Projectennetwerk

A2 Maastricht

Project A2 Maastricht pakt lange files, onveilige verkeerssituaties en lucht- en geluidsoverlast aan. Het verkeer gaat ondergronds. Zo ‘heelt’ het project de Limburgse hoofdstad, die door de snelweg in tweeën werd gesneden. In 2017 is de tunnel in gebruik genomen.

Knooppunt Europaplein A2 Maastricht – januari 2018

Uitdagingen project

“We bouwen al jaren aan ons imago, onder andere met een wekelijks A2-tv-journaal. Het is een omslag voor ons, om van begin af aan de omgeving mee te nemen en zeggenschap te geven. Traditioneel zijn wij meer gericht op puur technische informatie geven: waar en wanneer zijn de wegafsluitingen. Ook zijn wij in de basis gewend om naar het grote plaatje te kijken, het macroniveau. Voor de omgeving is juist micro-informatie van belang: wat gebeurt er bij mij voor de deur?”’ vertelt projectdirecteur Louis Prompers.

“We stellen ons innovatief op richting de markt, met een concurrentiegerichte dialoog”, vult projectmanager Leo Kuepers aan. Het bereikbaar blijven van Maastricht, de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, gemeenten en de provincie en de hardheid van de ondergrond zijn andere uitdagingen bij het project.”

Waarom bij Neerlands diep?

Prompers: “Veel projecten die we bij Neerlands diep ontmoeten, spelen ook in een stedelijke omgeving. Naast techniek wordt omgevingsmanagement steeds belangrijker. Wanneer ik landelijke seminars over dit onderwerp bezoek, krijg ik in een massale setting succesverhalen op powerpoint. Bij Neerlands diep hebben we het in klein gezelschap over de echte wereld. Successen mogen worden gedeeld, maar ook waar het misging. Daar leren we eigenlijk het meest van.”

Hoe zetten jullie het netwerk in?

Kuepers: “Neerlands diep geeft ons een netwerk buiten Rijkswaterstaat. Nu kan ik ook eens aan iemand bij een gemeente vragen: ‘hoe ga jij nu met bestuurders om?’” “We wisselen uit met andere projecten”, vertelt Prompers. “Zoals met de Noord/Zuidlijn over beeldvorming. Intensief contact hebben we met de andere tunnelprojecten over tunnelveiligheid.”

Planning

Het project zit in de uitvoeringsfase en inmiddels is de tunnel open. De bovengrondse gebiedsontwikkeling loopt door tot 2025.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de eigen website van dit project: www.a2maastricht.nl.

  • Louis Prompers
  • Projectdirecteur