Projectennetwerk

Ruimte voor de Rivier

Ruimte voor de Rivier maakt het Nederlandse rivierengebied veiliger én biedt mogelijkheden om dit gebied ruimtelijk te ontwikkelen. Zo ontstaan er nieuwe kansen voor natuur, recreatie en economie.

Nieuwe Waalburg bij Ewijk

Foto: Ruimte voor de Rivier

Uitdagingen programma

Met meer dan dertig projecten kent Ruimte voor de Rivier qua omvang geen gelijke. Zeven provincies en een veelvoud aan gemeenten en waterschappen zorgen voor een complexe bestuurlijke omgeving. Geen wonder dat het programma uitdagingen kende op het gebied van organisatie en besturing. Hoe kun je ondanks al die verschillende belangen toch knopen doorhakken? Hoe kom je tot gemeenschappelijke kwaliteitsnormen voor alle deelprojecten? Programmadirecteur Ben Broens van Rijkswaterstaat ziet ook uitdagingen op het menselijke vlak. “Projectmensen willen alles zelf oplossen. Dat is op zich een goede ambitie. Maar je kunt veel ellende voorkomen als je problemen tijdig met elkaar deelt. De kunst is om een cultuur te scheppen waarin mensen zich kwetsbaar durven op te stellen. Ik denk dat we hier aardig in zijn geslaagd.”

Waarom bij Neerlands diep?

“Neerlands diep biedt volop gelegenheid voor collegiale intervisie. Niets werkt beter dan mensen die met projecten bezig zijn met elkaar in contact te brengen en gewoon te laten vertellen wat ze meemaken. Doordat ze dezelfde taal spreken, kunnen ze snel de diepte in.”

Hoe zetten jullie het netwerk in?

“Medewerkers hebben deelgenomen aan leerprogramma’s van Neerlands diep, meegewerkt aan Café colleges (nu Nd Topics), Teamevents (Nd Teams) bijgewoond… Maar we hebben het netwerk ook gericht ingezet als we ons in een bepaald onderwerp wilden verdiepen. Zo heeft een specialist van de Noord/Zuidlijn ons verteld hoe dit project het kennismanagement aanpakt. Nu Ruimte voor de Rivier het einde nadert, willen we onze kennis overdragen. Hoe werk je samen met een groot aantal overheden? Hoe geef je het programmamanagement vorm zodat projecten voldoende vrijheid hebben, maar het toch beheersbaar blijft? We gebruiken het netwerk van Neerlands diep graag voor deze kennisoverdracht.”

Planning

De meeste projecten binnen Ruimte voor de Rivier zijn in 2015/2016 klaar.

Meer informatie

Over dit programma is meer te lezen op www.ruimtevoorderivier.nl.

  • Ben Broens
  • Programmadirecteur