Projectennetwerk

Rijkskantoor de Knoop

Sinds 1 januari 2016 zit Rijkskantoor de Knoop in het Neerlands diep projectennetwerk. In de Knoopkazerne aan de Croeselaan, achter Utrecht CS, was ooit de Koninklijke Landmacht ‘gelegerd’. Voor een compactere overheid ondergaat het complex een metamorfose. Vanaf 2018 nemen verschillende rijksdiensten hun intrek in het herontwikkelde gebouw, dat uitgebreid wordt van twintig- naar dertigduizend m2 vloeroppervlak.

1-croeselaanzijde

Uitdagingen project

“Dat zijn er heel veel”, vertelt procesmanager Peter Eitjes. “Rijksgebouw De Knoop levert een substantiële bijdrage aan de stad. Gezien de ligging in het zenuwcentrum van Utrecht, pal naast project Openbaarvervoerterminal Utrecht en de Jaarbeurs, vraagt dat om een bijzonder zorgvuldige inbedding in de omgeving. Het project is in álles een PPS. We raken aan zoveel stakeholders en belangen dat we die S van samenwerking als gunningscriterium inzetten. De aardigheid van het project is de unieke kennis die ontstaat op het raakvlak publiek-privaat.”

Waarom bij Neerlands diep?

“Deelname aan Neerlands diep is ons voorgelegd als optie door Maarten Kraneveld. We zeiden graag ja. Ik ben erg in voor het opdoen van kennis en de uitwisseling daarvan. Het kost grote moeite om kennis te halen. Nd is een prachtig instituut daarvoor. Het kan ons helpen continuïteit en gelijk gerichte belangen samen te benoemen en waarborgen, en te werken aan één gemeenschappelijk doel in plaats van beziggehouden worden door tegengestelde belangen.”

Hoe zetten jullie het netwerk in?

“Het team heeft in april 2016 een start gemaakt met de inrichting van de kennisuitwisseling. Onze kennisparels en kennisvragen zijn vertaald in drie hoofdvragen. Hoe kunnen we ons profileren naar buiten? Hoe kunnen we de relatie met de omgeving bestendigen in geval we in de toekomst kritisch bejegend worden? Hoe kunnen we de goede samenwerking met marktpartijen in stand houden bij onverwachte situaties?

“In die laatste vraag gaat het over duurzaam partnerschap. Dat is onze grootste kennisparel. Het onderwerp raakt zowel de binnenwereld als de private omgeving en sluit nauw aan op onze marktvisie. Wat complex is, is dat het een samenhangende set van misschien wel duizend interventies is die we hebben toegepast. Hoe komen we nu tot de kern van deze duizend en hoe maken we deze kennis en ervaring toegankelijk voor anderen, zodat het groeit en bloeit en niet uitdooft?”

Planning

“De kazerne wordt zo duurzaam mogelijk gestript en gedeeltelijk gesloopt. Het uitgangspunt is zo veel mogelijk hergebruiken. Na asbestsanering en demontage blijft 80% van het casco over.”

In 2017 moet rijkskantoor de Knoop voltooid zijn, met het vergader- en congrescentrum en gastwerkplekken, en de buitenruimte. Ook wordt een paviljoen opgeleverd waarin commerciële ruimtes worden ondergebracht.

“Dat gaat onze opdrachtnemer exploiteren. Het paviljoen het verschijnt op de plek waar op lange termijn nog een extra kantoor met daarboven woningen kan worden gebouwd. Zo wordt een tijdelijk gat in de stad voorkomen. Daarna volgen, in een periode van tien jaar, twee kantoren waar NS de opdrachtgever van wordt.”

Meer informatie

Op de website van het Rijksvastgoedbedrijf lees je meer over de projectkenmerken, de aanleiding, de gunning en de herontwikkeling.

  • Peter Eitjes
  • Procesmanager