Leren van programmamanagement

30-03-2017
Steven van Luipen

Programmamanagement is een actueel thema bij Neerlands diep. Er is een reflectiegroep over programmamanagement van alumni uit het Neerlands diep-netwerk en op 20 april organiseren we een Nd Webinar over het onderwerp. Maar is het managen van een programma nu echt zo verschillend dan dat van een project?

Markermeer (Hoogwaterbeschermingsprogramma)

Programma’s bij Neerlands diep

Bij het projectennetwerk van Neerlands diep zijn diverse programma’s aangesloten, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Ruimte voor de Rivier. Bij die programma’s zie je dat waterveiligheid het hoofddoel is, maar dat er gebiedsgerichte opgaven bij kwamen: een gebied mooier maken. Dit zorgt voor verbinding tussen de projecten. Bij deze en bij andere programma’s, zoals Renovatie stalen bruggen en het Sluizenprogramma, is de programmastructuur ook onder meer geschikt om onderliggende projecten van elkaar te laten leren, innovaties te delen en resources op elkaar af te stemmen.

Het doel centraal

Volgens Roeland Hillen, programmadirecteur van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2), heeft een programma wel als basiskenmerk dat er een achterliggend doel moet zijn. Zonder dat doel heeft een programma nauwelijks meerwaarde. Als er wel aan die eis is voldaan, biedt dat ook kansen voor de organisatie zo zegt hij: ‘Vaak stelt het je organisatie in staat om echt beter te worden, te leren en zich te ontwikkelen.’ In onderstaande filmpje gaat hij hier dieper op in.

 

Dillema’s van de programmamanager

De programmamanager is niet ‘de baas’ over de projecten die onder het programma vallen. Het vraagt volgens Roeland om een programmamanager die verbindt en kan verleiden. Ook in de reflectiegroep is de consensus dat een programmamanager de uitdaging heeft om te ‘sturen zonder macht’, vanuit de helikopterview van programmadoelstelling. De vraag is vaak ook in hoeverre de organisatie waaronder het programma valt, ingericht is op het faciliteren en controleren van programma’s. De programmamanager moet dan vaak binnen de eigen organisatie als verbinder optreden. En wat betekent het voor een project dat onder een programma valt? De sturing en/of hulp die je als programma biedt, hangt af van de situatie.

In het Nd Webinar vertelt Ine Waterreus, alliantiemanager van project Markermeerdijken, onderdeel van HWBP-2, over haar ervaringen daarmee. Zo stelt zij dat andere projecten van haar kennis kunnen profiteren over innovatieve samenwerking en zij op haar beurt heeft geprofiteerd van eerder opgedane kennis over dit thema bij programmabureau.

Programmamanagement in ontwikkeling

Wat is jouw ervaring of dilemma met programmamanagement? Deel het hieronder in de reacties. Of stel jouw vraag aan Roeland Hillen en Ine Waterreus in het Nd Webinar over programmamanagement op donderdag 20 april om 20.00 uur. Wil je erbij zijn? Meld je hier aan.

 

Als je meer informatie wilt over de reflectiegroep programmamanagement, neem dan contact op met Marjan Lont (marjan@neerlandsdiep.nl of 06 13 26 53 28) of Alijd Bunge (alijd@neerlandsdiep.nl of 06 13 26 88 35).

Geef je reactie

Symposium Zuidasdok Alleen doen is geen optie

20-07-2017

Alleen doen is geen optie; de titel van het symposium vat in vijf woorden de samenwerkingsfilosofie van projectorganisatie Zuidasdok in Amsterdam samen. Mooie woorden die beklijven, maar wat betekenen ze in de praktijk? En kunnen anderen iets van die aanpak leren? Die en vele andere vragen passeerden de revue op het goed bezochte symposium dat Neerlands diep afgelopen 26 juni samen met Zuidasdok organiseerde.

Nd Webinar over samenwerking OG-ON terugkijken

4-07-2017

In het Nd Webinar op 27 juni ging het over samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en in het bijzonder over de invloed van de (lijn)organisatie daarop. Vanuit de praktijk van …

Paul Janssen over Nd Teamleren, het nieuwe programma bij Neerlands diep

29-06-2017

Zou het niet mooi zijn om de voordelen van de individuele programma’s aan de academie en het gezamenlijk leren van de team-activiteiten samen te voegen in één programma? Best of both worlds. Dat was de gedachte achter het nieuwe tweejarige programma Teamleren. De pilot is nu halverwege. Tijd dus om eens te kijken hoe het gaat. Wat houdt het programma precies in? En heeft het beste uit die twee werelden inderdaad het effect dat we voor ogen hadden? We gingen langs bij Paul Janssen, Projectdirecteur van de Rotterdamsebaan en deelnemer aan het programma.