Uitdagingen van een organisatie in beweging – Nd Topic

24-02-2017
Noel Houben

De groeiende rol van informatiemanagement. Een bestuurlijke omgeving die steeds complexer wordt. Almaar vollere mailboxen en meer en meer regels. Zomaar wat (organisatie)veranderingen waarmee projectteams te maken krijgen. Wat betekenen deze en andere ontwikkelingen voor je project? Zijn ze alleen maar lastig of bieden ze ook kansen? Hierover kun je in gesprek tijdens Nd Topics (voorheen Café College) op donderdag 16 maart in Utrecht. Drie gastsprekers lichten alvast een tipje van de sluier op.

Foto: Jorrit ‘t Hoen

Inspireren in plaats van managen

Tijdens de bijeenkomst komen drie invalshoeken aan bod. Die worden kort ingeleid door een gastspreker. HR-manager Jeannet van der Velde van ProRail leidt de invalshoek menskracht & teams in. “Overvolle agenda’s en mailboxen, veel regels die je project raken, sociale media, digitalisering, een mondige omgeving, je team inspireren in plaats van managen: met deze en andere ontwikkelingen hebben projectmanagers anno nu te maken. Tegelijkertijd moeten ze nog steeds binnen tijd en budget een projectresultaat realiseren. Ik ben benieuwd hoe de deelnemers aan Nd Topics zich hiertoe verhouden. Balen ze ervan of zien ze het als een uitdaging om al die ballen hoog te houden? En hoe doen collega’s het nu met al die mail, regels, stakeholders, enzovoorts? We kunnen vast veel opsteken van elkaar.”

Vinger aan pols

Programmamanager BIM Herman Winkels van Rijswaterstaat neemt de invalshoek data & informatiemanagement voor zijn rekening. “Een goede informatievoorziening en de ICT die dit ondersteunt, zijn onmisbaar voor het managen van je project. Zeker nu steeds vaker naast ontwerp en aanleg ook beheer en onderhoud worden overgelaten aan de markt. Goede data zijn nodig om te beoordelen of targets zijn gehaald en de bijbehorende financiële vergoeding kan worden uitbetaald. Maar ook om de vinger aan de pols te houden tijdens het hele proces van aanleg tot en met beheer en onderhoud. Want de minister blijft politiek verantwoordelijk. Ook als je taken uitbesteed aan de markt.”

Het betekent volgens Winkels dat projecten specialisten op het gebied van data en informatiemanagement nodig hebben. “Maar als projectmanager moet je in grote lijnen ook je weg vinden op dit gebied. Hoe ga je daarmee om? Daarover ga ik graag met de deelnemers in gesprek.”

Commitment

Jan Freie van de gemeente Maassluis zal de invalshoek governance belichten. “Als projectmanager moet je commitment realiseren in de bestuurlijke omgeving van je project. Anders krijg je niets gedaan. Maar dat is geen sinecure. Zeker omdat die bestuurlijke omgeving vaak behoorlijk ingewikkeld in elkaar zit.” De positie van projectmanagers is enigszins vergelijkbaar met die van Freie als directeur Stadsontwikkeling van een kleinere gemeente. “Hoe stuur je mee bij een project dat Rotterdam financiert maar dat door jouw gemeente loopt? Hoe ga je om met partijen die een heel andere cultuur hebben? En hoe vind je partners wanneer de opgave voor jouw organisatie te groot is? Hier kan ik meer over vertellen. Ik ben op mijn beurt zeker ook nieuwsgierig naar de ervaringen van de deelnemers.”

Meer informatie

Deze Nd Topics is op donderdag 16 maart in Stadskasteel Oudaen in Utrecht voor leden uit ons netwerk. Het programma start om 16.00 en om 18.00 is er een netwerkborrel. Meer weten en meepraten over het omgaan met organisaties in beweging? Meld je dan aan via dit formulier. We kijken uit naar je komst!

 

Geef je reactie

Serious gaming bij de Noord/Zuidlijn; spelen alsof het echt is

22-06-2017

Oefenen alsof het al helemaal echt is: afgelopen maanden werd realtime het proces tot indienststellen van de Noord/Zuidlijn gesimuleerd. Ze delen de lessen van deze ‘game’. Wat kunnen we leren van deze manier van testen? En wat zou er volgende keer anders moeten? Initiatiefnemers Kirsten Teulen en Jan-Peter Lourens vertellen.

De invloed van de lijnorganisatie op samenwerking OG-ON

14-06-2017

Anders samenwerken met de markt is een van de belangrijkste thema’s bij Neerlands diep. Het zit sterk verweven door de individuele programma’s en teamactiviteiten. Op 27 juni organiseren we een Nd Webinar over de samenwerking van opdrachtgever Gerard Scheffrahn en opdrachtnemer Harold van Steeg bij project Noord/Zuidlijn, en dan specifiek over de invloed van de lijnorganisaties op die samenwerking. Want hoe groot is de invloed van de lijnorganisatie eigenlijk, en waar bevordert en waar belemmert die de samenwerking?

Marker Wadden bewandelt olifantenpaadjes bij Nd Topics: ‘We hebben risicogericht gewerkt’

8-06-2017

Als je af en toe de gangbare paden verlaat, kun je grote resultaten behalen. Dat is de les van het project Marker Wadden, dat Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten samen uitvoeren. Niet alleen de nauwe samenwerking tussen een publieke uitvoeringsorganisatie een gedreven belangenorganisatie is uniek. Het projectteam durft ook procedures, formats en mores los te laten, zo blijkt tijdens een boeiende Nd Topics in Zeist