Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL)

Elke dag reizen duizenden mensen met de trein van en naar de Noordelijke Randstad. De komende jaren worden dat er steeds meer. De huidige spoorinfrastructuur kan deze groei niet aan. Daarom maakt ProRail de komende jaren het spoor tussen Almere – Amsterdam Centraal en Almere – Schiphol klaar voor de toekomst. Tussen Schiphol en station Duivendrecht wordt het spoor verbreed. Daarnaast worden diverse spoorkruisingen aangepast of helemaal vernieuwd. Bij Almere plaatst ProRail aan beide zijden van het spoor geluidschermen, bouwt zij twee keersporen en diverse wisselcomplexen. Zo kunnen meer treinen rijden en neemt de betrouwbaarheid van het spoor toe.OVSaal

Uitdagingen project

“Ik doe voor de korte termijn de werkzaamheden op het traject Schiphol-Amsterdam Zuid-Duivendrecht”, vertelt projectmanager Jaap Balkenende. “Deze Zuidtak van Amsterdam is de drukke spoorverbinding richting Schiphol en ligt in een economisch belangrijk gebied. Er zijn bovendien veel raakvlakken met andere projecten, zoals Zuidasdok en het project SAA van Rijkswaterstaat. Het vraagt om een hoop afstemming om alles binnen tijd, geld en specificaties op te leveren. Mijn collega Anita Vesters-Valk is druk met de aanpassingen op het traject Almere-Lelystad. Zij moet onder andere veel werkzaamheden middenin Almere uitvoeren. Een hele uitdaging op het gebied van omgevingsmanagement.”

Waarom bij Neerlands diep?

“Dankzij Neerlands diep kun je makkelijk kennis aanboren. Hoe pakken anderen een bepaald vraagstuk aan? Het geeft je input hoe je je eigen project kunt verbeteren. Daar maken we bij OV SAAL, net als bij mijn vorige project Hanzelijn, graag gebruik van. Een sterk punt van Neerlands diep is dat er een gemeenschappelijk referentiekader ontstaat. Vooral de leerprogramma’s dragen daaraan bij. Ik werk nu operationeel samen met drie collega’s die ik ken van het Topprogramma. Door onze gezamenlijke achtergrond loopt dit erg soepel.”

Hoe zetten jullie het netwerk in?

“We hebben de Zuidtak gegund in twee bijzondere alliantiecontracten. Hierbij hebben we de markt in een eerder stadium aan boord gehaald dan bij voorgaande allianties van ProRail. Voordat we deze contracten afsloten, staken we ons licht op bij andere alliantieprojecten uit het netwerk van Neerlands diep. We willen onze ervaringen in de toekomst graag ook weer delen met dit netwerk.”

Planning

De werkzaamheden voor OV SAAL (korte termijn) moeten in december 2016 klaar zijn.

Meer informatie

Meer informatie over OV SAAL vind je op www.prorail.nl.