Leren van programmamanagement

30-03-2017

Programmamanagement is een actueel thema bij Neerlands diep. Er is een reflectiegroep over programmamanagement van alumni uit het Neerlands diep-netwerk en op 20 april organiseren we een Nd Webinar over het onderwerp. Maar is het managen van een programma nu echt zo verschillend dan dat van een project?

Certificaatuitreiking Kernprogramma 2014-2016

29-03-2017

Op 8 maart jl. kregen de deelnemers van het Kernprogramma 2014-2016 hun certificaat uitgereikt, samen met partners, leidinggevende en begeleiders van het Kernprogramma. Een middag vol met inspiratie en een mooie inkijk in wat de projectmanagers de afgelopen twee jaar hebben beleefd.

Nd Topics over Organisaties in Beweging – Terug naar de menselijke maat

23-03-2017

Hoe ga je om met de enorme hoeveelheden informatie die je over je heen gestort krijgt? Kun je nog wel resultaat halen als allerlei regels en voorschriften je in de weg zitten? En hoe kun je als projectorganisatie meer gevoel krijgen voor bestuurlijke afwegingen op lokaal niveau? Over deze en andere vragen buigt een intiem gezelschap zich op donderdag 16 maart tijdens de Nd Topics in Utrecht.

Column: En ze staat. Ze stáát!

21-03-2017

Bussemaker levert. Als minister van Onderwijs èn Cultuur èn Wetenschap doet ze op de valreep wat ze moet doen. Aantonen dat het de universiteiten niet blijkt te lukken om het aantal vrouwelijke hoogleraren flink omhoog te krijgen, niet lukt als de overheid er geen verplicht quotum voor stelt en daarnaast met geld over de brug komt. En Bussemaker pakt nu door.

Lessen van het eerste ICT Programma (pilot) van Neerlands diep

10-03-2017

Twee alumni van ons eerste ICT-Programma vertellen over hun ervaringen. Welke lessen nemen zij mee naar ProRail en Rijkswaterstaat? “Elektronica en ICT zijn wezenlijk in bouwprojecten. Als opdrachtgever moet je daarom die centrale rol pakken.”

Expliciet én geïntegreerd samenwerken – Project De Entree sluit aan

28-02-2017

Project De Entree verbouwd en vernieuwd tussen 2018 en 2023 de drukke centrumkant van Amsterdam Centraal. Wat kan ons netwerk van hen leren en met welke kennis zijn zij weer geholpen? Wij spraken de projectmanager, technisch manager en omgevingsmanager hierover.

Webinar Transformationeel leiderschap terugkijken

27-02-2017

Het leiderschap van projectmanager Benny Nieswaag kun je transformationeel noemen, omdat hij zijn team en teamleden ruimte geeft en stimuleert en adviseert in hun ontwikkeling om samen succesvol te zijn. Op 13 februari ging Benny in een Nd Webinar hierover in gesprek, aan de hand van verhalen van drie van zijn collega’s. De inleiding en reflectie kwam van organisatiepsycholoog Edu Feltmann.

Uitdagingen van een organisatie in beweging – Nd Topic

24-02-2017

De groeiende rol van informatiemanagement. Een bestuurlijke omgeving die steeds complexer wordt. Almaar vollere mailboxen en meer en meer regels. Zomaar wat (organisatie)veranderingen waarmee projectteams te maken krijgen. Wat betekenen deze en andere ontwikkelingen voor je project? Zijn ze alleen maar lastig of bieden ze ook kansen? Hierover kun je in gesprek tijdens Nd Topics (voorheen Café College) op donderdag 16 maart in Utrecht. Drie gastsprekers lichten alvast een tipje van de sluier op.

De file aangepakt met intrinsieke motivatie bij Knooppunt Hoevelaken

20-02-2017

Taken en verantwoordelijkheden verschuiven; de aannemer krijgt bij complexe integrale infraprojecten steeds vaker een andere rol. Bij de aanpak van het knooppunt Hoevelaken lopen ze met hun vernieuwde aanpak voorop: de markt werd al bij in de planfase intensief betrokken, en taken en verantwoordelijkheden van opdrachtgever en –nemer zijn vergaand vervlochten. Die innoverende werkwijze leunt sterk op de persoonlijke relatie tussen Marjolein de Gorter-Manhoudt, projectmanager van Rijkswaterstaat en PDC-partner Peter Lapidaire, projectdirecteur Combinatie A1|28.

Nd Teams 2017 De terugblik op omgaan met paradoxen

9-02-2017

“Vertrouw op uw intuïtie en inzicht” Wim Pijbes 150 Projectmedewerkers van 28 projecten namen op donderdag 26 januari deel aan Nd Teams 2017. Geïnspireerd door kunst, Wim Pijbes en vooral ook door elkaar gingen ze in Utrecht in gesprek over hun projectmanagement paradoxen. Een impressie in de voetsporen van één projectmanager en één team.

Perspectieven op leiderschap

27-01-2017

Grofweg zijn er twee typen leiders. De transactionele leider richt zich op het uitruilen van beloningen voor gedrag. De transformationele leider is meer geïnteresseerd in de intrinsieke drijfveren van de medewerkers en gaat ervan uit dat gedrag niet alleen wordt gemotiveerd door de beloningen, maar ook door het proces dat naar die beloningen leidt. Naast deze typologie zien we meer perspectieven op leiderschap in het netwerk van Neerlands diep. Op 13 februari is ons volgende webinar waarin we ingaan op dit thema samen met Benny Nieswaag.

Column: Terugkijken met Rohmer

25-01-2017

Tegen de tijd dat u dit leest, is de scheepvaart bij Grave weer op gang gekomen, ligt het ontwerp voor de de nieuwe stuw op de tekentafel en zijn de juristen al in de pen geklommen om de eerste brieven te versturen. Over een half jaar zijn de meeste mensen die toevallig getuige zijn van de eerste werkzaamheden voor de nieuwe ‘kunstwerken’ de aanleiding ervan misschien al vergeten. En een paar maanden later heeft Rijkswaterstaat een uitgebreid evaluatierapport laten produceren over hoe het kan dat er uren verloren gingen voordat maatregelen werden genomen om het waterpeil te garanderen. Lees hier de hele column van Sacha.

Werken met PD&C: Project Knooppunt Hoevelaken aan het woord

20-01-2017

De ‘beruchte filefuik van Nederland’, ofwel Knooppunt Hoevelaken, wordt vernieuwd met de innovatieve contractvorm PD&C (Planuitwerking, Design & Construct). Hoe gaat dat? Een interview met met drie mensen uit het projectmanagementteam.

Meer kaders, minder regels – De lessen van een Spiegel

11-01-2017

Kasper Nipius is hoofd van de afdeling bouwprojecten. Hij is trots. Op zijn werk. Op zijn mensen. Op de waterschappen. Ze doen bijzonder veel en veel bijzonders. Toch kan het ook nog beter, vindt hij, maar geldt dat uiteindelijk niet voor alles en iedereen? Wie niets te leren heeft, staat stil. Dat de waterschappen dit leren nu ook bij Neerlands diep kunnen doen, spreekt hem erg aan. Met veel plezier volgde hij dan ook het leertraject Intern Opdrachtgeverschap en deed hij twee Opdrachtgever – Spiegels. In dit interview deelt hij zijn ervaring.

Bedankt voor jullie bijdrage aan een succesvol 2016!

22-12-2016

Via deze weg wil ik jullie allen hartelijk danken voor een succesvol 2016. Dank voor jullie enthousiasme en inbreng in onze leerprogramma’s. De mooie co-creaties die met jullie hulp tot stand zijn gekomen. De kennis en ervaring die je wilde delen met collega’s uit de verschillende organisaties.

Projectcommunicatie gaat over betekeniscreatie, niet over zenden en ontvangen

21-12-2016

Goede projectcommunicatie is van belang in het succesvol managen van complexe bouw- en infraprojecten. Bij elke strategische afweging vervullen communicatie en de consequenties ervan een rol in de besluitvorming. Toch wordt communicatie in de praktijk nog vaak gezien als een middel om de omgeving tevreden te houden. Hoe staat het ervoor met de rol van de communicatie in complexe bouw- en infraprojecten? En is die veranderd sinds de oprichting van Kennis in het groot (King), de voorloper van Neerlands diep, in 2009? Daar gingen we eind november over in gesprek, met twee wetenschappers, drie projectdirecteuren en uiteraard de 130 deelnemers.

Nd Teams 2017 – Projectmanagement paradoxen

19-12-2016

Elke projectmanager kent ze: de projectmanagement paradoxen. Als alles wordt gestandaardiseerd, hoe kun je dan toch flexibel blijven? Als je voortdurend verantwoording moeten afleggen, hoe creëer je dan toch ruimte om buiten de lijntjes te kleuren? Wat doe je als werken volgens de regels het behalen van een goed eindresultaat in de weg staat? Het omgaan met dit soort projectmanagement paradoxen, vraagt om een andere blik. Soms is het nodig om af te wijken van de gebaande paden. Dit vraagt om lef en creativiteit, maar ook inlevingsvermogen en meervoudig kijken.

Kennis delen bij het ochtendgloren: lessen uit integrale projecten

16-12-2016

Hoeveel ‘liefde’ kan het verstandshuwelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer binnen een integraal project hebben? En hoeveel vrijheid geef je elkaar? Die vragen stonden centraal op de vroege ochtendsessie die Kennismanagement bij MET samen met Neerlands diep en TASK op 8 december jongstleden organiseerde. De conclusie: ‘De zachte kant bepaalt het eindresultaat.’

Webinar Samenwerken in allianties bij OV SAAL terugkijken

15-12-2016

In het project OV SAAL wordt gewerkt in twee alliantiecontracten. In dit webinar gingen de twee alliantiemanagers vanuit ProRail, Christiaan Caan en Koen Ingels, in gesprek over hun ervaringen met die allianties. Wat hebben zij geleerd van het werken in de allianties en waarom worden allianties eigenlijk niet vaker ingezet?

De manier om met complexiteit om te gaan is meer ruimte geven aan zelf-organiserend vermogen

12-12-2016

Hoe ga je als projectleiding om met complexiteit? Waarom is samenwerking en vertrouwen zo belangrijk? Hoe gaan we om met de spagaat tussen horizontale aansturing en verticale verantwoording? En wat kan Neerlands diep daarbij betekenen? In deze laatste longread met wetenschappers de visie van hoogleraar Geert Teisman op de actuele thema’s en kwesties binnen ons vakgebied.