Projectennetwerk

Noord/Zuidlijn

Twintig jaar geleden wisten we nog niet eens of het technisch wel mogelijk was, maar inmiddels is de geboorde tunnel door de slappe bodem van de Amsterdamse binnenstad een feit. Daarmee is een grote uitdaging van het project Noord/Zuidlijn gerealiseerd, maar ze zijn er nog niet. In 2018 zal de metro gaan rijden. Welke uitdagingen liggen er nog. Projectdirecteur Hoite Detmar vertelt.

CSkathedraal [Ge Dubbelman]

Foto: Gé Dubbelman

Uitdagingen van het project

Hoite: ‘Het traject is op zich maar 9,7 kilometer en de geboorde tunnel nog geen 4, maar die kilometers liggen in een van de meest complexe omgevingen van Nederland. De lijn is wel nieuw, maar hij wordt onderdeel van een bestaand netwerk en daardoor zijn we van heel veel partijen afhankelijk. Wij kunnen nog zo goed aan alle technische eisen voldoen, maar zolang de Noord/Zuidlijn straks niet in dat bestaande netwerk functioneert, is het project niet geslaagd. Meer nog dan in de beginfase, vraagt dit om een integrale benadering en een hele nauwe samenwerking met onze partners (het GVB voorop), adviseurs en leveranciers. Hoe zorg je nu dat het projectbelang het belang van al die verschillende partijen wordt en prioriteit krijgt boven ieders eigen belang? Dat is een van de grootste uitdagingen van dit moment.’

Planning

‘Begin 2014 hebben we de overgang gemaakt van de ruwbouw naar de afbouw. In deze fase worden de tunnels en de stations afgebouwd, maar ook alle ICT aangelegd en geïntegreerd in het bestaande netwerk. Na een uitgebreid test- en proefbedrijf met alle partijen zal de metro in 2018 dan echt in dienst genomen worden. De Noord/Zuidlijn loopt dan vanaf Amsterdam Noord onder het IJ, het Centraal Station en de historische binnenstad richting station Zuid/WTC aan de Zuidas. Langs de lijn liggen dan 8 stations en dagelijks kunnen er zo’n 200.000 reizigers vervoerd worden.’

Waarom Neerlands diep

‘Om te voorkomen dat wij fouten maken die anderen al een keer gemaakt hebben zijn wij aangesloten bij Neerlands diep, maar ook bij andere kennisnetwerken.’

Hoe gaan jullie het netwerk inzetten?

‘De meerwaarde is dat die grote bouw- en infraprojecten van elkaar leren en dat de mensen die voor die projecten werken elkaar kennen en weten te vinden. Of ze nu voor de overheid werken of zijn ingehuurd; dat zou allemaal niet uit moeten maken. Het is mooi dat al die kennis en ervaring nu samenkomt in het gezamenlijke netwerk van Neerlands diep.’

Meer informatie

Op de website Hierzijnwij.nu vind je meer informatie over de Noord/Zuidlijn.

  • Hoite Detmar
  • directeur Noord/Zuidlijn