Nd Webinar over uitbesteden van omgevingsmanagement terugkijken

15-12-2017
Steven van Luipen

Het Nd webinar op 27 november 2017 ging over het uitbesteden van omgevingsmanagement. De twee omgevingsmanagers die te gast waren, belichtten verschillende perspectieven op de vraagstukken die daarbij spelen: Lukas Meursing vanuit opdrachtgever Rijkswaterstaat die middenin de aanbesteding van project Afsluitdijk zit en Rob Gordijn van aannemerscombinatie OpenIJ die werkt in de realisatie van project Zeesluis IJmuiden.

Bekijk hieronder het integrale webinar of kijk op het YouTube-kanaal van Neerlands diep voor interessante fragmenten.

 

Het onderwerp ‘uitbesteden van omgevingsmanagement’ is steeds actueler. We besteedden er al een Working Dinner aan, waarvan de lessen zijn ingebracht in dit webinar. Lukas leidt het webinar in: ‘De vraag die mij bezighoudt: hoe komt het dat het niet altijd goed gaat in de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers? Er zijn opdrachtgevers die wellicht moeite hebben om los te laten en opdrachtnemers die moeite hebben om onvoorwaardelijk inzet te leveren en onderling daar goede afspraken over te maken.’

‘Het is zoals bij trapezewerk. Ik ben ervan overtuigd dat we een naadloze samenwerking nodig hebben.’

Een minder goede ervaring met het uitbesteden van omgevingsmanagement, komt van Francis Nauman. Hij vertelt op video over zijn ervaringen bij Spoorzone Delft, waar de bedoeling was om alle omgevingsmanagement bij de aannemerscombinatie te beleggen, maar waar uiteindelijk toch een groot deel teruggehaald is naar de opdrachtgever.

Product of proces

Belangrijke vraag bij het uitbesteden is of je omgevingsmanagement als product kunt zien. Daarover is niet iedereen het eens. De meeste mensen zien omgevingsmanagement in de praktijk als een dynamisch proces, dat ook als zodanig zou moeten worden aanbesteed, met bijpassende indicatoren. Bij de Afsluitdijk heeft Lukas in de aanbesteding een combinatie gemaakt van een vaste prijs met een flexibel deel, waarbij eisen werden gesteld aan functies, processen en producten.

Drijfveren van een aannemer (en een ingenieursbureau)

Wat drijft een marktpartij om omgevingsmanagement uit te voeren? In dit deel vertellen Sjoerd Haitsma van ingenieursbureau Witteveen+Bos (op video) en Rob over die drijfveren. Rob ziet drie redenen waarom aannemers beperkter (kunnen) inzetten op omgevingsmanagement:

  1. Als er niet expliciet om omgevingsmanagement wordt gevraagd of daarop wordt uitgedaagd in de EMVI, zoeken aannemers vaak naar een goedkopere oplossing dan het inzetten van een omgevingsmanager.
  2. De belangrijkste legitimatie voor een aannemer om een omgevingsmanager in te zetten is om voor voortgang te zorgen en om gedoe te voorkomen. Imago voor lange termijn is voor een aannemer veel minder van belang.
  3. De aannemer wordt vaak door de opdrachtgever beperkt in de mogelijkheden om (laagdrempelig) te communiceren en om zo aan zijn imago te bouwen, bijvoorbeeld omdat alleen de communicatiekanalen van de opdrachtgever gebruikt mogen worden.

Take-aways

Lukas bedankt Rob voor zijn openheid. Hij neemt uit het webinar mee dat opdrachtgevers beter moeten kijken naar de beweegredenen die de opdrachtnemers hebben om omgevingsmanagement in de tender goed mee te nemen. ‘Als wij een bepaalde ambitie hebben en die door een opdrachtnemer willen laten uitvoeren, dan moet onze uitvraag daadwerkelijk zo in elkaar zitten, dat de opdrachtnemer daartoe in staat is.’

Rob roept opdrachtgevers op er alert op te zijn dat aannemers scherp kunnen zijn in de prijsvorming, en zich vooraf af te vragen wat ze minimaal acceptabel vinden. En om de incentives die ze hebben te benutten, zoals EMVI, past performance en prestatiemeten. ‘Daarmee kun je de opdrachtnemer nog wat meer sturing geven.’

Het thema uitbesteden van omgevingsmanagement krijgt in 2018 een vervolg. Houd de website in de gaten voor nieuwe activiteiten.

Geef je reactie

Update – verder met lerend netwerk Duurzaamheid in projecten in 2018

19-01-2018

In 2017 bleek er tijdens Nd Zomergast behoefte om kennis en ervaringen uit te wisselen over de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in bouw- en infraprojecten. We organiseerden vervolgens met een gemotiveerde groep projectmanagers en beleidsadviseurs een co-creatieve sessie en een ontwerpatelier over het onderwerp, van waaruit het lerende netwerk Duurzaamheid in projecten ontstond en invulling kreeg. We stelden in deze twee sessies de veranderopgave scherp en bepaalden daarmee ons doel en onze volgende stappen. Daarmee gaan we nu in 2018 aan de slag.

Deel 2 Kijken in de Spiegel over ervaringen binnen Nd Brug

18-01-2018

Wat is de succesformule van Nd Brug? Kunnen een paard en een kudde schapen je helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf? En hoe ga je om met de discrepantie tussen je ideaalbeeld en je perceptie van de werkelijkheid? Over deze en andere onderwerpen vertellen vier projectmanagers van drie organisaties in deel 2 van de korte film ‘Kijken in de Spiegel’. In dit deel staan hun (leer)ervaringen tijdens het volgen van Nd Brug centraal.

Maarten Reinking neemt afscheid als directeur Neerlands diep

21-12-2017

Na een kleine drie jaar zit mij avontuur bij Neerlands diep erop. Drie jaar die voor mij gepaard gingen met pieken en dalen, waarin ik veel geleerd heb en bovenal met trots op terug kan kijken. Met veel plezier en vertrouwen heb ik het stokje de afgelopen maand mogen overdragen aan Alex Vermeulen. Hij start per 1 januari als interim directeur van Neerlands diep. Voor nu wens ik jullie allen heerlijke feestdagen, met veel reflectie en een inspirerend en vooral ook weer lerend 2018.