Update – Ontwerpatelier lerend netwerk Duurzaamheid in Projecten

1-12-2017
Steven van Luipen
Op 13 oktober was de eerste co-creatieve sessie over Duurzaamheid in projecten. Een geslaagde bijeenkomst waar we al eerder verslag van deden. Het doel was om ambities, vraagstukken en praktijkervaringen uit te wisselen en op basis daarvan te onderzoeken of en hoe we binnen een lerend netwerk duurzaamheid in projecten elkaar kunnen inspireren, van elkaar kunnen leren en samen kunnen bouwen aan een duurzame wereld. Op deze manier kan Neerlands diep haar steentje bijdragen aan deze opgave. Met een kleine vertegenwoordiging van de deelnemers van de co-creatieve sessie hebben we in een ontwerpatelier nagedacht over hoe het vervolg van het lerend netwerk eruit kan zien.

Lerend netwerk ‘Duurzaamheid in Projecten’

Tijdens Nd Zomergast in augustus dit jaar stond het thema duurzaamheid al centraal. Daar bleek een behoefte om meer kennis en ervaringen te delen over dit thema. De co-creatieve sessie was het startpunt van een lerend netwerk over duurzaamheid in projecten. Met een gemotiveerde groep projectmanagers en beleidsadviseurs hebben we het brede begrip ‘duurzaamheid’ verder verkend en een aantal urgente vraagstukken rond dit onderwerp verzameld. Het idee was dat beleid en uitvoering elkaar kunnen versterken, als de beelden, ideeën, kennis en ervaringen regelmatig onderling worden uitgewisseld. Daarom wil Neerlands diep investeren in een lerend netwerk duurzaamheid in projecten, niet alleen voor kennisuitwisseling tussen projecten onderling, maar ook om een brug te slaan naar de collega’s die vanuit de lijn duurzaamheidsbeleid ontwikkelen, waar projecten vroeger of later mee te maken zullen krijgen. Aan het eind van de sessie hebben de deelnemers aangegeven om verder te willen werken aan een lerend netwerk over duurzaamheid in projecten.

Vervolgsessie en vervolgstappen

Aan het werk in ontwerpatelier voor het lerend netwerk duurzaamheid in projecten.

Met vier deelnemers aan de co-creatieve sessie hebben we vervolgens in een ontwerpatelier gereflecteerd op de resultaten van de sessie, een aantal vraagstukken geformuleerd en geordend, gefilosofeerd over de doelstellingen van het netwerk en concrete afspraken gemaakt over de eerste vervolgstap, want die gaat er zeker komen. Zo willen we een vervolgbijeenkomst organiseren voor een bredere groep geïnteresseerden en hebben we de mogelijkheden voor de invulling van onze verdere ‘expeditie’ verkend, bijvoorbeeld met een kennismarkt of een debat. Ook kijken we waar we kunnen aansluiten bij bestaande activiteiten van Neerlands diep en zullen we in de communicatie meer aandacht aan het thema besteden.

Download hier de output van het ontwerpatelier, inclusief een voorstel voor volgende processtappen.

Wil je meedoen?

Heb je interesse om je aan te sluiten bij het lerende netwerk over duurzaamheid in projecten? Neem dan contact op met Maarten Kraneveld via maarten@neerlandsdiep.nl.

Geef je reactie

Update – verder met lerend netwerk Duurzaamheid in projecten in 2018

19-01-2018

In 2017 bleek er tijdens Nd Zomergast behoefte om kennis en ervaringen uit te wisselen over de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in bouw- en infraprojecten. We organiseerden vervolgens met een gemotiveerde groep projectmanagers en beleidsadviseurs een co-creatieve sessie en een ontwerpatelier over het onderwerp, van waaruit het lerende netwerk Duurzaamheid in projecten ontstond en invulling kreeg. We stelden in deze twee sessies de veranderopgave scherp en bepaalden daarmee ons doel en onze volgende stappen. Daarmee gaan we nu in 2018 aan de slag.

Deel 2 Kijken in de Spiegel over ervaringen binnen Nd Brug

18-01-2018

Wat is de succesformule van Nd Brug? Kunnen een paard en een kudde schapen je helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf? En hoe ga je om met de discrepantie tussen je ideaalbeeld en je perceptie van de werkelijkheid? Over deze en andere onderwerpen vertellen vier projectmanagers van drie organisaties in deel 2 van de korte film ‘Kijken in de Spiegel’. In dit deel staan hun (leer)ervaringen tijdens het volgen van Nd Brug centraal.

Maarten Reinking neemt afscheid als directeur Neerlands diep

21-12-2017

Na een kleine drie jaar zit mij avontuur bij Neerlands diep erop. Drie jaar die voor mij gepaard gingen met pieken en dalen, waarin ik veel geleerd heb en bovenal met trots op terug kan kijken. Met veel plezier en vertrouwen heb ik het stokje de afgelopen maand mogen overdragen aan Alex Vermeulen. Hij start per 1 januari als interim directeur van Neerlands diep. Voor nu wens ik jullie allen heerlijke feestdagen, met veel reflectie en een inspirerend en vooral ook weer lerend 2018.