Nd Webinar over samenwerking OG-ON terugkijken

4-07-2017
Steven van Luipen

In het Nd Webinar op 27 juni ging het over samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en in het bijzonder over de invloed van de (lijn)organisatie daarop. Vanuit de praktijk van de Noord/Zuidlijn deelden opdrachtgever Gerard Scheffrahn en opdrachtnemer Harold van Steeg hun ervaringen.

Je kunt het hele webinar hieronder terugkijken, of in deze afspeellijst op ons YouTube-kanaal de interessantste fragmenten terugvinden.

Gerard is al langere tijd bij het project betrokken en is nu directeur uitvoering voor de afbouwfase, vanuit Metro en Tram van de gemeente Amsterdam. Harold is projectmanager bij VIA NoordZuidlijn, de handelsnaam van Visser & Smit Bouw voor het D&C-contract voor transporttechniek en afbouw (TT&A). Gerard en Harold zitten aan tafel in het platform integratie, samen met de vervoerder en een aantal andere opdrachtnemers, met de opdracht om een werkend vervoerssysteem op te leveren.

Onderzoek over dit thema

Vooraf aan het webinar interviewden we Leonie Koops. Leonie is projectmanager bij Witteveen+Bos en doet onderzoek aan de TU Delft naar waardecreatie in publiek-private samenwerking, met als onderdeel daarvan de invloed de van de lijnorganisatie op de samenwerking. Hier vind je tien korte filmpjes over Leonie’s onderzoek en haar inzichten bij stellingen rond dit thema.

In gesprek vanuit drie stellingen

Gerard en Harold gingen vanuit een aantal stellingen in gesprek over het thema. De stellingen werden door de deelnemers gekozen, en steeds ingeleid op film door Leonie. Kijk hier de gesprekken terug over de drie stellingen:

Vicieuze cirkel doorbreken

De conclusie van Harold is dat de relatie tussen project en lijnorganisatie begint met een zuivere rolopvatting. Daarbij gaat het om professioneel (voorbeeld)gedrag en vertrouwen om vanuit de samenwerking meer rendement te halen.

Gerard sluit af met een patroon dat hij vaak ziet als het moeilijk wordt in de samenwerking. Mensen hebben de reflex om zich terug te trekken en alleen nog maar strategisch informatie te delen. Dan komt niet alles meer op tafel om verstandige beslissingen te nemen. Het ‘probleemoplossend vermogen’ loopt terug, wat leidt tot nieuwe tegenvallers. Gerard zegt hierover: ‘Ik zou toewensen dat iedereen deze vicieuze cirkel in zijn achterhoofd houdt als het moeilijk wordt. Niet in de reflex schiet om posities te beschermen, maar gewoon de boel op tafel legt. Je zal verbaasd staan hoe een opdrachtgever én een opdrachtnemer daar volwassen mee omgaan.’

 

Een eerder Nd Webinar ging ook over samenwerking OG-ON, namelijk over de Marktvisie. Kijk dat webinar hier terug.

Op 5 september is het volgende Nd Webinar over het managen van industriële automatisering. Aanmelden kan hier.

Geef je reactie

Van start met lerend netwerk ‘Duurzaamheid in Projecten’

6-11-2017

Tijdens Nd Zomergast bleek er een behoefte te zijn om meer kennis en ervaringen uit te wisselen over de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in bouw- en infraprojecten. Om hier invulling aan te geven organiseerden we op 13 oktober 2017 een co-creatieve sessie, waar we met een gemotiveerde groep projectmanagers en beleidsadviseurs het brede begrip “duurzaamheid” verder hebben verkend en een aantal urgente vraagstukken rond dit onderwerp verzameld. Aan het eind van de sessie hebben de deelnemers aangegeven om verder te werken aan een lerend netwerk over duurzaamheid in projecten.

Uitbesteden van omgevingsmanagement steeds actueler

2-11-2017

Met het uitbesteden van omgevingsmanagement aan marktpartijen zijn goede en minder goede ervaringen, maar feit is dat in projecten marktpartijen een steeds grotere rol en verantwoordelijkheid krijgen. Dit actuele thema boren we aan tijdens het Working Dinner op 7 november en het Nd Webinar op 27 november. Aan de hand van verschillende cases onderzoeken we hoe een omgevingsmanager een weloverwogen keuze kan maken in de uitbesteding van rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Voorkomen van (juridische) escalatie van de samenwerking OG-ON

1-11-2017

Op 28 november 2017 organiseren we een Nd Topics over het voorkomen van (juridische) escalatie van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Nieuwe vormen van meervoudige samenwerking in projecten en veranderende rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vergroten de kans op gedoe. We gaan in gesprek met projectmanagers over hun ervaringen met wanneer het moeilijk werd en met een advocaat die het anders wil en minder wil procederen.