Expliciet én geïntegreerd samenwerken – Project De Entree sluit aan

28-02-2017

Project De Entree verbouwd en vernieuwd tussen 2018 en 2023 de drukke centrumkant van Amsterdam Centraal. Wat kan ons netwerk van hen leren en met welke kennis zijn zij weer geholpen? Wij spraken de projectmanager, technisch manager en omgevingsmanager hierover.

Webinar Transformationeel leiderschap terugkijken

27-02-2017

Het leiderschap van projectmanager Benny Nieswaag kun je transformationeel noemen, omdat hij zijn team en teamleden ruimte geeft en stimuleert en adviseert in hun ontwikkeling om samen succesvol te zijn. Op 13 februari ging Benny in een Nd Webinar hierover in gesprek, aan de hand van verhalen van drie van zijn collega’s. De inleiding en reflectie kwam van organisatiepsycholoog Edu Feltmann.

Uitdagingen van een organisatie in beweging – Nd Topic

24-02-2017

De groeiende rol van informatiemanagement. Een bestuurlijke omgeving die steeds complexer wordt. Almaar vollere mailboxen en meer en meer regels. Zomaar wat (organisatie)veranderingen waarmee projectteams te maken krijgen. Wat betekenen deze en andere ontwikkelingen voor je project? Zijn ze alleen maar lastig of bieden ze ook kansen? Hierover kun je in gesprek tijdens Nd Topics (voorheen Café College) op donderdag 16 maart in Utrecht. Drie gastsprekers lichten alvast een tipje van de sluier op.

De file aangepakt met intrinsieke motivatie bij Knooppunt Hoevelaken

20-02-2017

Taken en verantwoordelijkheden verschuiven; de aannemer krijgt bij complexe integrale infraprojecten steeds vaker een andere rol. Bij de aanpak van het knooppunt Hoevelaken lopen ze met hun vernieuwde aanpak voorop: de markt werd al bij in de planfase intensief betrokken, en taken en verantwoordelijkheden van opdrachtgever en –nemer zijn vergaand vervlochten. Die innoverende werkwijze leunt sterk op de persoonlijke relatie tussen Marjolein de Gorter-Manhoudt, projectmanager van Rijkswaterstaat en PDC-partner Peter Lapidaire, projectdirecteur Combinatie A1|28.

Nd Teams 2017 De terugblik op omgaan met paradoxen

9-02-2017

“Vertrouw op uw intuïtie en inzicht” Wim Pijbes 150 Projectmedewerkers van 28 projecten namen op donderdag 26 januari deel aan Nd Teams 2017. Geïnspireerd door kunst, Wim Pijbes en vooral ook door elkaar gingen ze in Utrecht in gesprek over hun projectmanagement paradoxen. Een impressie in de voetsporen van één projectmanager en één team.

Perspectieven op leiderschap

27-01-2017

Grofweg zijn er twee typen leiders. De transactionele leider richt zich op het uitruilen van beloningen voor gedrag. De transformationele leider is meer geïnteresseerd in de intrinsieke drijfveren van de medewerkers en gaat ervan uit dat gedrag niet alleen wordt gemotiveerd door de beloningen, maar ook door het proces dat naar die beloningen leidt. Naast deze typologie zien we meer perspectieven op leiderschap in het netwerk van Neerlands diep. Op 13 februari is ons volgende webinar waarin we ingaan op dit thema samen met Benny Nieswaag.

Column: Terugkijken met Rohmer

25-01-2017

Tegen de tijd dat u dit leest, is de scheepvaart bij Grave weer op gang gekomen, ligt het ontwerp voor de de nieuwe stuw op de tekentafel en zijn de juristen al in de pen geklommen om de eerste brieven te versturen. Over een half jaar zijn de meeste mensen die toevallig getuige zijn van de eerste werkzaamheden voor de nieuwe ‘kunstwerken’ de aanleiding ervan misschien al vergeten. En een paar maanden later heeft Rijkswaterstaat een uitgebreid evaluatierapport laten produceren over hoe het kan dat er uren verloren gingen voordat maatregelen werden genomen om het waterpeil te garanderen. Lees hier de hele column van Sacha.

Werken met PD&C: Project Knooppunt Hoevelaken aan het woord

20-01-2017

De ‘beruchte filefuik van Nederland’, ofwel Knooppunt Hoevelaken, wordt vernieuwd met de innovatieve contractvorm PD&C (Planuitwerking, Design & Construct). Hoe gaat dat? Een interview met met drie mensen uit het projectmanagementteam.

Meer kaders, minder regels – De lessen van een Spiegel

11-01-2017

Kasper Nipius is hoofd van de afdeling bouwprojecten. Hij is trots. Op zijn werk. Op zijn mensen. Op de waterschappen. Ze doen bijzonder veel en veel bijzonders. Toch kan het ook nog beter, vindt hij, maar geldt dat uiteindelijk niet voor alles en iedereen? Wie niets te leren heeft, staat stil. Dat de waterschappen dit leren nu ook bij Neerlands diep kunnen doen, spreekt hem erg aan. Met veel plezier volgde hij dan ook het leertraject Intern Opdrachtgeverschap en deed hij twee Opdrachtgever – Spiegels. In dit interview deelt hij zijn ervaring.

Bedankt voor jullie bijdrage aan een succesvol 2016!

22-12-2016

Via deze weg wil ik jullie allen hartelijk danken voor een succesvol 2016. Dank voor jullie enthousiasme en inbreng in onze leerprogramma’s. De mooie co-creaties die met jullie hulp tot stand zijn gekomen. De kennis en ervaring die je wilde delen met collega’s uit de verschillende organisaties.

Projectcommunicatie gaat over betekeniscreatie, niet over zenden en ontvangen

21-12-2016

Goede projectcommunicatie is van belang in het succesvol managen van complexe bouw- en infraprojecten. Bij elke strategische afweging vervullen communicatie en de consequenties ervan een rol in de besluitvorming. Toch wordt communicatie in de praktijk nog vaak gezien als een middel om de omgeving tevreden te houden. Hoe staat het ervoor met de rol van de communicatie in complexe bouw- en infraprojecten? En is die veranderd sinds de oprichting van Kennis in het groot (King), de voorloper van Neerlands diep, in 2009? Daar gingen we eind november over in gesprek, met twee wetenschappers, drie projectdirecteuren en uiteraard de 130 deelnemers.

Nd Teams 2017 – Projectmanagement paradoxen

19-12-2016

Elke projectmanager kent ze: de projectmanagement paradoxen. Als alles wordt gestandaardiseerd, hoe kun je dan toch flexibel blijven? Als je voortdurend verantwoording moeten afleggen, hoe creëer je dan toch ruimte om buiten de lijntjes te kleuren? Wat doe je als werken volgens de regels het behalen van een goed eindresultaat in de weg staat? Het omgaan met dit soort projectmanagement paradoxen, vraagt om een andere blik. Soms is het nodig om af te wijken van de gebaande paden. Dit vraagt om lef en creativiteit, maar ook inlevingsvermogen en meervoudig kijken.

Kennis delen bij het ochtendgloren: lessen uit integrale projecten

16-12-2016

Hoeveel ‘liefde’ kan het verstandshuwelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer binnen een integraal project hebben? En hoeveel vrijheid geef je elkaar? Die vragen stonden centraal op de vroege ochtendsessie die Kennismanagement bij MET samen met Neerlands diep en TASK op 8 december jongstleden organiseerde. De conclusie: ‘De zachte kant bepaalt het eindresultaat.’

Webinar Samenwerken in allianties bij OV SAAL terugkijken

15-12-2016

In het project OV SAAL wordt gewerkt in twee alliantiecontracten. In dit webinar gingen de twee alliantiemanagers vanuit ProRail, Christiaan Caan en Koen Ingels, in gesprek over hun ervaringen met die allianties. Wat hebben zij geleerd van het werken in de allianties en waarom worden allianties eigenlijk niet vaker ingezet?

De manier om met complexiteit om te gaan is meer ruimte geven aan zelf-organiserend vermogen

12-12-2016

Hoe ga je als projectleiding om met complexiteit? Waarom is samenwerking en vertrouwen zo belangrijk? Hoe gaan we om met de spagaat tussen horizontale aansturing en verticale verantwoording? En wat kan Neerlands diep daarbij betekenen? In deze laatste longread met wetenschappers de visie van hoogleraar Geert Teisman op de actuele thema’s en kwesties binnen ons vakgebied.

Column: Monumentenzorg ‘borg voor continuïteit’

8-12-2016

Nieuw: een column. Sacha Klinkhamer leest en bespreekt wat zij opmerkelijk vindt. Als senior projectmanager van het Rijksvastgoedbedrijf weet zij wat het is om met de poten in de klei te staan. In haar geval: onder andere de klei van het Rijksmuseum. Zij kent ook het programma van Neerlands Diep. Ze was deelnemer aan het eerste Kernprogramma in 2011, aan diverse bijeenkomsten van Neerlands diep en is assessor in het Brugprogramma. Lees hier haar eerste column.

Webinar Omgaan met weerstand terug te zien

2-12-2016

Er is altijd weerstand in projecten. Hoe hanteer je die weerstand en hoe gebruik je die op een goede manier? Communicatieadviseur Guido Rijnja deed onderzoek naar weerstand. Op 15 november ging hij in …

Patrick Buck neemt afscheid als directeur projecten van ProRail

24-11-2016

Of het nu is als Mister Betuweroute, de Bourgondiër uit Limburg, directeur bij ProRail of als een van de founding fathers van Neerlands diep, de meeste mensen in ons infranetwerk kennen hem. Patrick Buck; half december neemt hij afscheid als directeur projecten van ProRail. Hij stopt nog niet met werken, maar gaat zich de komende paar jaar wel alleen nog maar richten op ‘de leuke dingen voor de mens’ en voor Buck zijn dat: zijn hoofd breken over inhoudelijke vraagstukken en het coachen en inspireren van jongere collega’s. Hoe kijkt hij terug op 40 jaar werkervaring? En hoe zien anderen Patrick Buck?

Friso de Zeeuw: “De inhoudelijke kennis blijft belangrijk, juist als opdrachtgever.”

10-11-2016

In deze zesde longread uit de serie gesprekken met wetenschappers, praat hoogleraar Friso de Zeeuw over processturing, complexiteit en leiderschap. Wat kunnen we leren van zijn vakgebied, de gebiedsontwikkeling? Hoe kunnen we onnodige complexiteit en vertraging in projecten tegengaan? En hoe belangrijk is kennis van de inhoud?

“Het grote beeld van IT moet iedereen in huis hebben maar het is ook écht een specialisme.” vertelt Lineke Sneller

4-11-2016

Hoe beheers je de IT-scope in je project, welke kennis moet je als projectmanager in huis hebben en wat wordt de rol van data binnen onze sector? In een nieuwe longread krijgen we antwoord op deze vragen en meer van Lineke Sneller, hoogleraar IT Value aan Nyenrode Universiteit. Een van de topspecialisten op haar vakgebied in Nederland.