Nd Tech

Informatietechnologie en industriële automatisering spelen een steeds grotere rol in publieke bouw- en infraprojecten. Maar hoe integreer je technologie en IT op een goede manier in je project, zodat je optimaal gebruik kunt maken van de laatste kennis en ontwikkelingen? Welke invloed heeft IT op de governance, risico’s en scope? En hoe zorg je dat mensen met een bouwtechnische en een IT-achtergrond goed samenwerken? Deze en andere onderwerpen komen aan de orde in Nd Tech.

“Hoe beheers ik de ICT-scope in mijn project? Dat is een belangrijke vraag voor projectmanagers, en daar gaan wij als Neerlands diep mee aan de slag.”

Patrick Buck, oud-directeur projecten van ProRail en grondlegger van Neerlands diep

Voor wie?

 • Je bent projectmanager, technisch manager, IT- of assetmanager. Juist deze mix van verschillende niveaus en van IT-specialisten en algemeen (project)managers zorgt voor een goede uitwisseling van vragen en kennis.
 • Je hebt ervaring met het (gedeeltelijk) aansturen van een projectorganisatie/projectteam bij een bouw-, infra- óf ICT-project.
 • Je beschikt over voldoende tijd en betrokkenheid om te participeren gedurende de hele doorlooptijd van Nd Tech.
 • Je wilt leren én – door het delen van jouw kennis en ervaringen – het leren van andere deelnemers bevorderen.
 • Je bent bereid om de opgedane kennis te delen met je eigen organisatie.
 • Je bent in dienst bij een van de partners van Neerlands diep of bij een andere (semi-) publieke organisatie.

Ervaring deelnemer

René van der Haar van ProRail en Koos Vrolijk van Rijkswaterstaat namen deel aan de pilot van Nd Tech. Het leidde tot vele eyeopeners. “Wij hebben als sector lang de neiging gehad om grote contracten te maken, die de markt moest uitvoeren”, vertelt René. “Wij gaan er vaak automatisch vanuit dat aannemers ook verstand hebben van al die ICT-processen, maar dat is echt een apart vakgebied. Als opdrachtgever moet je daarom die centrale rol pakken.” Lees hier het hele artikel.

Inhoud

Binnen Nd Tech ga je op expeditie in de wereld van informatietechnologie (IT) en industriële automatisering (IA). Je raakt bekend met de laatste ontwikkelingen en ontmoet experts, pioniers, denkers en ervaringsdeskundigen. Leer vraagstukken benaderen vanuit meervoudige perspectieven. Maar beleef ook nieuwe technologie met oefeningen, tijdens experimenten en op excursie. Je leert niet alleen van de deskundigen, maar ook van de andere deelnemers. Samen krijgen jullie meer grip op IT, IA en de groeiende invloed die deze ontwikkelingen hebben op jouw projecten.

“Het programma geeft je inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen IT en Civiele bouw. Voor een effectieve projectmanager is het een must om dit te begrijpen en te kunnen sturen.”

Jan Slager, projectdirecteur bij Rijkswaterstaat

Waarom NdTech?

Digitale technologie verandert ons werk en maakt gebouwen en infrastructuur steeds intelligenter. We zien een opeenstapeling van technologische ontwikkelingen, die elkaar snel opvolgen. Al deze ontwikkelingen moeten ook aan elkaar geknoopt worden: van digitalisering van de bouwketen met Building Information Modelling (BIM), augmented reality, smart mobility en smart buildings, tot data-analyse en artificial intelligence.

Deze digitale transformatie heeft grote impact op hoe we bouwen en wat we bouwen. Het vraagt onder meer om denken vanuit gebruiker, netwerk en levenscyclus van een gebouw, spoortunnel of sluis. Er ontstaan andere manieren van samenwerken: co-creatie, in dialoog, in netwerken en met cyclisch verbeteren. Technologie is klaar voor ons, maar geldt dit andersom ook? Daarmee gaan we aan de slag in Nd Tech.

Wat gaan we doen?

NdTech opent met een ééndaagse kick-off met gastsprekers. Hierin verkennen we de veranderingen in ons vakgebied en onderzoeken we ieders leerbehoefte. Daarna zijn er nog drie modules van telkens twee dagen. Hierin komt aan de orde:

 • Module 1: Proces op orde. IT, Industriële Automatisering en Systeemintegratie krijgen een centralere plaats in projecten. Dit zorgt ook voor een nieuwe dynamiek in de keten. Welke uitdagingen stelt IT aan de governance, samenwerking en beheersstructuur in mijn project? Hoe krijg ik mijn proces op orde?
 • Module 2: Informatiemanagement en digitalisering. Virtuele en fysieke werelden lopen steeds meer in elkaar over. Digitale technologie wordt het uitgangspunt voor ontwerp, realisatie en beheer in de toekomst. Wat betekent Product Lifecycle Management voor mijn project? Wat kunnen we leren van andere sectoren, zoals de procesindustrie?
 • Module 3: Tech-toepassingen in de praktijk. Hoe ziet de toekomst van de bouw en infra eruit? Wat betekent de toepassing van nieuwe technologie voor mijn werkwijze en processen? Hoe manage ik de digitale transitie? We oefenen met agile en scrum en leren hoe we innovatie en technologische verandering schaalbaar maken.

“De laatste decennia gaat de ontwikkeling van ICT steeds sneller en die snelheid zal alleen maar toenemen. ICT is een significante factor geworden bij oplevering, maar ook bij beheer en onderhoud. ICT is here to stay!”

Frank Middendorp, projectmanager bij Rijkswaterstaat

Wat levert Nd Tech op?

 • Kennis over de laatste inzichten op het gebied van industriële automatisering in de publieke bouw & infrasector.
 • Meer handelingsperspectieven om IT-vraagstukken aan te pakken.
 • Meer kennis over IA-vraagstukken en het aanbesteden van dit aspect.
 • Meer inzichten om IT binnen projecten beter te beheersen.
 • Meer zelfvertrouwen: IT is niet langer een black box.
 • Kennis van de best practices, do’s en don’ts uit de sector.
 • Kruisbestuiving tussen verschillende disciplines en projecten: leren van elkaar.
 • Een individuele leerroute op basis van de eigen leerbehoefte.
 • Een werkstuk (Free Format) voor collega’s, organisatie of netwerk over een specifiek IT- of techvraagstuk.

Programmamanager over Nd Tech

Guus Pieters, programmamanager van Neerlands diep, begeleidt Nd Tech: “Werken met automatisering en technologie vraagt om een ándere manier van kijken en denken. Daar gaan we mee aan de slag binnen Nd Tech.”

Facts

 • 7 dagen
 • 6 maanden
 • 80 contacturen
 • 100% aanwezigheid vereist
 • Certificaat bij afronding

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten zijn altijd inclusief maaltijden en (bij tweedaagse bijeenkomsten) overnachting. De bijeenkomsten vinden plaats op inspirerende locaties waar technologie en data al verregaand worden toegepast. Denk aan:

 • de splinternieuwe Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch;
 • de RDM-campus in Rotterdam, waar we startups bezoeken in o.a. smart building, drones en robotica;
 • Strijp S, het voormalig bedrijventerrein van elektronicaconcern Philips, getransformeerd tot een broedplaats voor de creatieve sector in Eindhoven;
 • de Innovatiecentrale in Helmond, met een campus voor smart mobility.

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over inhoud en achtergrond van Nd Tech? Neem dan contact op met programmamanager Guus Pieters via guus@neerlandsdiep.nl of 06-52 46 16 89.

Je meldt je aan via je eigen organisatie. Elke organisatie heeft een Neerlands diep coördinator. Je organisatie bepaalt of je het Nd Tech programma mag volgen. Heb je belangstelling voor het programma en wil je meer weten over de aanmeldingsprocedure? Neem dan contact op met het Neerlands diep secretariaat. Mail naar info@neerlandsdiep.nl of bel 088 7971793.

Intake

Aanmelding en selectie voor Nd Tech verlopen via de eigen organisatie. Iedere deelnemer krijgt een intakegesprek met programmamanager Guus Pieters. Samen bespreken jullie je leervragen, achtergrond, projecten en werkervaring door te nemen. Zo zorgen we voor een goede samenstelling van de groep en een programma op maat.

 • Guus Pieters
 • Programmamanager