Nd Digitaal Leiderschapschallenge

De voortgaande digitale transformatie wordt steeds meer zichtbaar en voelbaar in de wereld van bouw- en infraprojecten. Of het nu gaat om datagedreven werken, artificiële intelligentie of industriële automatisering, ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en hebben invloed op de keuzes die je in je project maakt. De Digitaal Leiderschapschallenge geeft een impuls aan de wendbaarheid en het aanpassingsvermogen voor jou en je team voor de actuele en toekomstige digitaliseringsuitdagingen in je project.

VOOR WIE EN WAT?

  • Een team van 3 tot maximaal 7 deelnemers;
  • Met een relevant en actueel vraagstuk op het gebied van digitalisering;
  • Met teamleden die een representatieve afspiegeling vormen van het stakeholderveld rond het vraagstuk, vanuit het project, maar bijvoorbeeld ook vanuit beleid, beheer-, ICT- of lijnorganisatie;
  • Commitment van alle deelnemers om het gehele programma te doorlopen: aanwezig te zijn bij alle bijeenkomsten en online sessies, en tussentijds te werken aan de eigen casus in de praktijk;
  • Support vanuit de organisatie voor deelname aan het programma.

Het programma duurt ongeveer een half jaar. Hierin gaan verschillende teams aan de slag met hun eigen vraagstukken rond digitalisering en de digitale transformatie.

HET PROGRAMMA

De kern van een succesvolle transformatie is dat je deze samen doet met je omgeving: je team, partners, leveranciers en stakeholders. De digitale transformatie kan gezien worden als voor 80% menselijke verandering en slechts 20% technologie.

Je werkt vanuit een concreet digitaliseringsvraagstuk uit jullie eigen praktijk. We leren jullie onder meer het stakeholderveld rond dit vraagstuk in kaart te brengen, te mobiliseren en te activeren met als doel om gezamenlijk condities te creëren om de uitdagingen waar jullie tegenaan lopen te kunnen realiseren en versnellen. Daarnaast krijg je inspiratie aangereikt om anders te leren kijken naar ontwikkelingen die op ons afkomen. Door een experimenteer-leer-cyclus werken jullie gezamenlijk aan je vraagstuk en verbetering hiervan. Hiermee vergroten we het oplossend vermogen van jouw team, krijgen jullie meer grip op digitalisering, ontwikkelen jullie een gezamenlijke werkwijze om met snelle ontwikkelingen om te gaan en worden een voorloper in de digitale transformatie.

Het traject duurt ongeveer een half jaar. Inspiratiesessies wisselen we af met reflectiesessies, waarin de teams reflecteren op elkaars voorlopige resultaten en impulsen geven voor het vervolg. Ook worden externe inspiratoren betrokken om vanuit hun eigen expertise de kennis en inzichten van de deelnemers te verrijken.

De Nd Digitaal Leiderschapschallenge is voortgekomen uit het leerprogramma Nd Digitaal Leiderschap. Dit programma is gericht op individuele projectmanagers of technisch managers en daarin versterken ze hun digitale leiderschap door zelf aan de slag te gaan met waar de digitale transformatie van betekenis kan zijn binnen het project.

BIJEENKOMSTEN

De Nd Digitaal Leiderschapschallenge bestaat uit zes bijeenkomsten: een kick-off en twee inspiratiesessies van een dagdeel, twee online reflectiesessies van twee uur en een slotsessie van een dagdeel (middag). Voorafgaand aan de kick-off voert elk team een startgesprek met de programmabegeleiders.

MEEDOEN

De Nd Digitaal Leiderschapschallenge is geen vrijblijvend traject. Deelnemen betekent dat je je committeert aan het volgende:

  • Je formeert een team van 3 tot 7 personen, dat een representatieve afspiegeling vormt van het stakeholderveld rond jouw vraagstuk. Dat kan je eigen projectteam zijn, maar kunnen ook collega’s zijn die voor verschillende organisatieonderdelen werken (denk aan lijn, beleid, beheer, ICT etc.).
  • Het challengeteam neemt deel aan alle bijeenkomsten en werkt tussentijds door aan de uitdaging. Voorafgaand aan de kick-off voer je als team een startgesprek met een van de begeleiders van Neerlands diep.
  • Deelname aan de Nd Digitaal Leiderschapschallenge is exclusief voor teams die lid zijn van het Nd Projectennetwerk.

We streven in dit programma naar een evenwichtige verdeling van de deelnemende teams over de verschillende organisaties die bij Neerlands diep zijn aangesloten. De bijeenkomsten worden gepland bij voldoende inschrijvingen.

INFORMATIE EN AANMELDEN

Heb je belangstelling voor een volgende editie of wil je meer weten over de Nd Digitaal Leiderschapschallenge of lidmaatschap van het Nd Projectennetwerk? Neem dan contact op met één van de programmamanagers: Janine van Oosten (janine@neerlandsdiep.nl) of Steven van Luipen (steven@neerlandsdiep.nl).

  • Janine van Oosten
  • Programmamanager