Maarten Reinking neemt afscheid als directeur Neerlands diep

21-12-2017
Maarten Reinking

Beste Neerlands diep-netwerk,

Na een kleine drie jaar zit mijn avontuur bij Neerlands diep erop. Drie jaar die voor mij gepaard gingen met pieken en dalen, waarin ik veel geleerd heb en bovenal met trots op terug kan kijken. Per 1 januari wordt ik opgevolgd door Alex Vermeulen, als interim directeur van Neerlands diep.

Maarten Reinking

Neerlands diep staat er goed voor. Als relatief jonge academie hebben we een mooie reputatie opgebouwd. Onze leeractiviteiten zijn van hoog niveau en zelden hoor ik ontevreden berichten van onze deelnemers. Of het nu gaat over onze individuele leerprogramma’s, ons vorig jaar gestarte programma gericht op teamleren, Nd Teamleren, of onze vele netwerkwerkactiviteiten, als Neerlands diep team blijken we in staat om de juiste leersnaar te raken. Met onze 4 V’s; Verbinden, Verdiepen, Verrijken en Vernieuwen continu op het netvlies, dragen we met onze leeractiviteiten bij aan betere projectenresultaten in de bouw- en infrasector. Er staat een levendig lerend netwerkwerk van meer dan 400 actieve professionals waarin over de grenzen van de organisaties heen geleerd wordt.

Dit resultaat doen we niet met het Neerlands diep team alleen, maar vooral ook samen met jullie, ons netwerk en de leden van onze raden. Samen blijven we continu op zoek naar uitdagende leervragen en waar energie zit om te leren. De grote betrokkenheid en de passie die we samen hebben om het vak projectmanagent in de publieke bouw- en infrasector verder te professionaliseren genereert veel positieve energie. Iets om te koesteren.

In een bijeenkomst afgelopen jaar met de gezamenlijke raden (Raad van Toezicht, Raad van Advies en klantenraad) hebben we het net opgehaald en een zestal prioritaire thema’s benoemd waar Neerlands diep de komende jaren aandacht aan gaat besteden. En de randvoorwaarde is er, in de laatste Raad van Toezicht vergadering hebben onze partners toegezegd om in ieder geval de komende 4 jaar het programma van Neerlands diep te willen blijven ondersteunen. Een mooie basis dus om door te gaan. En ondertussen geen garantie voor de toekomst. Want daar liggen nog een aantal behoorlijke uitdagingen voor ons.

De zes prioritaire thema’s van Neerlands diep:
 • De relatie met de marktpartijen: leren in de keten
 • Van stakeholders naar shareholders/partners: meervoudig samenwerken
 • De relatie lijn- en projectorganisatie
 • Veerkracht en wendbaarheid
 • Duurzaamheid en circulariteit
 • Risicobeheersing en managen van het onverwachte

Twee jaar geleden introduceerde Anje Marije van Boxtel tijdens onze zomerborrel in haar prachtige verhaal over de Volvo Ocean race, bij ons de VUCA (V= Volatile, U= Uncertain, C= Complex, A= Ambigue) wereld. We leven in een complexe wereld van (zeer) snelle veranderingen, met veel onzekerheden en waarin oude zekerheden steeds vager worden. Deze VUCA wereld vereist een andere manier van denken en handelen. In de vanouds traditionele bouwsector hebben we het antwoord mijns inziens hierop nog onvoldoende gevonden. Kennis in de keten is nog zeer gefragmenteerd en veel energie gaat uit naar de interne organisatieprocessen, met als doel het bestaande systeem te optimaliseren. De vraag is of dit voldoende is. Wat ik in ieder geval zie is dat er steeds meer mensen moeite hebben zich staande te houden.

Een manier om echte veranderingen te krijgen is het maken van kleine, cyclische stapjes middels experimenten. Als er één groep in staat is dit te bewerkstelligen dan zijn jullie dat wel. Binnen de projectomgeving zijn jullie gewend om creatieve, vernieuwende oplossingen te vinden voor onverwachte problemen. Problemen die voortkomen uit het bestaande systeem. Helaas blijven de oplossingen meestal ook nog binnen de grenzen van het bestaande systeem.

Hoe mooi zou het zijn als deze veranderkrachten en energie gebundeld kan worden, dat jullie als (publieke) projectmanagers de handen inéénslaan en samen met lijnmanagers gaan experimenteren hoe het huidige systeem veranderd en verbeterd kan worden. Een systeem dat bestand en voldoende flexibel is om de uitdagingen van de VUCA wereld aan te gaan en waarin gezamenlijk met plezier gewerkt wordt. Projecten als vliegwiel voor echte verandering in de keten. En projectmanagers als change agents voor op de bok.

Neerlands diep zal zich blijven inspannen om haar primaire doelgroep van projectmanagers en hun teams van voldoende bagage te voorzien om de opgaven van de toekomst in de bouw- en infrasector te kunnen blijven realiseren. Daarnaast spreek ik de wens uit dat jullie, in de rol van change agents, straks ook in staat zijn een prominente bijdrage te leveren om de sector VUCA proof te maken. Ons nieuwe ontwikkelprogramma ‘de verbinders’ waarin er samen geleerd wordt tussen opdrachtgever, aannemers en ingenieursbureaus, kan hier mijns inziens ook een mooie rol in gaan spelen. De start van de eerste groep vorige week was in ieder geval veel belovend.

Zelf heb ik daar ook erg veel zin in en zal ik hieraan vol enthousiasme, vanuit mijn nieuwe rol als portfoliomanager binnen Rijkswaterstaat/ PPO, een bijdrage gaan leveren.

Met veel plezier en vertrouwen heb ik het stokje de afgelopen maand mogen overdragen aan Alex Vermeulen. Hij start per 1 januari als interim directeur van Neerlands diep.

Alex: “Job done. Paleis Soestdijk heb ik overgedragen en ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging bij Neerlands diep. In der tijd heb ik genoten van het Topprogramma. Ik kijk er naar uit om met deze nieuwe uitdaging als interim, samen met het team van Neerlands diep en het hele netwerk, aan de slag te gaan.”

Alex Vermeulen voor Paleis Soestdijk. Foto: Jorrit ‘t Hoen

Voor nu wens ik jullie allen heerlijke feestdagen, met veel reflectie en een inspirerend en vooral ook weer lerend 2018.

Hartelijke groeten,

Maarten Reinking

 

Reacties

 1. Sacha Klinkhamer says:

  Beste Alex,
  Gefeliciteerd met je nieuwe positie in deze actuele en gedreven organisatie. Ik hoop dat je de band tussen het Rijksvastgoedbedrijf en Neerlands diep zult intensiveren, en RVB medewerkers zult stimuleren om komend jaar meer zichtbaar te zijn, meer inbreng te hebben, en meer te profiteren van deze gemeenschap. Ik zal daar graag aan meewerken, vooral nu ik minder tijd besteed aan projecten, en dus meer tijd heb om columns en artikelen te schrijven.
  Een goed 2018!
  Sacha

Geef je reactie

Update – verder met lerend netwerk Duurzaamheid in projecten in 2018

19-01-2018

In 2017 bleek er tijdens Nd Zomergast behoefte om kennis en ervaringen uit te wisselen over de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in bouw- en infraprojecten. We organiseerden vervolgens met een gemotiveerde groep projectmanagers en beleidsadviseurs een co-creatieve sessie en een ontwerpatelier over het onderwerp, van waaruit het lerende netwerk Duurzaamheid in projecten ontstond en invulling kreeg. We stelden in deze twee sessies de veranderopgave scherp en bepaalden daarmee ons doel en onze volgende stappen. Daarmee gaan we nu in 2018 aan de slag.

Deel 2 Kijken in de Spiegel over ervaringen binnen Nd Brug

18-01-2018

Wat is de succesformule van Nd Brug? Kunnen een paard en een kudde schapen je helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf? En hoe ga je om met de discrepantie tussen je ideaalbeeld en je perceptie van de werkelijkheid? Over deze en andere onderwerpen vertellen vier projectmanagers van drie organisaties in deel 2 van de korte film ‘Kijken in de Spiegel’. In dit deel staan hun (leer)ervaringen tijdens het volgen van Nd Brug centraal.

Kijken in de Spiegel Deel 1 over de Leervraag van deelnemers aan Nd Brug

20-12-2017

Hoe zie ik de man met de zaag eerder aankomen? Kan ik beter leren loslaten en delegeren? Hoe organiseer ik de benodigde rugdekking van het management? En is het mogelijk om mens- en resultaatgericht werken in één persoon te verenigen? Zomaar een greep uit de dilemma’s waarmee vier projectmanagers van drie organisaties Nd Brug instappen. In deel 1 van korte film Kijken in de Spiegel staat hun leervraag centraal.