie over Duurzaamheid in projecten. Een geslaagde bijeenkomst waar we al eerder verslag van deden. Het doel was om ambities, vraagstukken en praktijkervaringen uit te wisselen en op basis daarvan te onderzoeken of en hoe we binnen een lerend netwerk duurzaamheid in projecten elkaar kunnen inspireren, van elkaar kunnen leren en samen kunnen bouwen aan een duurzame wereld. Met een kleine vertegenwoordiging van de deelnemers van de co-creatieve sessie hebben we in een ontwerpatelier nagedacht over hoe het vervolg van het lerend netwerk eruit kan zien.

Nd Topics Voorkomen van gedoe in de samenwerking: ‘Contact is belangrijker dan contract’

30-11-2017

‘Gedoe’ en soms ook juridische escalatie in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: er is geen projectmanager die hier geen ervaring mee heeft. Vaak is er veel tijd, energie en geld mee gemoeid. Zeker na juridische escalatie zijn er meestal alleen maar verliezers. Tijdens de Nd Topics van 28 november bespraken we de alternatieven samen met advocaat en mediator Remmert Sluijter en zes projectmanagers en tevens ervaringsdeskundige.