Voorkomen van (juridische) escalatie van de samenwerking OG-ON

1-11-2017
Steven van Luipen

Nieuwe vormen van meervoudige samenwerking in projecten en veranderende rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vergroten de kans op gedoe. Op 28 november 2017 organiseren we een Nd Topics over het voorkomen van (juridische) escalatie van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We gaan in gesprek met projectmanagers over hun ervaringen met wanneer het moeilijk werd en met advocaat Remmert Sluijter die het anders wil en minder wil procederen.

De projectpraktijk

Op de Nd Topics delen projectmanagers hun verhaal en onderzoeken we de context van de samenwerking, de signalen die er waren en of zij het tij hebben weten te keren. Adrie Franken en Huib de Ridder van Rijkswaterstaat en Jan Derks van ProRail hebben toegezegd te komen. Vanuit de Gemeente Amsterdam doet Jiska Beelen mee.

Jiska werkt als projectmanager aan verschillende Amsterdamse projecten. Ze maakt vaak spannende periodes door. Als de druk wordt opgevoerd vanuit de aannemer over bijvoorbeeld meerwerk, is de neiging om terug te trekken in eigen posities, niet meer te praten en het over te laten aan de juristen. ‘Het wordt dan geen proces, maar standpunten verharden.’

In een project waarvoor Jiska nu werkt, stapelden de discussiepunten zich op en stokte het gesprek daarover, vertelt ze, ‘maar je wilt voorkomen dat je aan het eind van het werk toch nog met juristen om de tafel moet’. Een recente project follow-up (PFU) heeft daarbij veel goeds gedaan. ‘We hebben een spel gedaan in gemixte groepen van opdrachtgever en opdrachtnemer, helemaal losgekoppeld van de inhoud. De begeleider maakte van daaruit de link met het project, aan de hand van het model van teamsamenwerking van Lencioni. Er werden tijdens de PFU gesprekken gevoerd die we anders niet zouden hebben. Dat heeft opgeleverd dat we ook in het project weer het gesprek zijn aangegaan.’

Het juridische perspectief

Remmert Sluijter is advocaat en gecertificeerd mediator. Hij reflecteert tijdens de Nd Topics op de projectpraktijken. Hij denkt dat er in de bouw beter moet worden samengewerkt: ‘Het is mijn diepgewortelde overtuiging dat je problemen moet oplossen tijdens de bouw. Er lijkt daarin wel een kentering plaats te vinden, dat mensen net iets beter hun best doen om bepaalde patronen te doorbreken en meningsverschillen niet tot na de oplevering voor zich uit te schuiven.’

Remmert werkt als advocaat meestal voor de aannemer. ‘Ik zit vaak aan de achterkant van projecten en zie dat dat niet werkt, dat ik er net iets te laat bij betrokken raak. De advocaten komen er vaak pas bij als partijen niet meer met elkaar in gesprek zijn en er onderling geen oplossing is gevonden. Dan gaan we naar de Raad van Arbitrage of de gewone rechter. Partijen gaan er dan meestal vanuit dat andere manieren om een conflict op te lossen al een gepasseerd station zijn.’

Volgens Remmert zijn er drie fasen waar winst te halen is: aan de voorkant van een project, tijdens de realisatie en als het toch bij arbitrage of rechter terechtkomt. In de laatste fase zijn er verschillende procedures mogelijk, maar het beste is om de gang naar arbitrage of rechter helemaal te voorkomen. Instrumenten zoals projectcoaching, begeleid onderhandelen en mediation zijn daarvoor bewezen effectief.

Foto: Jorrit ‘t Hoen

Nd Topics

In de Nd Topics op 28 november a.s. verdiepen we de praktijk van projecten waar gedoe in de samenwerking is geëscaleerd, of waar dat juist voorkomen is. Er is veel interesse voor dit onderwerp. Als je je nu aanmeldt, kom je op de reservelijst. Wil je op de hoogte blijven van wat we verder met dit onderwerp gaan doen, neem dan contact op met Steven van Luipen via steven@neerlandsdiep.nl.

 

Geef je reactie

Update – verder met lerend netwerk Duurzaamheid in projecten in 2018

19-01-2018

In 2017 bleek er tijdens Nd Zomergast behoefte om kennis en ervaringen uit te wisselen over de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in bouw- en infraprojecten. We organiseerden vervolgens met een gemotiveerde groep projectmanagers en beleidsadviseurs een co-creatieve sessie en een ontwerpatelier over het onderwerp, van waaruit het lerende netwerk Duurzaamheid in projecten ontstond en invulling kreeg. We stelden in deze twee sessies de veranderopgave scherp en bepaalden daarmee ons doel en onze volgende stappen. Daarmee gaan we nu in 2018 aan de slag.

Deel 2 Kijken in de Spiegel over ervaringen binnen Nd Brug

18-01-2018

Wat is de succesformule van Nd Brug? Kunnen een paard en een kudde schapen je helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf? En hoe ga je om met de discrepantie tussen je ideaalbeeld en je perceptie van de werkelijkheid? Over deze en andere onderwerpen vertellen vier projectmanagers van drie organisaties in deel 2 van de korte film ‘Kijken in de Spiegel’. In dit deel staan hun (leer)ervaringen tijdens het volgen van Nd Brug centraal.

Maarten Reinking neemt afscheid als directeur Neerlands diep

21-12-2017

Na een kleine drie jaar zit mij avontuur bij Neerlands diep erop. Drie jaar die voor mij gepaard gingen met pieken en dalen, waarin ik veel geleerd heb en bovenal met trots op terug kan kijken. Met veel plezier en vertrouwen heb ik het stokje de afgelopen maand mogen overdragen aan Alex Vermeulen. Hij start per 1 januari als interim directeur van Neerlands diep. Voor nu wens ik jullie allen heerlijke feestdagen, met veel reflectie en een inspirerend en vooral ook weer lerend 2018.